Talenassortiment
                        Change the color of the site
 
Log in
Onthoud mij:
Het laatste kwartiertje

Navigatie a-z
 
 
 
Studiehuis Resort of Security RoemeniŽ Informatiescherm
Uw naam:
Uw emailadres:
Uw vriends naam:
Uw vriends emailadres:
Uw bericht
Grondbeginselen van de Islam DEEL 2
Het vroege leven van Mohammed

Mohammed werd geboren in 570 na Christus in Mekka, een stad in Saoedi-ArabiŽ.
Hij maakte deel uit van de Hasjim-clan, die tot de machtige Quraisj-stam behoort. Tijdens het grootste deel van zijn leven was het dienen van heidense afgoden wijdverspreid in ArabiŽ. De arabieren in Mekka aanbaden rond die tijd naar schatting 360 goden en godinnen. Hiermee was Mekka een vooraanstaand centrum van afgodendienst in de regio. Moslim-historici gaan ervan uit dat Mohammed al tijdens zijn kinderjaren het aanbidden van afgoden verafschuwde en dat hij in moreel opzicht een heilig leven leidde.
Eerste openbaringen

Volgens moslims begon Mohammed waarschijnlijk rond zijn veertigste levensjaar,in 610 na Christus, openbaringen en instructies te ontvangen. Hij geloofde dat deze doorgegeven werden door de aartsengel GabriŽl ,in het Arabisch Gibrail. Deze 'openbaringen' vormen de basis van de Koran. Mohammed verkondigde dat zijn openbaringen de laatste en definitieve boodschappen waren van de Ene, Allerhoogste God, hoewel Mohammed er aanvankelijk nog aan twijfelde of hij wel een profeet was. Hij deed het aanbidden van afgoden in de ban en vestigde een nieuwe burgerlijke en religieuze orde in Medina en later ook in Mekka. Mohammed stierf in 632 na Christus een natuurlijke dood in Medina in Saoedi-ArabiŽ

Relaties tot joden en christenen

Tijdens zijn leven ontmoette Mohammed veel mensen die op zijn minst in naam christen waren. Hij kwam ook in aanraking met veel religieuze denkbeelden en gewoonten van joodse families en stammen die in de regio rond Mekka en Medina woonden.
Mohammeds rol als profeet werd niet geaccepteerd door de Joden, wat leidde tot ernstige botsingen. Joodse en christelijke denkbeelden, gewoontes en historische gegevens zijn alomtegenwoordig in de Koran, hoewel ze vaak verdraaid zijn.

Zo denken moslims over Jezus

. Jezus was op wonderbaarlijke wijze geschapen in de schoot van de maagd Maria

. Jezus is slechts een profeet;Hij is niet goddelijk, niet de Zoon van God, niet het 'vleesgeworden Woord

. Jezus was eigenlijk een goede moslim. Hij onderwees een eerder vorm van de islam aan het joodse volk
.
..Jezus is niet gestorven aan het kruis. Hij ging rechtstreeks naar de hemel. Judas kreeg een ander gezicht en stierf aan het kruis in plaats van Jezus, als en oordeel van God.

Jezus zal op een dag terugkeren, hij zal trouwen en kinderen krijgen. Hij zal dan de verkeerde dingen die christenen over hem gezegd hebben rechtzetten. Hij zal sterven en worden begraven in Medina, en hij zal, zoals alle mensen , geoordeeld worden op de dag van het Laatste oordeel.

Jezus in de Koran

Jezus is het woord van God:
Soera 3:45, 5: 46, 110 en 57:27
Jezus is de Messias
Soera 3:45; 4:171; 5:17,72,75
Profeet of een boodschapper van God :
Soera 3:49;6:85 19:30; 57:27
Hij wekte doden tot leven en genas de zieken :
Soera 3:49; 5:110
Rein, zonder zonden :
Soera 19:19

Ook al zijn bovenstaande gedachten uit de Koran gelijk aan of in overeenstemming met die van de Bijbel, toch beschouwen moslims Jezus in geen geval als goddelijk. Ook zien zij Hem niet als degene die ons redt door Zijn dood en opstanding.

bron: frontiers.nl

( wordt wekelijks vervolgd )
RoS andere artikelen:
Auteur verwacht grootschalige opwekking onder moslims
Jacob Hoekman
 Miljoenen moslims in het Midden-Oosten zullen ontdekken wie Christus is, verwacht Laurens de Wit. beeld RD Miljoenen Arabieren wereldwijd zullen de knie buigen voor Ch...
Het is nog niet zo makkelijk een ex-moslim te helpen
Jacob Hoekman Orthodoxe moslims in Pakistan protesteerden in 2010 massaal tegen de Pakistaanse christin Asia Bibi, die ter dood veroordeeld werd op grond van de Pakistaanse blasfemiewetgeving. ...
Wie strekt zich uit naar Generatie M(obiel)?
De wereld is mobiel geworden Ė Stimulans of blokkade voor het koninkrijk Een rapport van Ericsson, de producent van mobieltjes, schatte het totale aantal mobiele abonnementen in het Midden-Oo...
Dat deuren zullen opengaan!
Veel moslims hebben het evangelie niet verworpen, ze hebben het gewoon nog nooit gehoord. In The Insanity of God vertelt auteur Nik Ripkin het verhaal van Pramana, een christen me...
Christelijke levensstijl overtuigt moslims
UTRECHT - Zie moslims niet als vijanden, maar heb hen oprecht lief. Dat was een boodschap tijdens een studiedag voor predikanten van Open Doors. Aankloppen bij moslimburen en over Jezus ver...
Een beter begrip van de islam( vervolg)
De islam stelt dat de komst van Mohammed voorzegd is in eender verschenen boeken:En toen Jezus , zoon van Maria, zeide: O kinderen van Israel , Ik ben Allah's boodschapper voor u, datgene bevestig...
Een beter begrip van de islam
De onderstaande teksten zijn ontleend aan een presentatie over de islam die verzorgd werd door een moslim. De teksten zijn terug te vinden in de Koran en de Hadith, islamitische overleveringen ...
Een beter begrip van de Koran( vervolg)
De Koranteksten over Jezus-die in de Koran 'Isa'genoemd wordt-zijn samengebracht in de derde, vijfde en negentiende soera. De grootste aandacht gaat uit naar de omstandigheden rond de geboorte...
Een beter begrip van de Koran
De Koran is de heilige schrift van de moslimgemeenschap. Over de gehele wereld raadplegen moslims de Koran om richting te geven aan hun geloof en aan hun leven. Zij kennen het boek gezag toe om hun ge...
Grondbeginselen van de Islam
deel 3 De oproep van de muezzin In de hele islamitische wereld roepen mannen die muezzin worden genoemd, de gelovigen op tot gebed. Dat gebeurt 5 keer per dag: bij zonsopgang, ( fajr...
Grondbeginselen van de Islam DEEL 2
Het vroege leven van Mohammed Mohammed werd geboren in 570 na Christus in Mekka, een stad in Saoedi-ArabiŽ. Hij maakte deel uit van de Hasjim-clan, die tot de machtige Quraisj-stam beh...
Wat zijn de grondbeginselen van de islam ? Volgens moslims begon de islam met de allereerste mensen, Adam en Eva, die verondersteld werden zichzelf te onderwerpen aan God. Het woord i...