Talenassortiment
                        Change the color of the site
 
Laatste nieuws:
Log in
Onthoud mij:
Het laatste kwartiertje

Navigatie a-z
 
 
 
Studiehuis Resort of Security Roemeni Informatiescherm
Uw naam:
Uw emailadres:
Uw vriends naam:
Uw vriends emailadres:
Uw bericht
Auteur: coureur
Creer datum:
30-11-2010 17:36:06
Einde files in 2020 ?
Alle vervoer over water !
Auteur: Reporter Creer datum: 30-11-2010 17:43:33 Laatst gewijzigd: 30-11-2010 17:45:15

Kamermeerderheid wil antifileplan Schultz

DEN HAAG (ANP) Een meerderheid in de Tweede Kamer van VVD, PvdA, D66 en CU wil dat minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur) een speciale filebrief aan de Kamerleden gaat schrijven. Daarin moet ze op een rijtje zetten welke maatregelen ze in petto heeft om specifiek de files te bestrijden.

Dat gaan deze fracties dinsdagavond aan de bewindsvrouw vragen. Dan wordt in de Kamer de begroting van het ministerie van Infrastructuur & Milieu besproken.

Het initiatief komt van D66-Kamerlid Kees Verhoeven. Hij wil dat de minister alles uit de kast haalt om de files te bestrijden. Het is tijd voor een totaalpakket tegen files met maatregelen die verdergaan dan asfalt alleen, oordeelt hij.

Verhoeven wil op basis van de filebrief een filedebat voeren met de Tweede Kamer. Files zijn niet alleen frustrerend. Ook kosten ze jaarlijks 3 miljard euro. We moeten paal en perk stellen aan dat ellendig lange wachten om van a naar b te reizen. Samen met veel Nederlanders wil D66 van de minister weten hoe het kabinet de files serieus gaat aanpakken, aldus de sociaalliberaal.

Verhoeven wil dat er nu ook naar diverse oplossingen wordt gekeken. De Nederlandse snelwegen zitten muurvast. D66 wil de files aanpakken door de vervuiler te laten betalen per gereden kilometer. Het openbaar vervoer moet aantrekkelijker door het vaker, verder en veiliger te laten rijden.

Daarnaast wil het D66-Kamerlid het bedrijfsleven verder stimuleren om mensen meer thuis te laten werken, bijvoorbeeld door snelle internetverbindingen aan te leggen.

Ref.Dagblad 30-11-10

Auteur: Reporter Creer datum: 1-12-2010 21:45:14
Schultz ziet heil in betere wegbenutting

DEN HAAG (ANP) Het beter benutten van wegcapaciteit is een goed middel om de doorstroming te bevorderen en zo files tegen te gaan. Dat zei minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur) woensdagavond tijdens het debat in de Tweede Kamer over haar begroting.

Diverse fracties hebben haar gevraagd om een samenhangend plan te maken om files te bestrijden. Het beter benutten van asfalt komt volgens de VVD-bewindsvrouw tegemoet aan die vraag. Het permanent openstellen van spitsstroken is een voorbeeld van intensiever gebruik.

Een ander voorbeeld is een betere toeritdosering. Op de A10 (ring Amsterdam) is daar de afgelopen periode een proef mee gedaan. Daaruit bleek dat de vertraging voor automobilisten met 10 procent afneemt bij het beter afstemmen van verkeer bij toeritten, liet de minister woensdag weten.

Ref.Dagblad 01-12-10
Auteur: Reporter Creer datum: 1-12-2010 23:59:01 Laatst gewijzigd: 2-12-2010 00:01:41
Schultz onderzoekt snelweg door Groene Hart

(Novum) - Er komt een onderzoek naar de noodzaak van een nieuwe snelweg tussen Amsterdam en Rotterdam, dwars door het Groene Hart. Minister van Infrastructuur Melanie Schultz (VVD) zegde tijdens het debat over haar begroting een studie naar de 'verkeerskundige meerwaarde' van de A3 toe.
Zij reageert hiermee op een voorstel van PVV'er Richard de Mos. Die bepleit een tolweg van Amsterdam naar Rotterdam, via Gouda. Deze weg -de A3- die zou moeten worden aangelegd met privaat geld, leidt tot een aanzienlijke reductie van het fileleed. Automobilisten hoeven dan niet langer via Den Haag of Utrecht te rijden. Het bedrijfsleven zou daarom wel willen investeren, verwacht hij.
"Ik ben benieuwd naar de verkeerskundige meerwaarde", zei Schultz. Zij is bereid een kosten- en batenanalyse op de weg los te laten. "Daarna zien we of partijen bereid zijn daar een bijdrage aan te leveren."
De oppositiepartijen PvdA, D66 PvdD reageerden geschokt op het onderzoek. PvdA-Kamerlid Diederik Samsom noemde het onderzoek 'onvoorstelbaar'. "Ik schrik hier van", zei Kees Verhoeven (D66). Als de businesscase rond is, zijn er voor het kabinet kennelijk ook geen bezwaren, stelde hij. "Waarom laat u dit in de lucht hangen?", vroeg Esther Ouwehand (PvdD). "Dit is de enige plek waar we nog een beetje zuurstof vandaan halen. Zit er nog ergens een grens dat we niet heel Nederland vol asfalt willen?"
Voor regeringspartij VVD is het 'essentieel' dat het Goene Hrt in stand wordt gehouden. "Het zal in een hele lange dure tunnel moeten. De businesscase zou wel eens de bottleneck kunnen worden", zei Charlie Aptroot.
Schultz zei dat het niet waarschijnlijk is dat de weg er komt. Het zal 'heel moeilijk' worden, omdat de weg dwars door een natuurgebied loopt. De inpassingskosten zijn daarom hoog. Ook bemoeilijkt wet- en regelgeving de aanleg. Maar om te discussiren over het nut en noodzaak van de A3 is het goed om een onderbouwing te hebben, aldus de bewindsvrouw

Trouw 01-12-10
Auteur: Reporter Creer datum: 3-12-2010 17:40:57
Schultz stopt 1,25 miljard in ring Utrecht

Het kabinet stopt de komende jaren 1,25 miljard euro in de ringweg van Utrecht. De stad krijgt een rondweg die in 2020 klaar moet zijn.

Project
Dat maakte minister Melanie Schulz van Haegen (Infrastuctuur) bekend na de wekelijkse ministerraad. Aan de noordkant van de stad krijgt Utrecht een autoweg, aan de oostkant komt een zevenbaansweg te liggen. Deze zal deels overdekt zijn. Ook aan de zuidzijde, de kant van de A12, worden de wegen uitgebreid. De westzijde heeft al een vijfbaansweg.

Knooppunt
Utrecht geldt qua verkeer volgens Schultz als het hart van Nederland. In de toekomst wordt voorzien dat het rond het knooppunt steeds drukker wordt.

Openbaar vervoer
In de afspraken die Schultz heeft gemaakt met onder meer de provincie Utrecht en de gemeente Utrecht, is volgens de minister ook veel geld vrijgemaakt voor openbaar vervoer. Als het rendabel blijkt, wil Schultz 110 miljoen euro steken in een tramlijn naar het Utrecht Science Park, beter bekend als de Uithof.

Leidsche Rijn
Verder moet de busverbinding tussen de wijk Leidsche Rijn en het Centraal Station worden ,,versneld'' door de aanleg van tunnels.

Inspraak
De plannen worden in de komende jaren voorgelegd ter inspraak. De uitvoering kan volgens de minister in 2016 beginnen , zodat de eerste projecten in 2020 zijn afgerond. Volgens het ministerie van Infrastructuur betreft het n van de grootste wegprojecten van de komende jaren

RTL Z 03-12-10
Auteur: Reporter Creer datum: 13-12-2010 16:42:21
Twee jaar eerder dan gepland zes rijstroken A4
ANP − 13/12/10, 15:25
LEIDEN - Al halverwege 2012 rijdt de automobilist over drie rijstroken over de A4 tussen Leiderdorp en Leiden/Zoeterwoude. Dat is ruim twee jaar eerder dan gepland. Dat zei minister Melanie Schulz van Haegen van Infrastructuur maandag bij de opening van een ander verbreed weggedeelte van de A4, dat tussen Burgerveen en Roelarendsveen.
De aanpak van de het laatste deel van de A4-verbreding gebeurt in fases. Door gebruik te maken van zes versmalde wegdelen, kan het verkeer al in 2012 in beide richtingen flink doorijden. Wel geldt daar een maximumsnelheid van 80 km per uur. Ondertussen wordt er gewerkt aan de definitieve verbreding van de A4. Die is in 2014 klaar

Volkskrant 13-12-10
Auteur: Reporter Creer datum: 2-02-2011 16:10:13
Investering van 800 miljoen in bereikbaarheid Leeuwarden

LEEUWARDEN (ANP) De komende tien jaar investeren de gemeente Leeuwarden, de provincie Friesland en Rijkswaterstaat 800 miljoen euro om Leeuwarden en omgeving beter bereikbaar te maken. Dat maakten de partijen woensdag bekend. Het is de bedoeling dat de bereikbaarheid voor automobilisten, voetgangers, fietsers en bootvaarders wordt verbeterd.

Het geld wordt uitgegeven aan in totaal 39 projecten. Dat is onder meer een vierbaansweg, de zogeheten Haak om Leeuwarden. Ook komt er een aquaduct bij een van de toegangswegen tot Leeuwarden. Verder worden nieuwe rotondes, fietstunnels en parkeerplaatsen aangelegd.

De projecten waren afzonderlijk van elkaar al eerder aangekondigd, maar de gemeente en provincie hebben nu een overzicht gemaakt

Ref.Dagblad 02-02-11
Auteur: Reporter Creer datum: 22-03-2011 17:37:02
Uitleg megawegproject Schiphol, Amsterdam en Almere

APELDOORN Het grootste snelwegenproject van Nederland in de afgelopen tien jaar is van start gegaan. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur) ondertekende maandag het tracbesluit over de aanpak van de snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere.

Waarom dit megaproject?

Door de onstuimige groei van Almere in de afgelopen jaren zijn de snelwegen tussen Almere en Amsterdam/Schiphol dichtgeslibd. Rijkswaterstaat wil met dit project de toenemende verkeersdrukte op de A1, A2, A6, A9 en A10 aanpakken. De minister wil daarnaast graag investeren in het economische topgebied tussen Almere en Amsterdam.

Sinds wanneer loopt dit project?

Al sinds 2004 zoekt Rijkswaterstaat naar een oplossing van de fileproblematiek in de regio. Vanaf het begin werden er twee oplossingsrichtingen onderzocht: het zogenaamde Stroomlijnalternatief, de uitbreiding van bestaande snelwegen, en het Verbindingsalternatief, waarbij er een nieuwe snelweg zou worden aangelegd tussen de A6 en de A9.

Voormalig minister Peijs leek zich te richten op de aanleg van een nieuwe snelweg. In 2006 werd deze optie echter afgeschoten in de Tweede Kamer.

Waarom zag een meerderheid niets in een nieuwe snelweg?

De nieuwe verbinding zou dwars door natuurgebied Naardermeer komen. Daarop stak een storm aan protest op. Het Platform tegen A6-A9, de vereniging Spaar het Gein en allerlei natuurorganisaties keurden het plan van de minister af.

Ook een ondertunnelde versie van de nieuwe snelweg oogstte meer kritiek dan lof. Steeds meer belanghebbenden, zoals de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland, keerden zich vervolgens tegen de snelweg. Daarom liet het kabinet het Verbindingsalternatief in 2006 vallen vanwege het gebrek aan draagvlak.

Nu is er dus gekozen voor het Stroomlijnalternatief?

Ja, de snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere worden de komende jaren grondig aangepakt.

De A9, de A10, de A1 en de A6 worden breder. Er komen een extra brug over het Amsterdam-Rijnkanaal, een bredere Hollandse Brug, twee tunnels en een aquaduct onder de Vecht.

Vijf grote knooppunten worden gerenoveerd en honderd bruggen en viaducten worden aangepast.

Wanneer moet het project zijn afgerond?

Met de invoering van de Crisis- en herstelwet door de economische crisis is dit project in een stroomversnelling gekomen.

De eerste van vijf deelprojecten, de A10-oost en de A1 tot Diemen, gaat dit jaar nog van start. De andere vier fasen beginnen tussen 2014 en 2017.

Het project moet in 2020 afgerond zijn. Totale kosten: rond de 4,4 miljard euro.

Ref.Dagblad 22-03-11
Auteur: Reporter Creer datum: 22-06-2011 12:43:37
Doodlopende A15 doorgetrokken naar A12

DEN HAAG - De doodlopende snelweg A15 wordt van Bemmel doorgetrokken naar de A12. Dat zijn de provincie Gelderland, de stadsregio Arnhem/Nijmegen en het Rijk overeengekomen. De doortrekking moet het wegtransport tussen de Rotterdamse haven en Duitsland beter laten doorstromen.
Minister Melanie Schultz Van Haegen (Infrastructuur) maakte de overeenkomst woensdag bekend en sprak daarbij van heuglijk nieuws. De doortrekking, met daarin een brug over het Pannerdensch kanaal, kost 1 miljard euro. Het Rijk betaalt 385 miljoen euro, de lagere overheden 372,5 miljoen. De rest moet worden opgebracht via tol. Dat tarief zal aantrekkelijk zijn, zodat bestuurders inderdaad voor de doortrekking kiezen en daarmee andere wegen in de regio ontlasten.

ND 22-06-11
Auteur: Reporter Creer datum: 1-07-2011 15:17:30
Aantal files neemt fors af

DEN HAAG - Het aantal files is het afgelopen halfjaar fors gedaald in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat heeft de ANWB becijferd, zo maakte de dienst vrijdag bekend.

De filezwaarte, de filelengte maal de duur van de file, daalde met 19 procent en was nog nooit zo laag. Volgens de ANWB had het verkeer minder last van slechte weersomstandheden tijdens de spitsuren. Daarnaast waren er minder files door de kwakkelende economie en de versnelde aanleg van rijstroken. De economische toestand leidde tot minder verkeersbewegingen en de aanleg van meer rijstroken verbeterde de doorstroming.

De afname was vooral te merken in de regio Amsterdam. Daar was de daling ongeveer 30 procent. Bij Utrecht was die ongeveer 15 procent. In de regio Rotterdam bleef de filezwaarte ongeveer gelijk.

Lokaal waren er trajecten waar geen sprake was van filedaling. Zo stond het verkeer op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag tijdens de avondspits bij Roelofarendsveen juist veel vaker stil

Telegraaf 01-07-11
Auteur: Reporter Creer datum: 24-10-2011 21:52:40

'IJmeerlijn kan veel goedkoper'


(Novum) - Het aanleggen van een metrolijn over het IJmeer kan veel goedkoper dan alle varianten waarover tot nu toe wordt gepraat. De Stichting Almere Bereikbaar heeft een plan uitgewerkt dat niet meer dan vijfhonderd miljoen euro kost. Bouwbedrijven gaan er nog van uit dat de ov-verbinding circa drie miljard euro kost.

Almere Bereikbaar komt tot veel lagere kosten door te kiezen voor een korte overbrugging die in ondiep water wordt aangelegd. Ook wordt gebruikgemaakt van een bestaand eiland. Hierdoor worden de hoge kosten vermeden die een 'kilometerslange brug of tunnel dwars door het IJmeer' zouden vergen.

Nadeel van deze variant is dat IJburg niet wordt ontsloten, maar dat kan op een andere manier worden opgelost, meldt de stichting. De IJmeerbrug zou verder kunnen worden gecombineerd met een provinciale autoweg of een fietspad. Uit een studie die minister van Infrastructuur Melanie Schultz (VVD) vorige week naar de Tweede Kamer stuurde, bleek nog dat een tolweg over het IJmeer niet rendabel is.

Nieuws.nl 24-10-11
Auteur: Reporter Creer datum: 1-12-2011 15:43:32
1 miljard euro tegen files

DEN HAAG - Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur) pakt de files aan. Daarvoor trekt ze samen met acht regio's ruim 1 miljard euro uit.

Dat meldde een woordvoerster van het ministerie van Infrastructuur en Milieu donderdag. Vooral de knelpunten uit de file-top 50, zoals de A4, de A10 en de A12, worden aangepakt. De specifieke maatregelen verschillen per regio. Het gaat onder meer om ruimere openstelling van spitsstroken, betere reisinformatie, het verlengen van in- en uitvoegstroken en meer projecten op het gebied van spitsmijden.

De files op de grootste knelpunten moeten met 20 procent verminderen. De minister investeert in de regio's Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Brabant, Arnhem-Nijmegen, Maastricht en Twente. Het Rijk draait op voor 60 procent van de 1 miljard euro. De regio's nemen de rest voor hun rekening.

Er zijn al minder files door het verbreden van wegen en het aanleggen van spitsstroken. Daardoor daalde de filedruk de afgelopen periode met 30 procent. Ook de slechte economische situatie speelt mee.

Telegraaf 01-12-11
Auteur: Reporter Creer datum: 5-04-2012 23:33:40
Kamer akkoord met ondergrondse Blankenburgtunnel

Laurens Berentsen

De nieuwe westelijke oeververbinding bij Rotterdam komt volledig onder de grond te liggen. Personenauto's hoeven geen tol te betalen voor deze aansluiting tussen de snelwegen A20 en A15.Met deze twee toezeggingen heeft minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van Haegen (VVD) zich verzekerd van de steun van de Tweede Kamer voor de aanleg van de Blankenburgtunnel als nieuwe westelijke oeververbinding. De tunnel gaat onder de Nieuwe Waterweg door.

Tunnel 600 meter langer

Het CDA stelde als voorwaarde voor steun aan het voorstel van Schultz dat het hele traject tussen de A20 en de A15 onder de grond zou komen te liggen. De tunnel wordt daarmee 600 meter langer.

Zo worden omwonenden ontzien, kan het natuurlandschap na aanleg worden hersteld en ondervindt de recreatie geen blijvende hinder van de nieuwe weg, aldus het CDA. De partij koos in het verkiezingsprogramma nog voor de Oranjetunnel. Deze westelijke variant is minder belastend voor de omgeving, maar ook duurder. Bovendien draagt de Oranjetunnel volgens het ministerie minder bij aan het oplossen van de files in en rond Rotterdam dan de Blankenburgtunnel.

Wel tol voor vrachtwagens

De PVV was tegen het heffen van tol voor personenauto's.

Schultz zei donderdag in de Tweede Kamer aan beide wensen tegemoet te kunnen komen, omdat de aanleg van de Blankenburgtunnel 200 mln goedkoper uitvalt dan de aanvankelijk begrote 1,2 mrd. Zij was al van plan de aanloop naar de tunnel verdiept aan te leggen. Daar komt nu een overkapping bij.

Vrachtverkeer moet tol blijven betalen. Schultz gaat nog praten met het Rotterdamse Havenbedrijf om te kijken of het bedrijfsleven van te voren wil betalen voor de nieuwe oeververbinding. Dan kan de tolheffing omlaag of helemaal achterwege blijven.

Het bedrijfsleven is een groot voorstander van de Blankenburgtunnel om de ontsluiting van de haven te verbeteren. Milieuorganisaties en de gemeenten Vlaardingen, Maassluis en Midden-Delfland verzetten zich tegen de tunnel. Andere gemeentes in Zuid-Holland, waaronder Rotterdam, zijn voor.

Geen signalen voor bezuinigingen

'We krijgen geen enkel signaal dat bezuinigingen op infrastructuur aan de orde zouden zijn', zei Schultz over het Catshuisoverleg. Zij verklaarde eerder in deze krant bereid te zijn bij te dragen aan het terugdringen van het begrotingstekort. 'We betalen per jaar zo veel rente op de staatsschuld, dat je beter een tijdje even iets minder kunt doen, om de daaropvolgende jaren weer budget voor jezelf te hebben in plaats van rente aan anderen te moeten betalen', zie de minister toen over het uitstellen van investeringen in de infrastructuur.

De oppositie wilde weten of dat gaat gebeuren. Schultz zei niet te weten wat er uit de onderhandelingen komt maar tot nu toe geen signalen te hebben gekregen dat er op infrastructuur wordt bezuinigd.

PvdA en GroenLinks bepleitten uitstel van de aanleg van de nieuwe westelijke oeververbinding, wegens de noodzaak om te bezuinigen op de overheidsuitgaven.

FD 05-04-12
Auteur: Reporter Creer datum: 17-09-2013 16:20:35
Er komt 149 kilometer asfalt bij in 2014

bron: ANP

Prinsjesdag

Komend jaar zal 149 kilometer asfalt worden aangelegd in Nederland. Dat staat in de begroting van het ministerie van Infrastructuur, die dinsdag naar buiten is gebracht. In 2014 geeft minister Melanie Schultz 2,8 miljard euro uit om in wegen te investeren. .

Schultz gaat volgend jaar onder meer tempo maken met wegprojecten als de Blankenburgtunnel ten westen van Rotterdam, de ring Utrecht en de verlengde A15. Daarnaast trekt Schultz 300 miljoen euro uit om te zorgen dat de wegen beter worden benut. Er komt daardoor meer geld voor spreiding van het verkeer, proeven met technologie voor verkeersinformatie en 'spitsmijdprojecten'.

Miljarden naar het spoor
Nog eens 2,4 miljard euro gaat naar het spoor. Dat geld moet er onder meer voor zorgen dat de doorstroming rond Utrecht verbetert. Daar is het nu een 'spaghetti van sporen', waardoor het aantal treinen dat er kan rijden beperkt is. Doel is om reizigers tussen Amsterdam en Eindhoven en tussen Schiphol en Nijmegen straks makkelijker en vaker door Utrecht te leiden. Verder zal een deel van het geld dat staatssecretaris Wilma Mansveld tot haar beschikking heeft opgaan aan het verbeteren van de ov-chipkaart en worden genvesteerd in het nieuwe spoorbeveiligingssysteem ERTMS.

Andere prioriteiten van het ministerie zijn komend jaar de bescherming tegen hoogwater en voldoende zoetwater. Daarvoor wordt 1,2 miljard euro vrijgemaakt binnen het Deltafonds. Luchtvaart, ruimte voor Schiphol, klimaat en afvalverwerking zijn andere speerpunten. Ook gaat er 0,9 miljard euro naar vaarwegen.

Het ministerie kreeg eerder al een flinke bezuiniging voor de kiezen, waardoor een aantal projecten geschrapt of vertraagd werden. Van de 6 miljard die het kabinet nu bezuinigt, valt jaarlijks 18 miljoen euro bij Infrastructuur neer

Volkskrant 17-09-13
Auteur: Reporter Creer datum: 24-10-2016 20:12:22
Schultz: aantal files op snelwegen gaat sterk stijgen

ANP
De komende jaren doet het verkeer er op snelwegen fors langer over. Minister Schultz schrijft aan de Tweede Kamer dat het 'reistijdverlies' tot 2021 met 38 procent toeneemt ten opzichte van 2015. Ze baseert zich op cijfers van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid.

Bij de berekening van het verlies aan reistijd zijn de extra wegen die nog worden aangelegd al meegerekend. De toename schrijft Schultz toe aan de aantrekkende economie en de lage brandstofprijzen.

Het verkeer op de snelwegen neemt nog steeds toe, in 2015 met 2 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het reistijdverlies steeg dat jaar met 22 procent; in de periode van 2005 tot 2015 was er juist een lichte daling, vooral doordat extra rijstroken zijn aangelegd en door de economische crisis.

Schultz schrijft dat ondanks de inspanningen de files op korte termijn blijven toenemen. Ze vindt het belangrijk dat investeringen in infrastructuur en bereikbaarheid doorgaan.

Trein

Uit de cijfers die de minister aan de Kamer heeft gestuurd, blijkt verder onder meer dat het aantal kilometers dat mensen met de trein hebben afgelegd tussen 2005 en 2015 met ruim 3 miljard is gestegen, een toename van bijna 22 procent.

Ook het fietsgebruik is sinds 2005 toegenomen: het steeg van 2005 tot 2015 met bijna 11 procent. Een deel daarvan komt door de e-bike. Mensen van 12 jaar en ouder leggen een tiende van alle fietskilometers af op een fiets met een accu.

NOS 24-10-16
Auteur: Reporter Creer datum: 1-03-2017 22:35:37
Krijgen we een verkeersinfarct? En wat doen partijen eraan?

NS-topman Roger van Boxtel liet vandaag een stevige waarschuwing horen: "Zonder miljardeninvesteringen loopt Nederland vast op het spoor én op de weg."

Hoe druk wordt het eigenlijk de komende jaren? Wat willen partijen doen om dat te voorkomen? En wat gaat dat de automobilist kosten?

Om bij het spoor te beginnen: het totaal aantal reizigerskilometers is volgens het CBS de afgelopen jaren inderdaad gestegen. Hetzelfde geldt voor het aantal afgelegde kilometers op de weg. Grofweg legt de Nederlander vijf keer zoveel kilometers af in de auto als in de trein.


Hoe vertaalt zich dit in het aantal files? Dankzij de economische crisis, maar volgens het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid vooral door de aanleg van extra rijstroken, viel dat de afgelopen jaren erg mee. Sterker nog: het aantal files daalde een aantal jaren fors.

Sinds het voorjaar van 2014 is er weer sprake van een toename. Vorig jaar steeg de filezwaarte (het aantal kilometers maal de tijdsduur van files) met 12 procent, zo bleek uit cijfers van de ANWB. Een jaar eerder, in 2015, was de stijging 20 procent. Maar let op: op dit moment is de filezwaarte nog altijd aanzienlijk lager dan in het topjaar 2007.

Filezwaarte ANWB
De economische groei draagt dus bij aan de files, maar omgekeerd berokkenen files schade aan de economie. TNO berekende die economische schade in 2015 op 1,1 miljard euro. Intussen groeit het autobezit verder. Veel huishoudens hebben twee of meer auto’s voor de deur. Op dit moment telt Nederland 8,3 miljoen personenauto’s – een verdubbeling in 35 jaar tijd - en circa 1 miljoen vrachtwagens.

Hoe druk wordt het de komende jaren? Het Planbureau voor de Leefomgeving schat met vele slagen om de arm dat het aantal reizigerskilometers in de auto tot 2030 toeneemt, maar dat de groei in het openbaar vervoer (trein, bus, tram, metro) groter is. Dat komt doordat veel projecten in het openbaar vervoer de komende jaren worden uitgevoerd, waardoor het aanbod voor reizigers toeneemt.

Het autobezit stijgt, maar minder hard dan de afgelopen periode. De filezwaarte zal toenemen, maar volgens het scenario van het Planbureau wordt het voorlopig niet meer zo erg als in het topjaar 2007.


Om de druk op het spoor en de wegen beheersbaar te houden zijn er de afgelopen vijftien jaar miljarden geïnvesteerd in nieuwe rijstroken en het spoor. In totaal ging er ruim 20 miljard naar de wegen, en 18 miljard naar het spoor.


Hoe het de komende jaren gaat, hangt er natuurlijk vanaf welke politieke partijen een kabinet gaan vormen. Het Planbureau voor de Leefomgeving bood alle partijen aan ook op dit punt hun verkiezingsprogramma’s door te rekenen. Niet iedereen maakte daar gebruik van. Bij die partijen is het daardoor minder makkelijk om vast te stellen hoeveel miljarden zij precies willen investeren in wegen of in het openbaar vervoer. De PVV bijvoorbeeld vertelt in zijn zeer beknopte programma alleen dat het de motorrijtuigenbelasting wil halveren.

Bij de partijen die wel alle kaarten op tafel hebben gelegd bij het Planbureau, valt op dat de VVD helemaal inzet op wegen. En dat GroenLinks juist het meest investeert in het openbaar vervoer en bezuinigt op asfalt.


Daarnaast willen verschillende partijen een heffing per gereden autokilometer invoeren, die ook geldt buiten de spitsuren. Het Planbureau gaat ervan uit dat er daardoor minder wordt gereden.

Tegenover de extra kosten staat bij deze partijen over het algemeen een verlaging of afschaffing van de motorrijtuigenbelasting. Voor de gemiddelde automobilist wordt autorijden bij deze partijen daardoor niet duurder, behalve als je veel rijdt. GroenLinks verhoogt daarbij de aanschafbelasting bpm weer voor 1,1 miljard.

Plannen politieke partijen PBL
De kosten voor de automobilist lopen bij GroenLinks en D66 op door een zogenoemde congestieheffing, waardoor je extra moet betalen in de spits en/of rond de drukste steden. Dat heeft volgens het Planbureau een positief effect op het milieu en op het aantal files. De ChristenUnie wil ook een congestieheffing, maar voert geen kilometerheffing voor personenauto's in.

NOS 28-02-17
Nog geen lid? wordt dat hier (gratis). Klik hier
Reargeren of een nieuwe topic aanmaken? Klik dan hier