Talenassortiment
                        Change the color of the site
 
Log in
Onthoud mij:
Het laatste kwartiertje

Navigatie a-z
 
 
 
Studiehuis Resort of Security RoemeniŽ Informatiescherm
Uw naam:
Uw emailadres:
Uw vriends naam:
Uw vriends emailadres:
Uw bericht
Wie strekt zich uit naar Generatie M(obiel)?
De wereld is mobiel geworden Ė Stimulans of blokkade voor het koninkrijk

Een rapport van Ericsson, de producent van
mobieltjes, schatte het totale aantal mobiele
abonnementen in het Midden-Oosten in 2012
op 990 milljoen. Daarmee behoort het Midden-
Oosten procentueel tot de landen met de grootste
'mobieltjesdichtheid' ter wereld. Ongeveer 40
procent daarvan zijn smartphones 1. 58 procent
van alle IraniŽrs maakt gebruik van Facebook
ondanks blokkades en censuur, zo bleek uit
een Iraans online-onderzoekspanel (genaamd
Chimigi, wat 'what's up?' betekent in het Farsi)2.
25 miljoen bezitters van een mobiele telefoon
in Saoedi-ArabiŽ, Bahrein en Koeweit hebben
momenteel toegang tot Wikipedia Ė zonder extra
kosten voor gegevens. In JordaniŽ wordt meer geld
uitgegeven aan adverteren op mobiele netwerken
dan aan welke andere vorm van adverteren dan
ook. De berichtenservice WhatsApp, die een
slordige tien miljard berichten per dag doorgeeft,
is beschikbaar in het Arabisch3.
Zo ziet het leven eruit in onze ongelofelijk
draadloze wereld. Of het nieuws nu betrekking
heeft op IsraŽl dat militaire acties aankondigt
via Twitter of nieuwe smartphone-apps voor
moslimstudenten, het is duidelijk dat de wereld
meer en meer 'mobiel' wordt. Er zijn interessante
statistieken die suggereren dat veel jongeren
in Afrika nooit zullen leren hoe een computer
werkt, maar alles doen wat in het vermogen ligt
om een mobieltje te bezitten en het te gebruiken
tot het uit elkaar valt. En hoewel het gebruik
zich hoofdzakelijk beperkt tot tekstberichtjes
naar vrienden, wordt er ook op ongekende schaal
een heleboel informatie aan elkaar doorgegeven.
De gemiddelde Facebook-gebruikers zullen zeker
tijd besteden aan chatten, maar ze besteden ook
veel tijd aan het volgen van links die hun vrienden
hun toesturen.
Zo komt het dat diverse christelijke
zendingsorganisaties tal van manieren hebben
uitgeprobeerd om de Generatie M(obiel) te
bereiken. Het idee is om discussies op gang te
brengen en hopelijk zo moslims te betrekken
bij zinvolle gesprekken, die kunnen leiden tot
een persoonlijk getuigenis of op zijn minst tot
het aanbod om met elkaar te bidden wanneer
daar aanleiding toe is. En hoewel niemand
denkt dat de technologie het zal overnemen van
het persoonlijke contact,
geven onderzoeken
wel aan dat er zaadjes
worden geplant en
muren omver worden
gehaald door moderne
communicatiemiddelen,
in het bijzonder de
sociale media.●● Bid dat christenen via mobiele
apparatuur in contact komen met moslims
en zo het zaad van het evangelie kunnen
planten. Langdurige vriendschappen
zijn een vereiste om verder te kunnen
gaan dan een praatje en moslims echt te
kunnen vertellen over Jezus' boodschap
van geloof, hoop en liefde. ďÖmijn gebed
tot God (Ö) is gericht op hun zaligheid.Ē
(Romeinen 10:1, 1 TimoteŁs 2:1-6). Bid
voor uw rol hierin.
RoS andere artikelen:
Auteur verwacht grootschalige opwekking onder moslims
Jacob Hoekman
 Miljoenen moslims in het Midden-Oosten zullen ontdekken wie Christus is, verwacht Laurens de Wit. beeld RD Miljoenen Arabieren wereldwijd zullen de knie buigen voor Ch...
Het is nog niet zo makkelijk een ex-moslim te helpen
Jacob Hoekman Orthodoxe moslims in Pakistan protesteerden in 2010 massaal tegen de Pakistaanse christin Asia Bibi, die ter dood veroordeeld werd op grond van de Pakistaanse blasfemiewetgeving. ...
Wie strekt zich uit naar Generatie M(obiel)?
De wereld is mobiel geworden Ė Stimulans of blokkade voor het koninkrijk Een rapport van Ericsson, de producent van mobieltjes, schatte het totale aantal mobiele abonnementen in het Midden-Oo...
Dat deuren zullen opengaan!
Veel moslims hebben het evangelie niet verworpen, ze hebben het gewoon nog nooit gehoord. In The Insanity of God vertelt auteur Nik Ripkin het verhaal van Pramana, een christen me...
Christelijke levensstijl overtuigt moslims
UTRECHT - Zie moslims niet als vijanden, maar heb hen oprecht lief. Dat was een boodschap tijdens een studiedag voor predikanten van Open Doors. Aankloppen bij moslimburen en over Jezus ver...
Een beter begrip van de islam( vervolg)
De islam stelt dat de komst van Mohammed voorzegd is in eender verschenen boeken:En toen Jezus , zoon van Maria, zeide: O kinderen van Israel , Ik ben Allah's boodschapper voor u, datgene bevestig...
Een beter begrip van de islam
De onderstaande teksten zijn ontleend aan een presentatie over de islam die verzorgd werd door een moslim. De teksten zijn terug te vinden in de Koran en de Hadith, islamitische overleveringen ...
Een beter begrip van de Koran( vervolg)
De Koranteksten over Jezus-die in de Koran 'Isa'genoemd wordt-zijn samengebracht in de derde, vijfde en negentiende soera. De grootste aandacht gaat uit naar de omstandigheden rond de geboorte...
Een beter begrip van de Koran
De Koran is de heilige schrift van de moslimgemeenschap. Over de gehele wereld raadplegen moslims de Koran om richting te geven aan hun geloof en aan hun leven. Zij kennen het boek gezag toe om hun ge...
Grondbeginselen van de Islam
deel 3 De oproep van de muezzin In de hele islamitische wereld roepen mannen die muezzin worden genoemd, de gelovigen op tot gebed. Dat gebeurt 5 keer per dag: bij zonsopgang, ( fajr...
Grondbeginselen van de Islam DEEL 2
Het vroege leven van Mohammed Mohammed werd geboren in 570 na Christus in Mekka, een stad in Saoedi-ArabiŽ. Hij maakte deel uit van de Hasjim-clan, die tot de machtige Quraisj-stam beh...
Wat zijn de grondbeginselen van de islam ? Volgens moslims begon de islam met de allereerste mensen, Adam en Eva, die verondersteld werden zichzelf te onderwerpen aan God. Het woord i...