Talenassortiment
                        Change the color of the site
 
Laatste nieuws:
Log in
Onthoud mij:
Het laatste kwartiertje

Navigatie a-z
 
 
 
Studiehuis Resort of Security Roemeni Informatiescherm
Uw naam:
Uw emailadres:
Uw vriends naam:
Uw vriends emailadres:
Uw bericht
Auteur: Arvi
Creer datum:
6-10-2010 14:27:37
Laatst gewijzigd:
7-10-2010 12:45:10
zaak Wilders
Woensdag 06-10-10 : Zitting in zaak-Wilders begint gespannen
AMSTERDAM - De tweede zittingsdag in de zaak-Wilders, is woensdag in een gespannen sfeer begonnen.

Opnieuw was het rechtbankvoorzitter Jan Moors die de verdediging tegen de haren instreek, nu door te zeggen dat hij het zich kon voorstellen dat een van de mensen die aangifte tegen Wilders deden, de film Fitna niet wilde zien. Deze vrouw verliet de rechtszaal.

Maandag was een uitlating van Moors over het gebruik van het zwijgrecht door Wilders reden voor advocaat Bram Moszkowicz om andere rechters te vragen. Dat verzoek werd niet ingewilligd. De advocaat sprak de rechtbankvoorzitter woensdag opnieuw aan op zijn uitlating, maar ging deze keer niet over tot wraking.

Moors bezwoer de verdediging dat hij geen waardeoordeel over Fitna bedoelde te geven, maar dat hij begreep dat de vrouw de film niet wil zien. Na vertoning van Fitna stelde de rechtbank er vragen over aan Wilders, maar die antwoordde niet. Daarna is de rechtbank begonnen met het voorlezen van (delen van) aangiften tegen de PVV-leider, die terechtstaat voor belediging van moslims en allochtonen en aanzetten tot haat en tot discriminatie.

Advocaat Moszkowicz zei dinsdag dat de mislukte wraking een teleurstelling was. Wel was hij blij dat de rechters die de wraking moesten beoordelen, de uitspraak van Moors over het beroep op het zwijgrecht ongelukkig geformuleerd vonden. ,,Voor Wilders is met de beslissing de schijn van partijdigheid van de rechtbank niet weggenomen'', aldus de raadsman.

De hoogleraren Henny Sackers en Theo de Roos vinden het onwaarschijnlijk dat Wilders wordt veroordeeld voor groepsbelediging en haatzaaien, bleek woensdag uit hun verklaringen, die de rechtbank in Amsterdam voorlas. Sackers heeft verklaard dat de context de strafbaarheid wegneemt van de vermeend beledigende uitspraken over de islam en moslims. Daarmee bedoelt hij dat Wilders een politicus is die zijn politieke gedachtengoed op consistente wijze en in het publieke debat heeft gedaan.

De Roos kan zich voorstellen dat mensen de uitspraken van Wilders kwetsend en angstaanjagend vinden, maar dat maakt ze nog niet strafbaar. Omdat de meeste uitlatingen tegen de islam en niet tegen moslims zijn gericht, zijn ze volgens hem niet strafbaar.

Wat betreft haatzaaien vindt Sackers dat in de uitlatingen waarvoor Wilders momenteel terechtstaat, het opruiende, ophitsende element ontbreekt om hem daarvoor te kunnen veroordelen. Als hij oproept tot het verbranden van de koran, lijkt dat een oproep aan de wetgever de wet te veranderen, stelt Sackers, en niet aan gewone mensen. ,,Vrijspraak ligt met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid in het verschiet'', aldus Sackers.

De Roos kon zich vinden in de oorspronkelijke beslissing van het Openbaar Ministerie Wilders niet te vervolgen. Hij probeert zijn doel op democratische wijze te verwezenlijken, aldus De Roos. Hij wijst er bovendien op dat een proces ook een averechts effect kan hebben, doordat het een extra podium voor Wilders kan zijn.

De rechtbank in Amsterdam gaat verder met het proces tegen PVV-leider Geert Wilders. De zitting begon volgens schema om negen uur. Het proces loopt ondanks het eerdere wrakingsverzoek geen grote vertraging op.

Wilders staat terecht op verdenking van het beledigen van moslims en allochtone groepen en het aanzetten tot haat en discriminatie, zowel wegens ras als godsdienst.

Ned.Dagblad 06-10-10Koppejan: Bijbelse opdracht mijn drijfveer
Gerard Vroegindeweij |

DEN HAAG De Bijbelse opdracht om gastvrij te zijn voor vreemdelingen. Die drijft het CDA-Kamerlid Koppejan in zijn verzet tegen politieke samenwerking met de PVV.

God heeft iedereen gelijkwaardig geschapen. Daarom moeten christenen opkomen voor verdrukten, voor vreemdelingen en voor mensen die vanwege hun geloof worden vervolgd, zo zei Koppejan vanochtend.

Staat het beginsel van gelijkwaardigheid onder druk in het voorliggende regeerakkoord?

Er staan veel goede dingen in. De onderdelen over immigratie, integratie en asiel zou je echter op een verkeerde manier kunnen interpreteren. Neem bijvoorbeeld de inburgeringscursussen. Daarover is afgesproken dat mensen die deze cursus niet halen terug moeten naar het land van herkomst. Er staat echter nog iets bij, namelijk dat er uitzonderingen mogelijk zijn. En daar gaat het nu om. Zoiets moet je op een goede manier uitwerken. Als de maatregel ertoe leidt dat grote groepen het land worden uitgewerkt, blokkeren we dat. Nederland is een fatsoenlijk land. Wilders is op een aantal onderdelen blij met een dode mus.

Hebt u samen met uw collega Ferrier een voorbehoud gemaakt bij de afspraken over vreemdelingen?

In feite heeft de gehele fractie een voorbehoud gemaakt. We doen recht aan de uitspraak van het indrukwekkende partijcongres van zaterdag. Twee derde van de aanwezigen in Arnhem wilde de politieke samenwerking met de PVV aangaan. Daarom zijn Ferrier en ik ermee akkoord gegaan, ondanks onze twijfels. Tegelijkertijd deelt een groot deel van de partij onze zorgen. Vandaar de afspraak dat de gehele fractie wetsontwerpen kritisch volgt en onrechtvaardigheid niet accepteert.

Gisteren zei u dat u Wilders wilt ontmaskeren. Hoe moet dat?

Dat is een opdracht voor het gehele CDA. We moeten niet handelen vanuit angst, maar vanuit een zelfbewuste christendemocratische visie op de problemen van de samenleving anno 2010. Die gaan dieper dan alleen islamisering.

Ref.Dagblad 06-10-10
Auteur: Reporter Creer datum: 6-10-2010 19:05:07
Proces Wilders: Moszkowicz heeft 12 tot 13 uur nodig voor pleidooi

Het proces tegen PVV-leider Geert Wilders is vanochtend opnieuw gestart met het vertonen van de film Fitna. Daarna is de rechtbank op verzoek van de advocaat van Wilders begonnen met het voorlezen van alle stukken uit het procesdossier.

De zaak werd maandag stilgezet omdat de raadsman van Wilders, Bram Moszkowicz, de rechtbank wraakte. Moszkowicz vond dat de rechtbank de schijn tegen had partijdig te zijn in de zaak. Dinsdag besloot de wrakingskamer het verzoek tot wraking af te wijzen.

De vertoning van Fitna in de rechtbank leverde rumoer op. Enkele aanwezigen verlieten de rechtzaal voordat de film werd gestart.

Na de vertoning stelde de rechter een aantal vragen over de film. Wilders hulde zich echter, net als maandag, in stilzwijgen.

Stukken

Moszkowicz heeft verzocht dat alle stukken uit het dossier integraal zullen worden voorgelezen. Volgens de rechtbank zal dat vijf tot zes uur gaan duren. De raadsman vond het overigens niet nodig dat ook de voetnoten zouden worden voorgelezen. 'Dat ga ik u niet aandoen', aldus Moszkowicz.

Later op de middag werden de vorderingen voorgelezen die verschillende partijen hebben ingediend.

Het Openbaar Ministerie denkt volgende week 8,5 uur nodig te hebben voor het voorlezen van het requisitoir. Moszkowicz denkt 12 tot 13 uur te zullen gebruiken voor zijn pleidooi

Fin.Dagblad 06-10-10
Auteur: Reporter Creer datum: 11-10-2010 22:58:41
Ayaan Hirsi Ali: 'Proces Wilders heeft grote gevolgen'

De gevolgen van het Wilders-proces zijn enorm. De spanningen tussen Nederlandse moslims en Wilders-stemmers zullen verder oplopen en zullen leiden tot gewelddadige confrontaties. Daarnaast wordt door deze rechtszaak de mond gesnoerd van critici van de radicale islam.

Dat zegt oud-politica Ayaan Hirsi Ali vandaag in de Amerikaanse krant The Wall Street Journal over het proces tegen PVV-leider Geert Wilders.

Dat in Nederland een lid van het parlement wordt vervolgd vanwege zijn uitlatingen over de islam is een gevolg van de Nederlandse consensuscultuur, stelt Hirsi Ali. Traditioneel gezien zouden Nederlandse politici maar moeilijk kunnen omgaan met politici die er een afwijkende mening op nahouden en conformeert men zich liever aan de heersende gedachte.

Machtsblok

Daarnaast noemt Hirsi Ali de toenemende electorale macht van moslims, met name in de vier grote steden. Zij zouden een machtsblok vormen binnen de gevestigde politieke partijen en zo steeds meer invloed kunnen uitoefenen in de Nederlandse politiek.

Ten derde zouden de landen die verenigd zijn in de Organisatie van de Islamitische Conferentie (OIC) het publieke debat over islam in Europa stilleggen. Ook voeren zij druk uit op internationale organisaties en de EU om 'haatzaaierij' en discriminatie van religie te bestraffen, aldus Hirsi Ali.

Fin.Dagblad 11-10-10
Auteur: Reporter Creer datum: 19-10-2010 14:07:19
Advocaat: Wilders is al veroordeeld
AMSTERDAM - Volgens advocaat Bram Moszkowicz had het Openbaar Ministerie (OM) Geert Wilders niet mogen vervolgen, omdat hij al is veroordeeld. Het gerechtshof in Amsterdam heeft volgens de raadsman in januari 2009 al de conclusie getrokken dat de uitlatingen van Wilders aanzetten tot haat en discriminatie en beledigend zijn. Daarmee is een van de grondrechten van een verdachte - dat hij onschuldig is tot het tegendeel bewezen is - geschonden, vindt Moszkowicz.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag een algehele vrijspraak geist voor de PVV-leider, maar Moszkowicz ziet nog genoeg mogelijkheden om zijn eigen visie op de zaak naar voren te brengen. Al zei hij vrijdag wel dat hij verwacht bij sommige punten van het OM aan te sluiten. Een van de elementen van het pleidooi zal een betoog zijn dat het OM niet-ontvankelijk verklaard moet worden in de vervolging van Wilders, vertelde de advocaat.

Telegraaf 19-10-10
Auteur: Reporter Creer datum: 22-10-2010 18:29:49
Proces Wilders volledig opnieuw Amsterdam - De wrakingskamer van de rechtbank in Amsterdam heeft het wrakingsverzoek van Geert Wilders vrijdag toegewezen. Dat betekent dat de zaak tegen Wilders volledig opnieuw zal moeten worden behandeld, met andere rechters. Dat kan nog maanden duren.

Wilders' advocaat Bram Moszkowicz wraakte de rechtbank eerder op de dag omdat zij geen beslissing wilde nemen over het verzoek arabist Hans Jansen opnieuw als getuige-deskundige te horen.

De rechters konden volgens de wrakingskamer niet duidelijk maken waarom ze geen toestemming wilden geven Jansen weer te horen. Opgeteld bij eerdere incidenten in het proces, wekten de rechters daarmee de indruk van partijdigheid.

Na de uitspraak noemde Hans Jansen de situatie in de hal van de rechtbank "volkomen knetter. Het spijt me dat nu alles over moet."

Telegraaf 22-10-10
Auteur: Reporter Creer datum: 25-10-2010 13:32:05


Wilders ondermijnt gezag recht


AMSTERDAM De president van de Hoge Raad, Corstens, vindt dat PVV-leider Wilders met zijn kritische uitspraken de rechtspraak in Nederland ondermijnt.

Die kritiek uitte Corstens gistermiddag in het televisieprogramma Buitenhof. Zijn uitlatingen trekken veel aandacht, omdat de Hoge Raad het hoogste rechtscollege in Nederland is.

Kritische uitspraken over de rechtspraak zoals Wilders die gedaan heeft tijdens het proces tegen hem werken volgens Corstens ondermijnend voor de rechtspraak. Zeker omdat de voorman van de PVV ook nog parlementarir is. Die moet bijdragen aan de stabiliteit van de rechtsstaat, meent de president.

Corstens doelt onder meer op de kritiek van Wilders die hij vrijdag uitte, toen zijn advocaat de rechtbank had gewraakt. Hij liet toen weten geen vertrouwen meer te hebben in de rechters en vroeg zich af bij wat voor circus hij terecht was gekomen.

Met dergelijke uitlatingen wordt er op een foutieve manier ingespeeld op gevoelens bij het publiek. Dat brengt in de visie van Corstens het gevaar van aantasting van de rechtspraak mee.

De opvatting van Corstens wordt onder juristen breed gedeeld. Deze ontwikkelingen volgen we met een bezorgde aandacht, zei de Tilburgse hoogleraar strafrecht Theo de Roos vanmorgen desgevraagd. Het beeld wordt geschetst dat rechters een stel naevelingen zijn die vanuit een ivoren toren werken. Dat is schadelijk, want de rechtspraak is een kwestie van vertrouwen. Het is een kwetsbaar instituut.

Volgens De Roos komt het optreden van Wilders er eigenlijk op neer dat hij zegt: Ik vertrouw je niet, tenzij je me gelijk geeft. Terwijl het van groot belang is dat een oordeel van het recht ook wordt geaccepteerd als je veroordeeld wordt. Het moet algemeen aanvaard worden dat de rechterlijke macht rechtvaardig is en aan de hand van de wet oordeelt.

Overigens is het niet de eerste keer dat Corstens zijn kritiek laat horen. Al eerder liet hij weten er moeite mee te hebben als met name politici allerlei uitspraken doen over lopende rechtszaken.

Wilders voelt zich niet aangesproken, liet hij gisteren in een reactie weten. Hij stelt dat hij gelijk had, omdat de rechtbank niet onpartijdig was. Hij verwees daarbij naar de beslissing van de wrakingskamer vrijdag om het proces over te doen. Volgens de PVV-leider kan Corstens zich beter zorgen maken over fouten van rechters, zoals raadsheer Schalken, dan over hem. Zij zorgen voor groeiend wantrouwen tegenover de rechtspraak, en niet ik, aldus Wilders

Ref.Dagblad 25-10-10
Auteur: Reporter Creer datum: 11-11-2010 17:29:05
Rechtszaak Wilders snel hervat
De rechtbank van Amsterdam streeft ernaar de zaak Wilders op korte termijn te hervatten. De rechtbank overlegt met alle partijen over de voortgang van het proces.
Dat heeft de rechtbank van Amsterdam laten weten in een persbericht. Aan de oproepen, onder andere van het lid van de Hoge Raad Ernst Numann, om de zaak elders voort te zetten, is geen gehoor gegeven.
De rechtbankcombinatie die de zaak Wilders opnieuw gaat behandelen bestaat uit mr. A.A.M. van Oosten (voorzitter), mr. G.P.C. Janssen (oudste rechter), mw. mr. J.C. Boeree (jongste rechter).
Wraking
De rechtszaak is onderbroken, omdat PVV-leider Wilders en zijn advocaat Bram Moszkowicz de rechtbank hadden gewraakt, omdat die niet instemde met het horen van de getuige-deskundige Hans Jansen.
Volgens de wrakingskamer hadden de rechters niet duidelijk gemaakt waarom islamdeskundige Hans Jansen niet als getuige mocht worden gehoord. Opgeteld bij eerdere incidenten in het proces ontstond daardoor volgens de wrakingskamer de indruk van partijdigheid.


FD 11-11-10
Auteur: Reporter Creer datum: 13-11-2010 17:42:30
Rabbae: ook na vrijspraak tegen Wilders procederen

AMSTERDAM - Mohammed Rabbae blijft proberen PVV-leider Geert Wilders veroordeeld te krijgen, ook als hij in de zaak die binnenkort verder gaat wordt vrijgesproken. Dat heeft Rabbae, voorzitter van het Landelijk Beraad Marokkanen, zaterdag laten weten.
Op het proces tegen Wilders is veel kritiek, ook van zijn politieke tegenstanders. Zo zei GroenLinks-Kamerlid Tofik Dibi dat het proces averechts werkt. GroenLinks-leider Femke Halsema stelde eerder dat ze zich ongemakkelijk voelt met de toevoeging 'oud-GroenLinks-Kamerlid' als het over Rabbae gaat. 'Hij doet zijn uitspraken bepaald niet namens ons.'

Niet meer thuis
Dit bracht Rabbae er uiteindelijk toe zijn lidmaatschap van GroenLinks op te zeggen, hij voelde zich er niet meer thuis. Rabbae erkent dat er verschillende motieven zijn om tegen het proces te zijn. 'Maar het is een principezaak. De vraag is of iemand alle ruimte mag hebben om een bepaalde groep te discrimineren.'

Rabbae wijst erop dat politici in Frankrijk, Duitsland en Engeland ook zijn vervolgd en veroordeeld voor uitspraken die 'minder erg zijn dan die van Wilders'. 'Dat is een belangrijk signaal. Moslims krijgen door zo'n veroordeling weer vertrouwen in de rechtsstaat.'

Concrete stappen
Vrijdag maakte Rabbae namens verschillende organisaties in de strafzaak tegen Wilders bekend dat binnenkort concrete stappen worden genomen om 'de rol van het OM te corrigeren'. Het Openbaar Ministerie ging pas over op vervolging van Wilders toen het daar door het gerechtshof toe gedwongen werd.

In de rechtszaak eiste het OM uiteindelijk vrijspraak. Dat proces moet opnieuw worden gevoerd omdat de rechters de schijn van partijdigheid hadden gewekt. Maandag kondigen de organisaties in een persconferentie aan welke stappen tegen het OM worden genomen. 'Daar zijn we nog niet uit. Zondag hebben we daar een overleg over.

de Volkskrant 13-11-10
Auteur: Reporter Creer datum: 7-02-2011 23:41:50

Proces-Wilders opnieuw van start

door Marije Willems

Vandaag is de eerste zittingsdag van de rechtszaak tegen Geert Wilders. De zaak begint opnieuw, met nieuwe rechters. Waar gaat de zaak over, wat staat er op het spel en wat is de verwachte uitkomst?
De rechtszaak tegen Wilders wordt opnieuw gedaan, nadat in oktober de rechters moesten worden vervangen. Het wrakingsverzoek van Wilders advocaat Bram Moszkowicz werd toegewezen. De rechters in het proces-Wilders zouden de schijn van partijdigheid hebben gewekt.

Wat gaat de zaak over?
Wilders staat terecht voor de belediging en discriminatie van moslims en het aanzetten tot haat jegens hen. Vandaag beginnen drie nieuwe rechters met een regiezitting, waarin de voorwaarden van het proces worden besproken. De verdediging en de aanklagers kunnen verzoeken indienen om getuigen te (laten) horen.

Wat staat er op het spel?
Wilders krijgt veel aandacht voor zijn partij en gedachtegoed. Maar als Wilders wordt veroordeeld, krijgt hij wel een aantekening op zijn strafblad. En mocht de rechtbank hem veroordelen, dan zal hij beroep aantekenen en nog meer tijd kwijt zijn aan zijn verdediging.

Voor de Amsterdamse rechtbank staat haar imago op het spel. De commissie-Meijerink die het eerste deel van het proces Wilders evalueerde bracht eind december een kritisch rapport uit. Extra mediatraining, betere voorbereiding, 'overvallen' door publiciteit, onderschatting mediadruk, achterhaalde organisatie, aldus NRC-juridisch redacteur Folkert Jensma op het weblog Recht & Bestuur. De rechterlijke macht kreeg een beleefd geformuleerd proces verbaal uitgereikt, waarin opgesomd werd hoe het beter moet.

Wat is de verwachte uitkomst?
Het is mogelijk dat het OM bij een nieuwe behandeling op een andere eis uitkomt, maar in de praktijk is die kans nihil. De verwachting is dat de officieren opnieuw op alle punten vrijspraak zullen eisen

NRC Next 07-02-11
Auteur: Reporter Creer datum: 16-04-2011 00:01:13
Strafzaak Wilders verzandt in procedures

Maandag wordt duidelijk of het tweede wrakingsverzoek in de zaak tegen Geert Wilders, wordt ingwilgd. anp
De strafzaak tegen Geert Wilders ligt weer stil. In ieder geval tot maandag duidelijk wordt of een nieuw wrakingsverzoek van Wilders' advocaat Bram Moszkowicz wordt toegewezen.

Moszkowicz ging vrijdag over tot wraking, omdat een beslissing van de rechtbank 'de schijn van partijdigheid heeft opgeroepen bij zijn clint'. Deze keer ging het om de weigering van de rechtbank een meineedprocedure te beginnen tegen getuige Bertus Hendriks, die werd gehoord over het etentje op 3 mei 2010 waar ook arabist Hans Jansen en raadsheer Tom Schalken waren.

De wrakingskamer, met rechters uit Haarlem, heeft de toelichting van Moszkowicz op zijn wrakingsverzoek aangehoord, maar doet pas maandagmiddag om 16.00 uitspraak.

Gelogen onder ede
Volgens Moszkowicz heeft Hendriks onder ede gelogen over de reden dat Hans Jansen werd uitgenodigd als gast bij het etentje. In dagblad De Pers zei hij in oktober vorig jaar dat het feit dat Jansen deskundige was in het Wildersproces 'ons wel wat leek voor de eetclub'. Vrijdag erkende hij dat, maar verklaarde hij ook dat Jansen zou komen om over islamisering te praten. Moszkowicz concludeerde dat een van deze antwoorden een leugen moet zijn.

Daarmee was de rechtbank het niet eens. Zij maakt onderscheid in de reden voor de uitnodiging (Jansen was deskundige) en het thema van de avond (islamisering) en stelt dat Hendriks niet twee verschillende antwoorden heeft gegeven op een en dezelfde vraag. Bovendien is voor meineed vereist dat iemand opzettelijk een valse verklaring aflegt.

'Ondeugdelijk, onbegrijpelijk en de schijn van partijdigheid wekkend' noemde Moszkowicz deze redenering. Het onderscheid is volgens hem 'gekunsteld'.

Geslaagde wraking
De onderbreking van het proces betekent vertraging, maar hoe groot die wordt, hangt af van de beslissing van de wrakingskamer. Het is inmiddels de tweede poging de strafzaak tegen de PVV-politicus te behandelen. De eerste editie kwam in oktober stil te liggen door een geslaagde wraking van Moszkowicz. Toen keerde de advocaat zich in opdracht van Wilders tegen de weigering van de rechtbank direct te beslissen of Hans Jansen als getuige over het etentje gehoord moest worden.

Nu is de nieuwe rechtbank nog niet toegekomen aan een inhoudelijke behandeling van de zaak, waarin Wilders wordt beschuldigd van haat zaaien, aanzetten tot discriminatie en groepsbelediging. De getuigenverhoren van deze week van Hans Jansen, Bertus Hendriks en raadsheer Tom Schalken zijn grondslag voor een betoog van Moszkowicz waarin hij stelt dat het Openbaar Ministerie geen recht heeft Wilders te vervolgen. Dat betoog zou hij eigenlijk vrijdag hebben gehouden, maar de getuigenverhoren liepen uit. Afhankelijk van het oordeel van de wrakingskamer gaat de zaak na maandag verder waar deze vrijdag is gebleven, of wordt het wachten op 'Wilders III'

Het Parool 15-04-11
Auteur: Reporter Creer datum: 19-04-2011 19:10:23
Wrakingsverzoek Wilders afgewezen

door Marije Willems

De rechters in het proces-Wilders worden niet vervangen. Dat heeft de wrakingskamer in Amsterdam vanmiddag besloten in de wrakingszaak tegen de rechters in het proces. PVV-leider Wilders gaat later deze week bij de politie aangifte doen tegen Midden-Oostendeskundige Bertus Hendriks wegens meineed.
Wilders noemde het teleurstellend dat de wrakingskamer van de rechtbank in Amsterdam het verzoek om andere rechters heeft afgewezen.

Wilders' advocaat Bram Moszkowicz wraakte vrijdag de rechtbank, omdat die geen meineedonderzoek wil starten tegen Bertus Hendriks, die in het proces optrad als getuige. Volgens Moszkowicz heeft Hendriks daarbij gelogen. De rechtbank zag echter geen reden een onderzoek in te stellen. Ook Hendriks ontkende te hebben gelogen.

Onvrede over een procesbeslissing op zichzelf is niet voldoende grond voor wraking, aldus de wrakingskamer. De rechter achtte de beslissing niet zo ondeugdelijk of onbegrijpelijk dat de schijn van partijdigheid ontstaat.

Advocaat Moszkowicz kan niet in beroep tegen de beslissing van de wrakingskamer. Het proces wordt hervat op 2 mei.

NRC-redacteur Merel Thie was vandaag ter plaatse:

Dit wrakingsverzoek heeft alleen tot vertraging geleid. Eigenlijk had Moszkowicz vrijdag al zijn niet-ontvankelijkheidsverweer moeten voeren, maar dat is nu pas over twee weken. Hoewel het ook nog mogelijk is dat n van de partijen aanvullende vragen heeft voor de getuigen. Van hen is nog geen afstand gedaan.

Opmerkelijk was dat de drie gewraakte rechters vandaag zonder toga verschenen. Er is geen regel die dat voorschrijft. Hoewel zij natuurlijk officieel de zitting bijwoonden van een andere rechtbank: de wrakingskamer.

NRC 18-04-11
Auteur: Reporter Creer datum: 2-06-2011 16:40:52
Vrijspraak Wilders geeft moslims angst

Wilders zei woensdag te blijven waarschuwen tegen de islam. Ik wil mijn land niet verraden. Mijn uitspraken zijn niet gericht tegen personen, maar tegen de islam.
AMSTERDAM Als PVV-leider Wilders wordt vrijgesproken van groepsbelediging en haatzaaien, leidt dat tot angst bij moslims.

Dat zei advocaat mr. Erik Olof, een van de raadslieden die moslims vertegenwoordigen, woensdagmorgen bij de rechtbank in Amsterdam.

Olof sprak van een verderfelijk optreden van de PVV-leider. Die staat onder meer terecht voor een vergelijking tussen de Koran en Hitlers Mein Kampf. Als de uitspraken van Wilders worden gelegitimeerd, leidt dat tot onpeilbare schade bij moslims. Olof stelde dat Wilders onder meer een verbod op de Koran bepleit.

Opnieuw leidden de betogen van de advocaten die moslims vertegenwoordigen woensdagmorgen tot aanvaringen met de rechtbank. Toen Olof Wilders omschreef als een etalagepop en hem namens moslims knettergek en schizofreen noemde, werd de raadsman tot de orde geroepen.

In zijn laatste woord betoogde Wilders opnieuw dat Nederland door de islam wordt bedreigd. De islam is een ideologie van haat, vernietiging en verovering, staat haaks op vrijheid en bedreigt westerse normen en waarden van gelijkheid van mannen en vrouwen, van hetero's en homo's, van gelovigen en ongelovigen.

De PVV-voorman zei te blijven waarschuwen tegen de islam. Ik wil mijn land niet verraden. Mijn uitspraken zijn niet gericht tegen personen, maar tegen de islam. Wilders vergeleek zichzelf met Luther. Die zei bij de Rijksdag in Worms: Ik sta hier, ik kan niet anders.

De rechtbank zal op 23 juni uitspraak doen.

Ref.Dagblad 01-06-11
Auteur: Reporter Creer datum: 21-06-2011 17:20:57
Bij vrijspraak eindigt proces Wilders

Als de rechtbank in Amsterdam PVV-leider Geert Wilders donderdag vrijspreekt van haatzaaien en groepsbelediging, is dat ook meteen het einde van de zaak-Wilders. Hoger beroep komt er dan naar verwachting niet, omdat zowel het Openbaar Ministerie (OM) als de verdediging vrijspraak voor Wilders willen.

De benadeelde partijen, die om vervolging van de politicus hebben gevraagd, kunnen geen beroep aantekenen tegen de uitspraak van de rechtbank. Mocht Wilders worden veroordeeld, dan ligt hoger beroep voor de hand en zou de zaak via het gerechtshof uiteindelijk bij de Hoge Raad terecht kunnen komen.

Als het aan het OM in Amsterdam had gelegen, was de strafzaak er nooit gekomen. Na lang beraad kwam justitie in juni 2008 tot de conclusie dat anti-islamuitspraken van de PVV'er niet aanzetten tot haat tegen moslims en allochtonen. Ook vond het OM dat de gewraakte uitspraken in diverse media en in de film Fitna geen strafbare belediging opleverden.

Hiermee namen de benadeelde partijen - personen en organisaties die aangifte tegen Wilders hadden gedaan - geen genoegen. Ze beklaagden zich in een artikel-12-procedure bij het gerechtshof in Amsterdam, dat hen in januari 2009 in het gelijk stelde en het OM opdroeg Wilders alsnog te vervolgen.
Op 4 oktober 2010 begon de strafzaak en die verliep meteen roerig. Wilders' advocaat Bram Moszkowicz probeerde de rechtbank te wraken, omdat voorzitter Jan Moors zich uitliet over het feit dat de PVV-leider zich op zijn zwijgrecht beriep. Deze wraking mislukte, maar op 22 oktober slaagde er wel een. Pijnpunt voor de verdediging was nu dat de rechtbank niet direct wilde beslissen of arabist Hans Jansen als getuige gehoord moest worden.

In de tweede ronde van het proces stond het inmiddels beruchte etentje van eetclub Vertigo centraal. In Vertigo zat ook Tom Schalken, raadsheer bij het hof Amsterdam, die had meegeschreven aan de vervolgingsopdracht tegen Wilders. De eetclub nodigde als gast Hans Jansen uit, die net was aangewezen als deskundige voor de verdediging. Jansen beweerde dat Schalken hem daar had geprobeerd te overtuigen van de juistheid van de vervolging.

Voor Wilders en Moszkowicz bleek hieruit dat de opdracht van het hof niet deugde omdat Schalken vooringenomen was. De rechtbank verwierp echter dit verweer en andere argumenten om de zaak te stoppen, waardoor het proces uiteindelijk toch helemaal inhoudelijk is behandeld.

Bron: ANP

Kerknieuws.nl 21-06-11
Auteur: Reporter Creer datum: 22-03-2014 14:20:24
Bontes: zet Wilders uit fractie
)
oud-PVV'er Louis Bontes ANP .Oud-PVV'er Louis Bontes roept PVV-fractieleden op om Wilders uit de fractie zetten. Dat zei hij onder meer in Nieuwsuur.

Het Tweede Kamerlid vindt dat Wilders een rode lijn is overgegaan. Bontes zegt dat Wilders niet als partijleider kan worden afgezet, omdat hij het enige lid is van de PVV. Dat is juridisch zo geregeld, zegt hij. Wel kan hij volgens Bontes uit de fractie worden gezet.

Volgens Bontes zijn zeven fractieleden nodig om Wilders buiten de fractie te plaatsen: "Ze moeten tegen Wilders zeggen dat hij niet meer hun fractievoorzitter is."

Samenwerking
Louis Bontes werd in oktober uit de PVV-fractie gezet. Volgens Wilders was er sprake van een vertrouwensbreuk. Bontes ging als eenmansfractie verder in de Tweede Kamer.

In het radioprogramma Met het Oog op Morgen zei Bontes dat hij de mogelijkheid onderzoekt of hij in de Kamer kan gaan samenwerken met Roland van Vliet en Joram van Klaveren, die net zijn opgestapt uit de PVV-fractie, maar wel in de Kamer blijven.

NOS 22-03-14
Nog geen lid? wordt dat hier (gratis). Klik hier
Reargeren of een nieuwe topic aanmaken? Klik dan hier