Talenassortiment
                        Change the color of the site
 
Laatste nieuws:
Log in
Onthoud mij:
Het laatste kwartiertje

Navigatie a-z
 
 
 
Studiehuis Resort of Security Roemeni Informatiescherm
Uw naam:
Uw emailadres:
Uw vriends naam:
Uw vriends emailadres:
Uw bericht
Auteur: kerkganger
Creer datum:
22-07-2011 14:03:28
Internet: Zegen...of vloek
In dit onderwerp meningen over het gebruik van Internet
Auteur: kerkganger Creer datum: 22-07-2011 14:04:30
Amerikaanse apologeet McDowell: Internet grootste bedreiging christenen

ASHEVILLE Internet vormt de grootste bedreiging voor christenen. Athesten en mensen die sceptisch staan tegenover religie hebben evenveel toegang tot kinderen als opvoeders. Dat is dan ook de reden dat het aantal jongeren dat gelooft in de fundamenten van het christendom afneemt, zo stelt de Amerikaanse apologeet Josh McDowell.
Wat heeft alles veranderd? vroeg McDowell vrijdag tijdens een bijeenkomst in het Billy Graham Center in Asheville, North Carolina. Internet, is zijn antwoord. Een verslag van zijn referaat verscheen de dag erop op de site van de Amerikaanse organisatie Christian Post.

McDowell: Internet heeft athesten, agnosten, mensen die sceptisch staan tegenover religie, mensen die alles willen vernietigen wat u en ik geloven, nagenoeg op hetzelfde niveau toegang gegeven tot uw kinderen als uw predikant en u hebben of u dat nu leuk vindt of niet. De Amerikaan schreef twee boeken over christelijke apologetiek, More Than a Carpenter en New Evidence That Demands A Verdict.

Het geloof, of iemands visie op de wereld, vormt waarden die de basis zijn voor het gedrag van mensen, aldus McDowell, werkzaam voor Campus Crusade for Christ. Die wereldvisie is waar christenen het meest mee onderuitgaan, stelde hij. Want wat is de meest gangbare visie? Dat er geen waarheid is, behalve mijn eigen waarheid. Dat is zelfs wat menige jonge evangelicale gelovige zegt.

Onderzoek in de Verenigde Staten toonde enkele tientallen jaren geleden nog aan dat 51 procent van de christenen niet geloofde in een absolute waarheid. In 1994 lag dat percentage op 62, in 1999 op 78. Volgens McDowell gelooft inmiddels 91 procent van de evangelicale christenen in de VS dat er geen absolute waarheid is, afgezien van wat iemand zelf als waarheid ziet.

Een ander onderzoek dat de apologeet aanhaalde, toont aan dat slechts 6 procent van alle tieners in Amerika, inclusief christenen, uitgaat van absolute waarheden. Het verschil tussen christenen en niet-christenen was minimaal. Bovendien is 63 procent van deze groep van mening dat Christus een zoon niet de Zoon van God is.

Wakker worden

In een poging de ontwikkelingen te duiden, gaf McDowell aan dat de overvloed aan kennis die er door de komst van internet is ontstaan, niet heeft geleid tot meer zekerheid. Integendeel, die komst leidde tot een scepticisme dat overal doordringt. Bovendien heeft internet gezorgd voor een gelijk speelveld: alle kennis is voor iedereen beschikbaar.

Internet verzwakt het christelijke getuigenis en we kunnen beter zo snel mogelijk wakker worden, want dit is nog maar het begin, aldus McDowell. Alle ongerechtigheid op internet is binnen een muisklik beschikbaar, waarschuwde hij.

McDowell, voorheen agnost, waarschuwde ook voor de drempelverlagende werking van internet op seksueel gebied. De meeste vragen die hij van jongeren krijgt, zo zei hij, gaan over seks. Op die manier wordt als gevolg van internet het leren getuige te zijn van Christus overal ter wereld tegengewerkt.

Volgens de staf van McDowells organisatie, Campus Crusade, heeft 90 procent van de Amerikaanse scholieren van 16 jaar en ouder ooit pornografisch materiaal bekeken. Een recent onderzoek toont aan dat 67 procent van de jongens en 59 procent van de meisjes pornografie als acceptabel beschouwt. Voor 47 procent van de christelijke gezinnen vormt pornografie een groot probleem. Een vereniging van echtscheidingsadvocaten geeft aan dat in meer dan de helft van de gevallen de oorzaak voor scheiding in porno ligt.

In gezinnen is het misschien nog mogelijk om toezicht te houden op de computers in huis. Maar wat doe je met het mobieltje van je kind, of de computer van het vriendje? Je kunt je kinderen niet isoleren.

Eerlijkheid

McDowell noemde drie manieren voor opvoeders om om te gaan met kinderen en jongeren. In de eerste plaats: Waarheid, eerlijkheid (truth). Daarbij gaat het om voorbeeldgedrag. Als ze het niet van u leren, hoe zal het dan ooit goed komen? Ten tweede: bouw een relatie op met kinderen. Kinderen gehoorzamen regels als die gesteld worden in een liefdevolle relatie.

In de derde plaats moeten opvoeders volgens hem hun kennis gebruiken. Je kunt je maar beter op een goede manier wapenen tegen de vragen die kinderen op je afvuren. Het maakt niet uit welke vraag
kinderen stellen. Het beste wapen is de kennis van de waarheid.

Ref.Dagblad 19-07-11
Auteur: Reporter Creer datum: 1-10-2011 18:02:14

Dilemma van de kijkkast

Henk van den Berge

Nederland heeft zestig jaar televisie. De kijkkast was in de gereformeerde gezindte omstreden. Ook nu nog. Uit onderzoek van deze krant onder zijn lezers blijkt dat een grote meerderheid om vooral principile redenen geen televisie in huis heeft. Er wordt echter wel naar tv-programma's gekeken, maar dan via de achterdeur van internet. Het dilemma van de kijkkast.

Zondag is het zestig jaar geleden dat in Nederland het eerste tv-programma werd uitgezonden. De televisie raakte in ons land snel ingeburgerd. In 1966 beschikte al driekwart van de huishoudens over een zwart-wittoestel. In 1972 volgde de kleuren-tv. Inmiddels heeft vrijwel elk huishouden een of meer tv's in huis.

Het bezit van televisie werd vanouds door groot deel van de gereformeerde gezindte afgewezen, vanwege de wereldse invloed van dit medium op de gezinnen. Geldt dat zestig jaar na de introductie- nog steeds? Om die vraag te beantwoorden, heeft het RD een representatief onderzoek onder zijn lezers gehouden. Hieraan deden 760 mensen mee.

Tv-bezit

Uit het onderzoek blijkt dat 29 procent van de ondervraagden een tv heeft, en 71 procent niet. In die zin is er een groot onderscheid met het gemiddelde Nederlandse huishouden, want daarvan heeft bijna iedereen een televisie.

Zeven van de tien ondervraagden hebben geen tv. Dat wil echter niet zeggen dat zij niet kijken. In het verleden ging men nogal eens naar familie, vrienden of buren voor een bepaald programma, maar nu hebben velen thuis een alternatief. Door de komst van internet kan er rechtstreeks of achteraf via sites als uitzendinggemist.nl naar veel tv-programma's worden gekeken. Van de ondervraagden die geen tv bezitten, kijkt 38 procent op deze manier naar tv-programma's. Een derde van de abonnees kijkt helemaal geen televisie.

De kijkers, hetzij via de eigen tv of via internet, zijn als volgt over de verschillende kerkgenootschappen verdeeld: Protestantse Kerk in Nederland Gereformeerde Bond (92 procent), Christelijke Gereformeerde Kerken (90), Hersteld Hervormde Kerk (65), Gereformeerde Gemeenten (58), Gereformeerde Gemeenten in Nederland (33) en Oud Gereformeerde Gemeenten (29).

EO

Aan degenen die tv-kijken is gevraagd hoeveel uur per week ze dat gemiddeld doen. Dan blijkt dat het bij de helft van de kijkers om maximaal twee uur gaat. De omroepen waar het meest naar wordt gekeken, zijn de NOS (45 procent) en de EO (39).

De belangstelling van de kijkers is het grootst voor het nieuws (bijvoorbeeld NOS Journaal). Dat geldt zowel voor de ondervraagden die een tv bezitten als degenen die via internet kijken. Daarna treden er verschillen op. De personen met een tv kijken vooral naar actualiteit- (bijvoorbeeld Nieuwsuur) en praatprogramma's zoals Knevel & Van den Brink, terwijl kijkers via internet de voorkeur geven aan documentaires en informatieve programma's zoals Klokhuis en Opsporing verzocht.

Als belangrijkste reden voor het tv-kijken wordt genoemd dat men via de televisie op de hoogte wordt gehouden van het nieuws. Daarna geven de kijkers aan dat het tv-gebruik door selectief te kijken principieel verantwoord is. Via de tv kunnen zij de maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland en elders ter wereld volgen.

Hellend vlak

Een derde van de ondervraagden kijkt geen tv. Het belangrijkste argument daarvoor is dat veel programma's scnes bevatten die moreel niet verantwoord zijn, zoals geweld, erotiek, en vloeken. Andere redenen die ook hoog scoren, zijn dat de tv wereldse invloeden binnenbrengt in de gereformeerde gezindte en dat het gebruik van tv een hellend vlak is en verslavend werkt.

In het onderzoek is aan de hand van stellingen geprobeerd meer inzicht te krijgen in een aantal zaken rond het tv-gebruik. Zo wordt er ingezoomd op het dilemma tussen enerzijds het om principile redenen afwijzen van de tv, terwijl er anderzijds wel door een grote groep wordt gekeken via internet.

Een stelling luidt dat de gereformeerde gezindte het gebruik van tv (inclusief het kijken via onder andere uitzendinggemist.nl) moet afwijzen. Met die afwijzing van tv is 49 procent het eens. Dat is opvallend, want een grotere groep van 67 procent van de ondervraagden kijkt juist wel naar de tv-programma's. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Hier is sprake van een spanning tussen leer en leven.

Zeven van de tien ondervraagden vinden de afwijzende houding ten opzichte van de tv door de opkomst van de pc en het vervagen van de grens tussen tv en pc achterhaald. In dat perspectief is het logisch dat bijna 60 procent zegt dat het kijken naar tv-programma's principieel verantwoord is, mits er selectief wordt gekeken. Met andere woorden: een principieel onderscheid tussen pc en tv is er voor een meerderheid van de ondervraagden nauwelijks meer.

Knevel & Van den Brink

Uit het onderzoek blijkt dat de ondervraagden vrij positief zijn over het meedoen van vertegenwoordigers uit de gereformeerde gezindte aan discussieprogramma's als Pauw & Witteman en Knevel & Van den Brink. Hier is 61 procent voorstander van. Als de stelling specifieker wordt gemaakt, namelijk dat het een goede zaak is dat ook SGP-politici actief, maar selectief gebruikmaken van tv-programma's om hun standpunten uit te dragen, zegt zelfs 87 procent dit te steunen.

Ook vinden de meeste ondervraagden (63 procent) dat de tv goede mogelijkheden biedt om het Evangelie te verkondigen in Nederland. Als dat gebeurt in landen als Indonesi, Iran of Egypte is daar een nog grotere groep van 71 procent voorstander van.

Uit het onderzoek blijkt dat kerkgenootschap, leeftijd en opleiding van invloed zijn op de opvattingen ten aanzien van tv-programma's. Hoe jonger hoe positiever. Bovendien geldt dat naarmate het onderwijsniveau hoger is men minder bezwaren heeft.

Kerkelijk standpunt

Kerkelijk gezien zit er een duidelijk patroon in de opvattingen over het kijken naar tv-programma's. De ondervraagden uit de Protestantse Kerk in Nederland zijn over het algemeen het meest positief. Daarna komen achtereenvolgens de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Hersteld Hervormde Kerk, de Gereformeerde Gemeenten, de Oud Gereformeerde Gemeenten en de Gereformeerde Gemeenten in Nederland.

Als het gaat om de vraag of men grote waarde hecht aan een kerkelijk standpunt over tv-gebruik en tv-bezit blijkt dat ondervraagden uit de Protestantse Kerk daar veel minder aan hechten (24 procent) dan leden van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (82 procent).

Uit het onderzoek blijkt dat het kijken naar tv-programma's steeds meer gebeurt en geaccepteerd raakt.

Ref.Dagblad 01-10-11
Auteur: Reporter Creer datum: 10-03-2012 21:33:39
Internet en pubers: gaat u rustig slapen

16-01-2012 08:00 | S. M. de Bruijn

Dat jongelui massaal blootplaatjes met elkaar uitwisselen via internet, is een fabeltje. Een onderzoeker schreef woensdag in Trouw dat het maar om een klein groepje jongeren gaat. Gaat u dus rustig slapen.


Toen internet nog jong was, maakten alleen wetenschappers en militairen er gebruik van. Maar zodra het wereldwijde netwerk ingeburgerd raakte bij 'gewone' mensen, ontstonden er al snel zorgen over de vele pornosites. De laatste jaren hebben sociale media daar veel mogelijkheden aan toegevoegd. Het blijft dan niet bij het kijken naar erotische of pornografische beelden. Met de nieuwe netwerken is het kinderspel om rechtstreeks contact met anderen te leggen.

Een van de begrippen uit deze wereld is sexting, het versturen en uitwisselen van seksueel getinte sms'jes, plaatjes of video's, van jezelf of van een ander. Wie zich even verdiept in onderzoeken en opvattingen daarover, wrijft zich de ogen uit.

Experimenteren

Justine Pardoen, hoofdredacteur van Ouders Online, beschouwt sexting als een vorm van experimenteren. Ze stelde in oktober dat de meeste tieners hier bijna dagelijks mee te maken hebben. Kinderen worden voortdurend geconfronteerd met seks op internet in de vorm van tekst en beeld en tegelijkertijd doen ze ook zlf seksuele ervaring op. (...) Een 9-jarig meisje kan bijvoorbeeld al seksueel getinte vragen krijgen op de chat van een spelletjessite, een 11-jarige jongen kan informatie zoeken over homoseksualiteit als hij iets wil weten, en een 13-jarige die online gaat flirten, is geen uitzondering. Tieners leven voor een groot deel online. Ze ontmoeten daar nieuwe vrienden, ze flirten, ze worden verliefd, ze starten er relaties, en vroeg of laat hebben ze online seks, in welke vorm dan ook.

Dat strookt echter niet erg met de bevindingen van Susanne Baumgartner, communicatiewetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam. Die stelde woensdag in Trouw dat de overgrote meerderheid van jongeren helemaal niet aan sexting doet. Hooguit 3 procent verstuurt seksueel getinte foto's van zichzelf. Daarnaast, zo blijkt uit ander onderzoek, houdt 'slechts' 4 procent van de pubers tussen de 12 en de 17 jaar zich bezig met seksuele handelingen voor de webcam.


Kennelijk spreken de verschillende onderzoeken hierover elkaar tegen. Deze week kwamen echter juist weer verontrustende geluiden naar buiten van Britse wetenschappers van de universiteit van Plymouth: uit een groep van 865 oudere jongeren, tussen de 16 en de 24 jaar, had de helft aan webcamseks gedaan. In een derde van deze gevallen ging het om contact met een onbekende.

Dat die onderzoeken zo uiteenlopen, valt deels te verklaren door de leeftijdsverschillen en door de manier waarop jongeren voor de enqutes gezocht zijn. Wat echter vooral verontrust, is de gedachtegang die je bij veel onderzoekers aantreft. Zo vindt Pardoen onlineseks voor jongeren helemaal niet vreemd maar juist gezond. Onderzoekster Joyce Kerstens van de NHL Hogeschool in Leeuwarden wil volgens Trouw ook niet spreken van een drama: Het hoort bij hun seksuele ontwikkeling. Als ze het doen in een gelijkwaardige relatie, is er weinig aan de hand. Gaat u maar rustig slapen, ouders.

Wisselende relaties

Die conclusies zijn me echter wat te snel getrokken. De hoogleraar die het Britse onderzoek uitvoerde, dr. Andy Phippen, zei daarover tegen de BBC: Deze resultaten laten zien hoe technologie nu standaard deel uitmaakt van de relaties van tienduizenden mensen. Dat kan mensen aanmoedigen om vaker willekeurige seksuele relaties te hebben. De duizenden datingsites en de frivole Facebookfoto's leiden tot steeds meer losse relaties, zo blijkt uit het onderzoek. En waar dat weer toe leidt, weet iedereen: wie kent niet een of meer tragische voorbeelden in zijn omgeving van verbroken relaties en echtscheidingen waarbij MSN of Facebook de spaak was die in het wiel van het huwelijk gestoken werd?

De BBC laat een vrouw van 24 aan het woord die beschaamd vertelt hoe ze na talloze internetcontacten sinds haar 15e met veertig mannen het bed deelde, tot ze ontdekte hoe verkeerd ze bezig was en er resoluut mee brak. Mijn advies: begin er nooit aan. Als je ermee begonnen bent, is het bijna onmogelijk om ermee te stoppen.

De onderzoeken, of de cijfers nu wat hoger of lager uitvallen, weerspiegelen de trieste omslag in het denken over seksualiteit gedurende het afgelopen decennium. Dat valt onmogelijk los te zien van de nieuwe communicatiemogelijkheden van internet. Maar in plaats van de alarmbel te laten rinkelen, vertellen onderzoekers dat het wel meevalt. En als de cijfers wat hoger zijn, zeggen we dat het normaal is. Sterker nog: onze overheid stimuleert die losbandigheid juist met miljoenensubsidies aan stichtingen als Soa Aids Nederland. Die voert de campagne Maak Seks Lekker Duidelijk uit met het project Hun Eerste Keer op Hyves, Facebook en YouTube. Nog n stap ontbreekt en dan is de cirkel rond: verbied vervolgens als overheid internetfilters zoals Kliksafe, zodat de kans dat je aan deze liederlijkheid ontsnapt, steeds kleiner wordt.

Of is het nu toch tijd om wakker te worden?

De auteur is adjunct-hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad. Reageren? welbeschouwd@refdag.nl

Auteur: Reporter Creer datum: 19-07-2013 18:39:08
Tv en internet: durf te kiezen

09-07-2013 06:32 | Bert Jan Peters

Het geen baas zijn over de knop geldt ook de muis en het toetsenbord. beeld ANP
Met de integratie van tv en internet gaat het argument tegen tv dat we geen baas zijn over de knop niet meer op, stelt Bert Jan Peters. Gebruik van internet vraagt per definitie om keuzes maken.

Nu alle tv-programma's van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) live op internet te zien zijn, is de integratie van live-tv en internet in Nederland een feit. De promotievideo van de NPO is er duidelijk over: de tv-behoefte kan naar eigen voorkeur en op elk gewenst moment van de dag bevredigd worden. Waar u maar wilt. De beeldkwaliteit doet niet onder voor die van een gewoon tv-toestel en zal alleen maar verbeteren.
De website is volledig gentegreerd in Facebook en Twitter, zodat voorkeuren en meningen over programma's direct met vrienden uitgewisseld kunnen worden. Menig tv-programma is interactief, zodat je als kijker via internet direct invloed hebt op het verloop van het programma. Dit alles is erop gericht de kijker te informeren, maar vooral te amuseren.

it laatste geldt trouwens ook voor heel veel andere delen van internet. Nuttig en informatief gebruik liggen heel dicht aan tegen het gebruik voor ontspanning en vermaak. De eindeloze hoeveelheid video's op YouTube maakt het mogelijk dat een internetter zich 24 uur per dag kan bezighouden met zin en onzin. Live-tv op internet voegt slechts weinig aan dit vermaak toe.

Als we nadenken over het omgaan met nieuwe media, moeten we tv via internet daarvan niet isoleren alsof dat het grootste kwaad zou zijn op internet. In veel reformatorische huizen heeft internet een vaste plaats. Tot in de slaapkamer en voor veel jongeren tot in bed aan toe. Internet heeft veel meer invloed op ons doen en laten dan wij ons realiseren. Menige huisvrouw kijkt eerst op www.buienradar.nl alvorens de was buiten te hangen. Dit simpele voorbeeld is met vele uit te breiden.

De gereformeerde gezindte is verdeeld over het gebruik van internet in de gezinnen. Althans, zo lijkt het als we luisteren naar de mening die opinieleiders in bijvoorbeeld deze krant naar voren brengen. Het varieert van relatieve distantie tot gewetensvol omgaan met. In de praktijk blijkt dat veel reformatorische internetters van alle mogelijkheden gebruik willen maken. Of de herkomst daarvan nu een omroep, YouTube of iets anders is, maakt daarbij niet uit. Meer dan de helft van het totale dataverkeer van Kliksafe wordt gevormd door de videostream van de gezamenlijke omroepen. Naar schatting heeft slechts ruim de helft van de reformatorische achterban een gefilterde internetverbinding. Velen ervaren een filter als een beperkende factor in het zoeken naar informatie of ontspanning.
In de gereformeerde gezindte is iedereen het erover eens dat bescherming tegen erotiek, geweld, godslastering, drugs en dergelijke noodzakelijk is. Die brengen immers blijvende schade toe aan lichaam en ziel en gaan in tegen Gods geboden. Ook de hoeveelheid tijd die we besteden aan internet en sociale media is terecht een punt van aandacht. Voor het overige geldt dat men graag zelf de verantwoordelijkheid wil dragen voor het al dan niet gebruiken van bepaalde informatie of media. Voor de een is dit zo beperkt mogelijk en voor de ander ligt de bescherming voornamelijk op hierbovengenoemde zaken. Voor alle gevallen geldt: de gebruiker is verantwoordelijk.

Eind vorige week werd bekendgemaakt dat Kliksafe na de zomer zijn filteraanbod gaat uitbreiden. Kliksafe wil de breedte van de gereformeerde gezindte dienen. Aan de ene zijde met een filtertype waarbij gebruikers zelf meer beperkingen kunnen aanbrengen. Aan de andere zijde met een abonnementsvorm waarbij de gebruiker zelf voor hem van belang zijnde categorien kan toelaten of juist niet. Ouders hebben de grootste verantwoordelijkheid in het gebruik van internet binnen het gezin. Mensen geven daar een verschillende invulling aan. Die verscheidenheid in opvattingen is een gegeven. Voor de een is tv absoluut onverantwoord. Voor de ander zijn bepaalde tv-programma's geen probleem. Dat dit niet strak omlijnd is, bewijst het massale gebruik van de live-uitzending van NOS op 30 april dit jaar.

Tv en internet zijn nu n. Hoe verder? Van verschillende zijden wordt opgemerkt dat gewetensvorming noodzakelijk is. Dat is zeker waar en zij dient een voortdurend karakter te hebben vanwege de voortgaande ontwikkelingen. Laten we de tv echter niet uitvergroten. Dat is het medium niet waard. Heel internet vraagt om het maken van keuzes.
De tv buiten de deur houden met het argument dat we geen baas zijn over de knop, is niet langer mogelijk. Het geen baas zijn over de knop geldt namelijk ook de muis en het toetsenbord. Met internet en zeker met open internet heb je de tv onder handbereik en meer dan dat. Zeg bewust ja tegen de ene website en bewust nee tegen de andere. Kies bewust voor de mate van filtering die in het gezin noodzakelijk is en besteed aandacht aan de argumentatie van die keuze. Het is nodig dat jongeren de reden voor een bepaalde keuze begrijpen. Durf te kiezen.

De auteur is algemeen directeur van Kliksafe.

Auteur: Reporter Creer datum: 7-12-2013 20:53:02
Paus: internet is essentieel voor missie kerk

Het is 'onontbeerlijk' dat de katholieke kerk vruchtbaar gebruikmaakt van internet om het evangelie te verspreiden. Dat heeft paus Franciscus zaterdag in een toespraak gezegd.

Franciscus zei dat degenen die zich inzetten voor het geloof internet kunnen gebruiken om 'echte vrouwen en mannen' te ontmoeten 'die vaak pijn lijden of zich verloren voelen' en hun 'ware redenen voor hoop' te bieden.

Franciscus, die een Facebookpagina en een Twitteraccount heeft, zei ook dat de kerk zich op internet vooral op jonge mensen moet richten, omdat internet voor hen 'een soort levensomgeving' is. Hij stelde voor om internet te gebruiken om bewustwording te creren over 'de niet te onderdrukken vragen van het hart over de zin van het bestaan' en om internetgebruikers op Christus te wijzen.

Novum 07-12-2013
Auteur: Reporter Creer datum: 23-01-2014 21:24:29
Paus: internet is zegen

VATICAANSTAD - Internet is een 'geschenk van God' dat communicatie vergemakkelijkt. Dat heeft paus Franciscus gisteren in een boodschap gezegd. Hij waarschuwde echter wel dat de obsessieve wens online te zijn mensen kan isoleren van hun vrienden en familie.

Franciscus sprak over communicatie in de katholieke kerk, over de wonderen en gevaren van het digitale tijdperk en wat dat betekent voor gelovigen die erop uit gaan en communiceren met mensen met verschillende geloofsovertuigingen en achtergronden.

Ned.Dagblad 23-01-14
Nog geen lid? wordt dat hier (gratis). Klik hier
Reargeren of een nieuwe topic aanmaken? Klik dan hier