Talenassortiment
                        Change the color of the site
 
Log in
Onthoud mij:
Het laatste kwartiertje

Navigatie a-z
 
 
 
Studiehuis Resort of Security RoemeniŽ Informatiescherm
Uw naam:
Uw emailadres:
Uw vriends naam:
Uw vriends emailadres:
Uw bericht
Een beter begrip van de islam
De onderstaande teksten zijn ontleend aan een presentatie over de islam die verzorgd werd door een moslim. De teksten zijn terug te vinden in de Koran en de Hadith, islamitische overleveringen

De islam stelt dat zij de oorspronkelijke religie is : ( ..) En toen uw Heer van Adams kinderen een nageslacht uit uw lendenen voortbracht, en hen deed getuigen over henzelf (zeggende) : Ben ik uw Heer niet ? Antwoordden zij: Ja ! Wij getuigen..., Koran 7:172

De islam stelt dat alle mensen zijn geboren als moslim: Bukhari-begrafenissen, deel 2, boek 23, no 441. De apostel van Allah zeide: Ieder kind wordt geboren met het ware geloof van de islam. Met andere woorden: aanbidt niemand dan Allah alleen.

De islam stelt dat Abraham de islamitische leer onderwees:
Abraham was noch een jood noch een christen, maar hij was een oprecht moslim. En hij behoorde niet tot de afgodendienaren, Koran 3: 67

De islam stelt dat moslims eer moeten geven aan de profeten die voor Mohammed leefden en aan de boeken die zij schreven:
Zeg : Wij geloven in Allah en in hetgeen ons is geopenbaard en in hetgeen tot Abraham , IsmaŽl, Izašk, Jacob, Mozes en Jezus en aan alle profeten werd geopenbaard door hun Heer.
Wij maken geen onderscheid tussen hen en aan Hem onderwerpen wij ons, Koran 2;136

O gij die gelooft, gelooft in Allah en zijn boodschapper en in het Boek dat Hij zijn boodschapper heeft geopenbaard, en in het Boek dat Hij voordien openbaarde. En wie Allah en zijn engelen en zijn boodschappers en de laatste Dag verwerpt, is waarlijk ver afgedwaald, Koran 4:136

(wordt wekelijks vervolgd )

Bron : www.frontiers.nl
RoS andere artikelen:
Auteur verwacht grootschalige opwekking onder moslims
Jacob Hoekman
 Miljoenen moslims in het Midden-Oosten zullen ontdekken wie Christus is, verwacht Laurens de Wit. beeld RD Miljoenen Arabieren wereldwijd zullen de knie buigen voor Ch...
Het is nog niet zo makkelijk een ex-moslim te helpen
Jacob Hoekman Orthodoxe moslims in Pakistan protesteerden in 2010 massaal tegen de Pakistaanse christin Asia Bibi, die ter dood veroordeeld werd op grond van de Pakistaanse blasfemiewetgeving. ...
Wie strekt zich uit naar Generatie M(obiel)?
De wereld is mobiel geworden Ė Stimulans of blokkade voor het koninkrijk Een rapport van Ericsson, de producent van mobieltjes, schatte het totale aantal mobiele abonnementen in het Midden-Oo...
Dat deuren zullen opengaan!
Veel moslims hebben het evangelie niet verworpen, ze hebben het gewoon nog nooit gehoord. In The Insanity of God vertelt auteur Nik Ripkin het verhaal van Pramana, een christen me...
Christelijke levensstijl overtuigt moslims
UTRECHT - Zie moslims niet als vijanden, maar heb hen oprecht lief. Dat was een boodschap tijdens een studiedag voor predikanten van Open Doors. Aankloppen bij moslimburen en over Jezus ver...
Een beter begrip van de islam( vervolg)
De islam stelt dat de komst van Mohammed voorzegd is in eender verschenen boeken:En toen Jezus , zoon van Maria, zeide: O kinderen van Israel , Ik ben Allah's boodschapper voor u, datgene bevestig...
Een beter begrip van de islam
De onderstaande teksten zijn ontleend aan een presentatie over de islam die verzorgd werd door een moslim. De teksten zijn terug te vinden in de Koran en de Hadith, islamitische overleveringen ...
Een beter begrip van de Koran( vervolg)
De Koranteksten over Jezus-die in de Koran 'Isa'genoemd wordt-zijn samengebracht in de derde, vijfde en negentiende soera. De grootste aandacht gaat uit naar de omstandigheden rond de geboorte...
Een beter begrip van de Koran
De Koran is de heilige schrift van de moslimgemeenschap. Over de gehele wereld raadplegen moslims de Koran om richting te geven aan hun geloof en aan hun leven. Zij kennen het boek gezag toe om hun ge...
Grondbeginselen van de Islam
deel 3 De oproep van de muezzin In de hele islamitische wereld roepen mannen die muezzin worden genoemd, de gelovigen op tot gebed. Dat gebeurt 5 keer per dag: bij zonsopgang, ( fajr...
Grondbeginselen van de Islam DEEL 2
Het vroege leven van Mohammed Mohammed werd geboren in 570 na Christus in Mekka, een stad in Saoedi-ArabiŽ. Hij maakte deel uit van de Hasjim-clan, die tot de machtige Quraisj-stam beh...
Wat zijn de grondbeginselen van de islam ? Volgens moslims begon de islam met de allereerste mensen, Adam en Eva, die verondersteld werden zichzelf te onderwerpen aan God. Het woord i...