Talenassortiment
                        Change the color of the site
 
Log in
Onthoud mij:
Het laatste kwartiertje

Navigatie a-z
 
 
 
Studiehuis Resort of Security RoemeniŽ Informatiescherm
Uw naam:
Uw emailadres:
Uw vriends naam:
Uw vriends emailadres:
Uw bericht
Grondbeginselen van de Islam
deel 3

De oproep van de muezzin

In de hele islamitische wereld roepen mannen die muezzin worden genoemd, de gelovigen op tot gebed. Dat gebeurt 5 keer per dag: bij zonsopgang, ( fajr) op her middaguur, dhuhr, in de namiddag, asr, bij zonsondergang maghrib en bij het vallen van de nacht, isha'a. Elke vrijdag worden alle mannelijke moslims geacht het middaggebed, rond het middaguur, bij te wonen. Dit gaat meestal vergezeld van een preek. Dus op iedere vrijdag roepen letterlijk honderdduizenden muezzin de moslim-gelovigen op tot gebed. Miljoenen moslimmannen gaan naar de moskee als de muezzin in hun woonplaats de oproep tot gebed doet. Hieronder vindt u de woorden , die dag in dag uit, herhaald worden:

Alluha Akbar, Allah is de grootste
Ik getuig dat er geen god is behalve Allah
Ik getuig dat Mohammed de boodschapper is van Allah
Haast u naar het gebed
Haast u naar het welslagen
Bidden is beter dan slapen, alleen uitgesproken bij zonsopgang
Alluha Akbar, Allah is de grootste
Er is geen god behalve Allah

Een beter begrip van de Koran

De Koran is de heilige schrift van de moslimgemeenschap. Over de gehele wereld raadplegen moslims de Koran om richting te geven aan hun geloof en aan hun leven. Zij kennen het boek gezag toe om hun gedachten en gedragingen te bepalen.

De moslims stellen dat de Koran de correcte weergave bevat van vele verhalen die ook bekend zijn uit de Bijbel. De godsdienstige doctrine die de moslims op basis van de Koran hebben ontwikkeld, neemt een unieke plaats in te midden van de wereldgodsdiensten. Als we als christenen moslims met respect willen benaderen, is het noodzakelijk dat we een goed begrip hebben van de boodschap die zij in de Koran vinden en van de autoriteit die zij toekennen aan hun heilige boek.

(wordt wekelijks vervolgd)

Eerste delen zie pagina moslims op hoofdpagina
RoS andere artikelen:
Auteur verwacht grootschalige opwekking onder moslims
Jacob Hoekman
 Miljoenen moslims in het Midden-Oosten zullen ontdekken wie Christus is, verwacht Laurens de Wit. beeld RD Miljoenen Arabieren wereldwijd zullen de knie buigen voor Ch...
Het is nog niet zo makkelijk een ex-moslim te helpen
Jacob Hoekman Orthodoxe moslims in Pakistan protesteerden in 2010 massaal tegen de Pakistaanse christin Asia Bibi, die ter dood veroordeeld werd op grond van de Pakistaanse blasfemiewetgeving. ...
Wie strekt zich uit naar Generatie M(obiel)?
De wereld is mobiel geworden Ė Stimulans of blokkade voor het koninkrijk Een rapport van Ericsson, de producent van mobieltjes, schatte het totale aantal mobiele abonnementen in het Midden-Oo...
Dat deuren zullen opengaan!
Veel moslims hebben het evangelie niet verworpen, ze hebben het gewoon nog nooit gehoord. In The Insanity of God vertelt auteur Nik Ripkin het verhaal van Pramana, een christen me...
Christelijke levensstijl overtuigt moslims
UTRECHT - Zie moslims niet als vijanden, maar heb hen oprecht lief. Dat was een boodschap tijdens een studiedag voor predikanten van Open Doors. Aankloppen bij moslimburen en over Jezus ver...
Een beter begrip van de islam( vervolg)
De islam stelt dat de komst van Mohammed voorzegd is in eender verschenen boeken:En toen Jezus , zoon van Maria, zeide: O kinderen van Israel , Ik ben Allah's boodschapper voor u, datgene bevestig...
Een beter begrip van de islam
De onderstaande teksten zijn ontleend aan een presentatie over de islam die verzorgd werd door een moslim. De teksten zijn terug te vinden in de Koran en de Hadith, islamitische overleveringen ...
Een beter begrip van de Koran( vervolg)
De Koranteksten over Jezus-die in de Koran 'Isa'genoemd wordt-zijn samengebracht in de derde, vijfde en negentiende soera. De grootste aandacht gaat uit naar de omstandigheden rond de geboorte...
Een beter begrip van de Koran
De Koran is de heilige schrift van de moslimgemeenschap. Over de gehele wereld raadplegen moslims de Koran om richting te geven aan hun geloof en aan hun leven. Zij kennen het boek gezag toe om hun ge...
Grondbeginselen van de Islam
deel 3 De oproep van de muezzin In de hele islamitische wereld roepen mannen die muezzin worden genoemd, de gelovigen op tot gebed. Dat gebeurt 5 keer per dag: bij zonsopgang, ( fajr...
Grondbeginselen van de Islam DEEL 2
Het vroege leven van Mohammed Mohammed werd geboren in 570 na Christus in Mekka, een stad in Saoedi-ArabiŽ. Hij maakte deel uit van de Hasjim-clan, die tot de machtige Quraisj-stam beh...
Wat zijn de grondbeginselen van de islam ? Volgens moslims begon de islam met de allereerste mensen, Adam en Eva, die verondersteld werden zichzelf te onderwerpen aan God. Het woord i...