Talenassortiment
                        Change the color of the site
 
Log in
Onthoud mij:
Het laatste kwartiertje

Navigatie a-z
 
 
 
Studiehuis Resort of Security RoemeniŽ Informatiescherm
Uw naam:
Uw emailadres:
Uw vriends naam:
Uw vriends emailadres:
Uw bericht
Christelijke levensstijl overtuigt moslims
UTRECHT - Zie moslims niet als vijanden, maar heb hen oprecht lief. Dat was een boodschap tijdens een studiedag voor predikanten van Open Doors.


Aankloppen bij moslimburen en over Jezus vertellen werkt niet. Onze levensstijl is de beste manier om te getuigen van ons christelijk geloof. Volgens ds. Ron van der Spoel moeten christenen de Bijbeltekst 'Gij geheel anders, want gij hebt Christus leren kennen' weer in praktijk brengen.

Als christenen niet of nauwelijks verschillen van ongelovigen, is hun geloof in de ogen van moslims niets waard.

De praktijk is weerbarstig, constateerde hij donderdag tijdens een studiedag van Open Doors voor predikanten. ,,In veel kerken vechten de mensen, inclusief de predikanten, elkaar de tent uit. Onze principiŽle basishouding moet zijn dat we Jezus laten zien, maar zijn we wel zo anders? We zijn geen voetbalclub, zeggen we in de kerk, maar waarom gaat het er bij ons vaak wel zo aan toe?'' Daarom heeft de kerk volgens hem geen opwekking nodig, maar een culturele reformatie, een herontdekking van wat het leven met Jezus daadwerkelijk inhoudt. ,,De kerk moet de christelijke moraal weer hoog gaan houden'', aldus de missionaire predikant uit Amersfoort.

Open Doors, een organisatie die opkomt voor vervolgde christenen, belegde de studiedag voor de tweede keer op het hoofdkantoor van de Protestantse Kerk in Utrecht.

Dat is geen toevallige keuze, beaamde woordvoerder Klaas Muurling. Hoewel de organisatie, ooit opgericht door evangelist Anne van der Bijl, van meet af aan interkerkelijk is, wordt zij nogal eens geassocieerd met de evangelische hoek. De bezinning houden in het dienstencentrum is een statement. ,,We willen graag meer contacten in de Protestantse Kerk'', aldus Muurling.

Bewustwording
Doel van de bijeenkomst was predikanten - vaak de voortrekkers binnen hun gemeenten - bewust te maken van de lijdende kerk. Open Doors vraagt de kerken daar zondag speciaal aandacht aan te geven.

Wat kunnen westerse christenen, die een betrekkelijk comfortabel leven leiden, leren van de vervolgde broeders en zusters, was de brandende vraag.

In de verhalen van de Amerikaan Al Janssen, die vervolgde christenen overal ter wereld opzocht, zat stof tot nadenken. Hij vertelde over de bekering van een terrorist in IndonesiŽ en van een moslima, die de gelijkenissen van Jezus uit de Bijbel droomde en tot geloof kwam. Janssen, schrijver in dienst van Open Doors, zag in hun verhalen een patroon: naar zijn schatting - harde cijfers ontbreken - komt zeventig tot vijfenzeventig procent van de bekeerde moslims tot geloof door een droom.

Dan zijn ze er nog niet. Want de tweede stap is dat zij een bijbel krijgen. ,,Ze zijn geschokt als ze lezen dat Jezus oproept vijanden lief te hebben. Dat is voor hen revolutionair.'' Belangrijk is ook dat er iemand, liefst van de eigen cultuur, in hun omgeving is die hun vragen beantwoordt, aldus Janssen. Zo ontmoette hij in de Gazastrook eens een moslimextremist die de Bijbel gelezen had, maar er was niemand om hem uitleg te geven.

Moslims die besluiten Jezus te volgen, kunnen alles verliezen: hun baan, hun familie, hun gezondheid, zelfs hun leven. Desondanks volharden velen en dat is een spiegel die de vervolgde kerk ons voorhoudt, aldus de schrijver.

Een andere spiegel is dat de afwezigheid van vervolging in het Westen, ook iets kan zeggen over ons geloof in Jezus. Te lauw misschien.

Van der Spoel stelde wel dat er eerste tekenen zijn van toenemende christenvervolging in ons land. Als voorbeeld gaf hij trouwambtenaren. Gedoogd werd het eerst nog als zij weigerden homostellen te trouwen. Nu is de druk groot om hen dan als trouwambtenaar te weren. ,,De afkeer van godsdienst groeit snel in onze samenleving. Onder de vlag van strijd tegen extremisme worden godsdienstige belevingen en uitingen steeds verder achter de voordeur weggeduwd. We zullen dit steeds meer en sneller aan den lijve ondervinden en gedwongen worden offers te brengen voor christelijk onderwijs, christelijke zorg, enzovoorts.''

Liefdesvuur
Janssen wees erop dat je voor de ontmoeting met moslims niet naar het buitenland hoeft. Ze wonen onder ons.

Hij daagde de aanwezigen uit moslims niet te zien als vijanden, maar hen lief te hebben, zelfs de extremisten.

Dat was ook de spits van het verhaal van dr. Bernard Reitsma, bijzonder hoogleraar 'kerk in de context van de islam' aan de VU. Hij hield zijn gehoor een tweeluik voor aan de hand van Lucas 9 en 10. In het eerste Bijbelverhaal komt Jezus, op weg naar Jeruzalem, langs een Samaritaans dorp. De inwoners wilden Hem niet ontvangen. Joden keken op Samaritanen neer, omdat zij niet het ware geloof aanhingen. Zij waren de paria's van hun tijd. Daarmee lijken zij op moslims in onze dagen, aldus Reitsma. Twee leerlingen vroegen Jezus of er hemels vuur moest komen om de Samaritanen te vernietigen. ,,Maar Jezus zegt keihard nee. Die reactie past niet bij Hem en zijn volgelingen.'' Hoe moeten we dan wel reageren? Reitsma wees op Lucas 10, het verhaal over de barmhartige Samaritaan die diep bewogen was met de gewonde Jood. ,,Hoe kijken we tegen moslims aan: als mensen die we moeten bestrijden, of mensen die door God gewild zijn? Denk ik bij hen aan een oordeel of aan de genade van God, omdat ik zelf ook zoveel genade heb ontvangen? Het gaat om hemels liefdesvuur.''

geplaatst:
05-06-2009 - 13.22
laatst gewijzigd:
05-06-2009 - 13.33
auteur:Nederlands Dagblad
door onze redacteur Gerald Bruins
RoS andere artikelen:
Auteur verwacht grootschalige opwekking onder moslims
Jacob Hoekman
 Miljoenen moslims in het Midden-Oosten zullen ontdekken wie Christus is, verwacht Laurens de Wit. beeld RD Miljoenen Arabieren wereldwijd zullen de knie buigen voor Ch...
Het is nog niet zo makkelijk een ex-moslim te helpen
Jacob Hoekman Orthodoxe moslims in Pakistan protesteerden in 2010 massaal tegen de Pakistaanse christin Asia Bibi, die ter dood veroordeeld werd op grond van de Pakistaanse blasfemiewetgeving. ...
Wie strekt zich uit naar Generatie M(obiel)?
De wereld is mobiel geworden Ė Stimulans of blokkade voor het koninkrijk Een rapport van Ericsson, de producent van mobieltjes, schatte het totale aantal mobiele abonnementen in het Midden-Oo...
Dat deuren zullen opengaan!
Veel moslims hebben het evangelie niet verworpen, ze hebben het gewoon nog nooit gehoord. In The Insanity of God vertelt auteur Nik Ripkin het verhaal van Pramana, een christen me...
Christelijke levensstijl overtuigt moslims
UTRECHT - Zie moslims niet als vijanden, maar heb hen oprecht lief. Dat was een boodschap tijdens een studiedag voor predikanten van Open Doors. Aankloppen bij moslimburen en over Jezus ver...
Een beter begrip van de islam( vervolg)
De islam stelt dat de komst van Mohammed voorzegd is in eender verschenen boeken:En toen Jezus , zoon van Maria, zeide: O kinderen van Israel , Ik ben Allah's boodschapper voor u, datgene bevestig...
Een beter begrip van de islam
De onderstaande teksten zijn ontleend aan een presentatie over de islam die verzorgd werd door een moslim. De teksten zijn terug te vinden in de Koran en de Hadith, islamitische overleveringen ...
Een beter begrip van de Koran( vervolg)
De Koranteksten over Jezus-die in de Koran 'Isa'genoemd wordt-zijn samengebracht in de derde, vijfde en negentiende soera. De grootste aandacht gaat uit naar de omstandigheden rond de geboorte...
Een beter begrip van de Koran
De Koran is de heilige schrift van de moslimgemeenschap. Over de gehele wereld raadplegen moslims de Koran om richting te geven aan hun geloof en aan hun leven. Zij kennen het boek gezag toe om hun ge...
Grondbeginselen van de Islam
deel 3 De oproep van de muezzin In de hele islamitische wereld roepen mannen die muezzin worden genoemd, de gelovigen op tot gebed. Dat gebeurt 5 keer per dag: bij zonsopgang, ( fajr...
Grondbeginselen van de Islam DEEL 2
Het vroege leven van Mohammed Mohammed werd geboren in 570 na Christus in Mekka, een stad in Saoedi-ArabiŽ. Hij maakte deel uit van de Hasjim-clan, die tot de machtige Quraisj-stam beh...
Wat zijn de grondbeginselen van de islam ? Volgens moslims begon de islam met de allereerste mensen, Adam en Eva, die verondersteld werden zichzelf te onderwerpen aan God. Het woord i...