Talenassortiment
                        Change the color of the site
 
Log in
Onthoud mij:
Het laatste kwartiertje

Navigatie a-z
 
 
 
Studiehuis Resort of Security Roemenië Informatiescherm
Uw naam:
Uw emailadres:
Uw vriends naam:
Uw vriends emailadres:
Uw bericht
Dat deuren zullen opengaan!
Veel moslims hebben
het evangelie niet
verworpen, ze
hebben het gewoon
nog nooit gehoord.
In The Insanity of God vertelt auteur Nik
Ripkin het verhaal van Pramana, een christen
met een moslimachtergrond. Voordat hij Jezus
leerde kennen, had Pramana het gevoel dat zijn
leven een puinhoop was. In opdracht van een
plaatselijke imam begon hij te vasten, hopend
op de oplossing van zijn problemen. Op de
derde dag hoorde hij een stem: 'Zoek Jezus,
zoek het evangelie.' Omdat hij in een zeer streng
moslimland woonde, had hij nog nooit van
Jezus gehoord. Op het moment van dit voorval
had hij zelfs geen idee of Jezus een vrucht,
een steen of een boom was. De stem gaf hem
vervolgens gedetailleerde aanwijzingen hoe hij
Jezus kon vinden. Op aanwijzing van de stem
liep Pramana de gehele nacht door naar een stad
waar hij nog nooit was geweest. Pramana's reis
bracht hem naar het huis van
een van de drie christenen
die zijn bevolkingsgroep
van 24 miljoen mensen
telde. Deze man maakte
de bijbelse boodschap
bekend aan Pramana en nog
diezelfde dag werd hij een
volgeling van Jezus Christus. Op de Ranglijst
Christenvervolging, die landen rangschikt op
basis van de hevigheid van de vervolging die
christenen ervaren, staan negen islamitische
landen in de top tien. In verscheidene van deze
landen is het vrijwel onmogelijk om te weten te
komen wie Jezus is. In de Bijbel staat: “Iedereen
die de naam van de Heer aanroept, zal gered
worden”. … En hoe zullen zij in Hem geloven
van Wie zij niet gehoord hebben?” (Romeinen
10:14). Toch is de Heilige Geest op een geweldige
wijze aan het werk, waarbij moslims op net zulke
wonderlijke manieren worden aangeraakt als
bij Pramana gebeurde. Maar moslims hebben
nog steeds de vrijheid nodig om zelf te kunnen
onderzoeken wie Jezus is, met inbegrip van
toegang tot de Bijbel en tot christenen die van
hun geloof getuigen. De beperkingen die worden
opgelegd door zowel islamitische overheden als
samenlevingen moeten worden opgeheven.

Bid voor de moslims :

●● Kunt u zich voorstellen hoe het is
om geen toegang te hebben tot Jezus
Christus? Kunt u zich de miljoenen
moslims voorstellen die op weg zijn naar
de eeuwigheid zonder ooit de Blijde
Boodschap te hebben gehoord? Het is
voldoende om in gebed te gaan en God
te smeken dat Hij maakt dat zij kunnen
ontdekken en ervaren wie Jezus is.
●● Bid dat de grenzen van gesloten
moslimlanden opengaan. Dat beperkingen
die door de overheid zijn opgelegd
worden opgeheven en dat de druk
vanuit de samenleving wordt verlicht.
Bid voor een betere verkrijgbaarheid en
toegankelijkheid van bijbels, zodat meer
moslims de kans krijgen om de Heilige
Schrift in hun eigen taal te lezen
●● Bid dat God de christenen in
moslimlanden blijft versterken en hun de
kracht geeft om in hun geboorteland te
kunnen blijven wonen (Mattheüs 5:3-16).
RoS andere artikelen:
Auteur verwacht grootschalige opwekking onder moslims
Jacob Hoekman
 Miljoenen moslims in het Midden-Oosten zullen ontdekken wie Christus is, verwacht Laurens de Wit. beeld RD Miljoenen Arabieren wereldwijd zullen de knie buigen voor Ch...
Het is nog niet zo makkelijk een ex-moslim te helpen
Jacob Hoekman Orthodoxe moslims in Pakistan protesteerden in 2010 massaal tegen de Pakistaanse christin Asia Bibi, die ter dood veroordeeld werd op grond van de Pakistaanse blasfemiewetgeving. ...
Wie strekt zich uit naar Generatie M(obiel)?
De wereld is mobiel geworden – Stimulans of blokkade voor het koninkrijk Een rapport van Ericsson, de producent van mobieltjes, schatte het totale aantal mobiele abonnementen in het Midden-Oo...
Dat deuren zullen opengaan!
Veel moslims hebben het evangelie niet verworpen, ze hebben het gewoon nog nooit gehoord. In The Insanity of God vertelt auteur Nik Ripkin het verhaal van Pramana, een christen me...
Christelijke levensstijl overtuigt moslims
UTRECHT - Zie moslims niet als vijanden, maar heb hen oprecht lief. Dat was een boodschap tijdens een studiedag voor predikanten van Open Doors. Aankloppen bij moslimburen en over Jezus ver...
Een beter begrip van de islam( vervolg)
De islam stelt dat de komst van Mohammed voorzegd is in eender verschenen boeken:En toen Jezus , zoon van Maria, zeide: O kinderen van Israel , Ik ben Allah's boodschapper voor u, datgene bevestig...
Een beter begrip van de islam
De onderstaande teksten zijn ontleend aan een presentatie over de islam die verzorgd werd door een moslim. De teksten zijn terug te vinden in de Koran en de Hadith, islamitische overleveringen ...
Een beter begrip van de Koran( vervolg)
De Koranteksten over Jezus-die in de Koran 'Isa'genoemd wordt-zijn samengebracht in de derde, vijfde en negentiende soera. De grootste aandacht gaat uit naar de omstandigheden rond de geboorte...
Een beter begrip van de Koran
De Koran is de heilige schrift van de moslimgemeenschap. Over de gehele wereld raadplegen moslims de Koran om richting te geven aan hun geloof en aan hun leven. Zij kennen het boek gezag toe om hun ge...
Grondbeginselen van de Islam
deel 3 De oproep van de muezzin In de hele islamitische wereld roepen mannen die muezzin worden genoemd, de gelovigen op tot gebed. Dat gebeurt 5 keer per dag: bij zonsopgang, ( fajr...
Grondbeginselen van de Islam DEEL 2
Het vroege leven van Mohammed Mohammed werd geboren in 570 na Christus in Mekka, een stad in Saoedi-Arabië. Hij maakte deel uit van de Hasjim-clan, die tot de machtige Quraisj-stam beh...
Wat zijn de grondbeginselen van de islam ? Volgens moslims begon de islam met de allereerste mensen, Adam en Eva, die verondersteld werden zichzelf te onderwerpen aan God. Het woord i...