Talenassortiment
                        Change the color of the site
 
Log in
Onthoud mij:
Het laatste kwartiertje

Navigatie a-z
 
 
 
Studiehuis Resort of Security RoemeniŽ Informatiescherm
Uw naam:
Uw emailadres:
Uw vriends naam:
Uw vriends emailadres:
Uw bericht
Een beter begrip van de Koran( vervolg)
De Koranteksten over Jezus-die in de Koran 'Isa'genoemd wordt-zijn samengebracht in de derde, vijfde en negentiende soera. De grootste aandacht gaat uit naar de omstandigheden rond de geboorte van Jezus, die op sommige punten lijken op de geschiedenis in het eerste hoofdstuk van het Evangelie naar Lucas. Jezus wordt voorgesteld als iemand die wonderen verrichtte: hij genas blinden en zieken en verrees uit de dood 'met verlof van Allah, soera 3:49
Naarmate de verslaglegging de dood van Jezus nadert, worden de gegevens in de Koran voor meerdere uitleg vatbaar. Ze variŽren van verzen die veronderstellen dat Hij sterft, soera 3:55, 19:33, tot een expliciete ontkenning van het feit dat de joden Jezus vermoordden. . Soera 4:157
Het staat nauwelijks ter discussie dat de Koran de goddelijkheid van Jezus ontkent. De Jezus die we in de Koran tegenkomen is nadrukkelijk niet God, niet de Zoon van God en niet 'verwant' aan God. Ook behoort Hij niet tot een Goddelijke Drie-eenheid.
Aan de andere kant zien we dat Jezus de naam Messias krijgt toebedeeld, soera 3:45 en vreemd genoeg wordt Hij ook het Woord van God genoemd, en een 'geest' van God.

Een flink aantal passages in de Koran lijkt een weerslag te vormen van situaties waarin strijd geleverd wordt, vooral in de soera's 8 en 9 , maar ook delen van de belangrijke inleidende soera's en elders. In deze soera's staan twaalf bevelen om te vechten en vijf oproepen tot moord.

De Bijbel en de Koran zijn allebei gebaseerd op het geloof in een Schepper, een God aan wie mensen verantwoording moeten afleggen. Maar daarnaast zijn er vele verschillen die de kern van het Evangelie raken. Behalve de ontkenning van de goddelijke natuur van Jezus en de klaarblijkelijk ontkenning van zijn dood aan het kruis, biedt de Koran slechts een afgezwakte weergave van de heiligheid van God en een beperkte analyse van de diepgang van de zonden van de mensheid. Er is geen goddelijk Heilsplan in terug te vinden en de behoefte aan een Verlosser ontbreekt; de Koran presenteert dan ook geen verlosser. Er is geen sprake van een goddelijk persoon die mens werd om ons een beeld te geven van God, Johannes 1:14-18. Dit heeft tot gevolg dat
de Koran Gods liefde voor de mens omschrijft als voorwaardelijk: er is geen oproep aan mensen om God en/of elkaar lief te hebben.

Het getuigt niet van respect en naastenliefde als we alleen maar vrolijk ja knikken of glimlachen als moslims aanspraken op de waarheid maken die tegen de duidelijke boodschap van het Evangelie ingaan. Naastenliefde en vriendschap houden alleen stand als we duidelijk stelling nemen en uiting geven aan onze standpunten over de Waarheid die redding brengt.

Bron: Gordon Nicker, Vancouver
www.quranandinjil.org.

(wordt wekelijks vervolgd)
RoS andere artikelen:
Auteur verwacht grootschalige opwekking onder moslims
Jacob Hoekman
 Miljoenen moslims in het Midden-Oosten zullen ontdekken wie Christus is, verwacht Laurens de Wit. beeld RD Miljoenen Arabieren wereldwijd zullen de knie buigen voor Ch...
Het is nog niet zo makkelijk een ex-moslim te helpen
Jacob Hoekman Orthodoxe moslims in Pakistan protesteerden in 2010 massaal tegen de Pakistaanse christin Asia Bibi, die ter dood veroordeeld werd op grond van de Pakistaanse blasfemiewetgeving. ...
Wie strekt zich uit naar Generatie M(obiel)?
De wereld is mobiel geworden Ė Stimulans of blokkade voor het koninkrijk Een rapport van Ericsson, de producent van mobieltjes, schatte het totale aantal mobiele abonnementen in het Midden-Oo...
Dat deuren zullen opengaan!
Veel moslims hebben het evangelie niet verworpen, ze hebben het gewoon nog nooit gehoord. In The Insanity of God vertelt auteur Nik Ripkin het verhaal van Pramana, een christen me...
Christelijke levensstijl overtuigt moslims
UTRECHT - Zie moslims niet als vijanden, maar heb hen oprecht lief. Dat was een boodschap tijdens een studiedag voor predikanten van Open Doors. Aankloppen bij moslimburen en over Jezus ver...
Een beter begrip van de islam( vervolg)
De islam stelt dat de komst van Mohammed voorzegd is in eender verschenen boeken:En toen Jezus , zoon van Maria, zeide: O kinderen van Israel , Ik ben Allah's boodschapper voor u, datgene bevestig...
Een beter begrip van de islam
De onderstaande teksten zijn ontleend aan een presentatie over de islam die verzorgd werd door een moslim. De teksten zijn terug te vinden in de Koran en de Hadith, islamitische overleveringen ...
Een beter begrip van de Koran( vervolg)
De Koranteksten over Jezus-die in de Koran 'Isa'genoemd wordt-zijn samengebracht in de derde, vijfde en negentiende soera. De grootste aandacht gaat uit naar de omstandigheden rond de geboorte...
Een beter begrip van de Koran
De Koran is de heilige schrift van de moslimgemeenschap. Over de gehele wereld raadplegen moslims de Koran om richting te geven aan hun geloof en aan hun leven. Zij kennen het boek gezag toe om hun ge...
Grondbeginselen van de Islam
deel 3 De oproep van de muezzin In de hele islamitische wereld roepen mannen die muezzin worden genoemd, de gelovigen op tot gebed. Dat gebeurt 5 keer per dag: bij zonsopgang, ( fajr...
Grondbeginselen van de Islam DEEL 2
Het vroege leven van Mohammed Mohammed werd geboren in 570 na Christus in Mekka, een stad in Saoedi-ArabiŽ. Hij maakte deel uit van de Hasjim-clan, die tot de machtige Quraisj-stam beh...
Wat zijn de grondbeginselen van de islam ? Volgens moslims begon de islam met de allereerste mensen, Adam en Eva, die verondersteld werden zichzelf te onderwerpen aan God. Het woord i...