Talenassortiment
                        Change the color of the site
 
Log in
Onthoud mij:
Het laatste kwartiertje

Navigatie a-z
 
 
 
Studiehuis Resort of Security Roemenië Informatiescherm
Uw naam:
Uw emailadres:
Uw vriends naam:
Uw vriends emailadres:
Uw bericht
Opinie
Storm

door onze redacteur Gerard ter Horst

Dankzij Geert Wilders weet christelijk-gereformeerd Goes nu waar hun predikant J.G. Schenau morgen over gaat preken: Psalm 139: 21 en 22, ,,een van de felste haatteksten in de Bijbel. En als de wind van de Geest opsteekt, zeg je er nog 'amen' op ook.''
Hoe dat zit? In kerkblad De Wekker schrijft de predikant in zijn maandelijkse column over de film die de populistische politicus voor deze week had aangekondigd en die inderdaad donderdagavond op internet verscheen. Dat zal wel een storm van protesten veroorzaken, in binnen- en buitenland, sprak Schenau als verwachting uit. ,,Hoe dan ook, ik heb het antwoord op Geerts film al klaarliggen: een preek. Waar die over gaat, dat verklap ik natuurlijk niet. Nou ja, om een tipje van de sluier op te lichten'', waarna Schenau naar Psalm 139 verwijst.


De predikant uit Goes hoopt dat zijn collega's evenals hij niet bang zijn voor het ingaan op de actualiteit. ,,Of moet de gemeente het doen met de theologische wijsheid van Wilders, dat christenen hún heilige boek gelukkig door de Verlichting heen hebben gesleept? Als de film is uitgebracht, sla ik blijmoedig aan het preken. Woorden zaaien. Bidden om wind. In de hoop te mogen oogsten het suizen van een zachte koelte.''

Ned.Dagblad 29-03-08


„CU moet homodebat anders aanpakken

DEN HAAG - De ChristenUnie moet de discussie over het actief zijn van homo's in de partij „over een andere boeg gooien” en insteken bij het recht op godsdienstvrijheid.

Dat schrijven Henk van Rhee, algemeen directeur van de stichting Tot Heil des Volks en Johan van de Sluis, woordvoerder van de stichting Onze Weg, vandaag in een opiniestuk in deze krant.

De partij moet voorkomen dat, als de commissie-Cnossen straks met een advies komt over een gedragscode voor CU-vertegenwoordigers, alle aandacht gericht zal zijn op het thema homoseksualiteit. De discussie moet „naar een hoger plan” getrokken worden, vinden Van Rhee en Van de Sluis. „Het gaat om de vrijheid om Christus na te volgen en de Bijbel op een orthodoxe manier te lezen. (…) Een ferm claimen van het grondrecht van godsdienstvrijheid is nodig, ook richting minister Plasterk.”

Het tweetal roept de partij op „een spaatje dieper te steken en de discussie te voeren die echt nodig is. Er staan grondrechten op de tocht en een nieuwe groep onverdraagzamen heeft het op de haarvaten van onze overtuiging voorzien”, schrijven zij, doelend op „de moderne kruisvaarders en inquisiteurs bij D66 en het COC.”

Volgens Van Rhee, voorheen directeur van het partijbureau van de ChristenUnie, moet de partij de in Nederland bestaande godsdienstvrijheid overigens niet gebruiken om in een gedragscode voor CU-vertegenwoordigers vast te leggen dat zij geen homoseksuele relatie mogen hebben. „Als je een Bijbelse partij bent en Christus wilt navolgen, selecteert zich vanzelf uit wie er wel en niet bij horen”, licht hij zijn opiniestuk toe.

De discussie over het actief zijn van homoseksuelen in de ChristenUnie startte in de zomer van 2007, na uitlatingen van het Amsterdamse deelraadslid Lont over dit onderwerp. In juni zal een door de partij ingestelde commissie, onder leiding van oud-GPV-voorzitter Cnossen, een rapport uitbrengen over de kwestie.

Ref.Dagblad 26-03-08

Islam streeft naar totale heerschappij

door J.G. van der Land

Een verbod op de film van Wilders gaat voorbij aan de dreiging van de islam. Die dreiging is ernstig, meent historicus en publicist J.G. van der Land. ,,De geest van de islam, die niet belijdt dat Jezus Christus uit God is, is de geest van de antichrist.''
In het Nederlands Dagblad van 12 maart pleitte dr. Th.A. Boer, docent ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit te Utrecht, voor een verbod op het uitzenden van de film over de islam die Geert Wilders van plan is binnenkort te presenteren.

Vrijwel niemand weet wat de inhoud van de film zal zijn. Maar een ethicus roept op, het recht van vrijheid van meningsuiting in ons land in te perken, wegens dreigementen vanuit de islamitische wereld. In zijn artikel suggereert dr. Boer dat Wilders van plan is in de film de islam bewust te gaan beledigen. Hij suggereert met zijn voorbeelden dat het Wilders te doen is om de islam met beledigingen te provoceren, zelfs ,,door het slijk te halen,,.

Het is mogelijk dat de film hoognodige documentatie bevat over de bedreiging die uitgaat van de islam voor de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst.

Dreiging
Er zijn onder de Nederlanders in grote lijnen twee visies te constateren.

1. Een ruime meerderheid - volgens een recent onderzoek 58 procent van de kiezers - is ervan doordrongen dat de islam een zeer grote dreiging vormt voor de westerse vrijheden en mensenrechten.

2. Een steeds kleinere minderheid - vaak mensen die zelfs nog nooit een koran in handen hebben gehad, laat staan dat ze die gelezen hebben - stelt dat gematigde islamieten geen bedreiging voor onze vrijheden en mensenrechten vormen. Sommigen (zoals prof.dr.ir. E. Schuurman) pleiten zelfs voor een bondgenootschap met gematigde islamieten. De islam is volgens sommigen gewoon een godsdienst.

Wordt in de islam God gediend? Er zijn tal van teksten in de Bijbel te noemen om tot een ontkennend antwoord te concluderen. God openbaarde Zich als de Vader van Jezus Christus. Islamieten ontkennen stellig dat Jezus Christus de Zoon van God is en noemen christenen die dat geloven, ongelovigen (Soera 5:72-73). Daarom kennen zij God niet. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet die Hem gezonden heeft (Joh. 5:22-24). De geest van de islam, die niet belijdt dat Jezus Christus uit God is, is de geest van de antichrist (1 Joh. 4:2-3).

De vraag is actueel of in de islam een voedingsbodem gelegen is voor het islamitisch terrorisme. Laten we de cijfers van een onderzoek uit 2001 niet uit het oog verliezen. Daaruit bleek dat 48 procent van de islamieten in ons land begrip had voor de islamitische terreuraanslag van 11 september 2001. Ruim 5 procent betuigde instemming met de terreurdaad.

Vergaand onverdraagzaam
Daarom is er alle reden om de bronnen van de islam goed te bestuderen en vooral de vele teksten in de Koran die getuigen van vergaande onverdraagzaamheid tegenover andere godsdiensten. Enkele voorbeelden.

Soera 2:190-193: ,,En bestrijdt op Allahs weg hen die jullie bestrijden, maar begaat geen overtredingen. Allah bemint de overtreders niet. Doodt hen waar jullie hen aantreffen en verdrijf hen, waarvandaan zij jullie verdreven hebben. Verzoeking is erger dan te doden. Strijdt niet tegen hen bij de heilige moskee, zolang zij daarin niet tegen jullie strijden. Als zij tegen jullie strijden, strijdt dan tegen hen; zo is vergelding voor de ongelovigen. Maar als zij ophouden, dan is Allah vergevend en barmhartig. Strijdt tegen hen tot er geen verzoeking meer is en de godsdienst alleen Allah toebehoort.''

Einddoel is dus een alles overheersende islam.

In Soera 47:3 staat dat de ongelovigen de leugen volgen, terwijl de gelovigen de waarheid van hun Heer volgen en vers 4 vervolgt: ,,En wanneer jullie hen die ongelovig zijn, ontmoeten, slaat hen dan dood, maar wanneer jullie dan de overhand over hen verkregen hebben, boeit hen dan stevig vast, hetzij om hen later als gunst vrij te laten hetzij om hen los te laten kopen, wanneer de lasten van de oorlog zijn afgelegd.''

In een boek van V.S. Naipaul, Vormen van geloven, lezen we het volgende: ,,Niets is zo goed als jihad uit naam van Allah. Jihad was niet als beeldspraak bedoeld. De tekst van de Koran wordt heel letterlijk genomen. Het is godslasterlijk om die zelfs maar in je gedachten als allegorie te beschouwen.

De Koran hecht grote waarde aan de jihad. Een van de uitspraken van Mohammed - dat staat niet in de Koran, dat is een van de tradities of fatwa's - luidt: 'Als je een on-islamitische handeling ziet, dan moet je daar met geweld een einde aan maken. Als je niet over de macht beschikt om daar een eind aan te maken, veroordeel het dan met woorden. En als dat ook niet gaat, veroordeel het dan in je hart. Dat heb ik geweten zolang ik me kan herinneren', zo zegt Salman (een Pakistaanse islamiet). 'Ik denk dat die traditie moslims de vrijheid geeft om gewelddadig op te treden.' ''

Dat is nu precies de reden, schrijft Naipaul, een kenner van de islam, waarom de islam tot aan het einde der tijden gewelddadig zal blijven.

De Koran, Soera 47 vers 4: ,,En wanneer jullie hen die ongelovig zijn, ontmoeten, slaat hen dan dood,,.

Ned.Dagblad 25-03-08

Taalkloof

door Jan van Klinken

Enkele weken geleden was de vroegere EO-presentator Jan van den Bosch te gast bij het tv-programma van Jeroen Pauw en Paul Witteman. Het ging over het binnenbrandje dat D66-Kamerlid Pechtold had geprobeerd te stichten naar aanleiding van het optreden van premier Balkenende in The Hour of Power. In dat programma interviewde Van den Bosch onze minister-president over zijn persoonlijke visie op het geloof. The Hour of Power is een programma waarin een protestantse dienst vanuit een van de Amerikaanse megakerken wordt uitgezonden. Het is door Van den Bosch naar Nederland gehaald en hij voorziet het wekelijks van een eigen tintje door een gast te interviewen.

In het interview dat hij Balkenende afnam, vertelde de premier dat het geloof diep met zijn bestaan is verbonden. Zo diep dat hij zich niet kon voorstellen dat hij zonder zou kunnen leven. „Zonder geloof kun je niet functioneren”, voegde hij eraan toe. Dat ging te ver, vond Pechtold. Volgens hem had de premier bedoeld te zeggen dat alleen gelovigen goed kunnen functioneren. Mensen zoals hij, die van God niet willen weten, zouden daarmee door de premier zijn gediskwalificeerd.

De grond die Pechtold onder de voeten meende te hebben, was in werkelijkheid natuurlijk niet veel meer dan een hoopje drijfzand. Zelfs in het geval de premier inderdaad had bedoeld te zeggen dat niemand zonder geloof kan leven, had hij nog niets onoorbaars gezegd. Ieder mensen gelooft, ook Pechtold, bijvoorbeeld dat er geen buitenaardse werkelijkheid is of dat er ooit een oerknal is geweest. Maar wie de uitspraak van Balkenende in zijn context plaatst, zal moeten toegeven dat hij zich beperkte tot de rol van het geloof in zijn persoonlijk leven. Vandaar dat de premier het relletje in de kiem kon smoren.

Niettemin wilden Pauw en Witteman de discussie nog eens dunnetjes overdoen. Zowel Van den Bosch als Pechtold waren voor het programma uitgenodigd, waarbij voor eerstgenoemde de rol van tafelheer was weggelegd. Zo iemand mag ook op andere onderwerpen reageren die in de uitzending aan de orde komen. Dat was best bijzonder. Pauw en Witteman behoren tot de VARA-familie en koesteren zeker geen EO-sympathieën.

Over het verloop van de uitzending lopen de meningen sterk uiteen. Volgens CU-burgemeester Tigelaar (Oud-Beijerland) was het een schande wat er gebeurde. „De teneur was: hoe kunnen we het christelijk geloof nog belachelijker maken. Toen Van den Bosch de uitspraken van Jezus over de ware Wijnstok uitlegde, werd daar lacherig op gereageerd”, zo liet hij begin deze maand in een interview in deze krant optekenen. Tigelaar staat daarin bepaald niet alleen. Op de site van Pauw en Witteman is sinds de uitzending al heel wat kruit verschoten. Ook de jubilerende EO-interviewer Knevel had met gekromde tenen gekeken, bleek uit de Volkskrant van afgelopen maandag.

Dat zou een vrij lafhartige streek zijn geweest van het duo Pauw en Witteman. Een christen uitnodigen voor een programma om hem en zijn geloof eens goed belachelijk te maken. Zo gaan we niet met elkaar om in dit land. Groot was echter mijn verbazing toen ik het programma via de website terugkeek en waarnam dat Van den Bosch met grote welwillendheid werd bejegend. Hij werd door Witteman zelfs met „je” aangesproken. Dat duidde er niet alleen op dat de heren elkaar (nog steeds) kennen maar ook dat de VARA-presentator zijn gast tegenover de kijker bewust niet op afstand wilde houden.

Inderdaad, er werd ook wat spottend gelachen. Daar heeft Tigelaar gelijk in. Dat gebeurde toen er beelden over het EO-verleden van Van den Bosch werd vertoond om hem bij de kijkers nader te introduceren. In het filmpje sprak Van de Bosch over Jezus als ware Wijnstok, wat hilariteit verwekte. Maar het was duidelijk dat het publiek geen idee had wat Van den Bosch bedoelde. Witteman gaf dat ook eerlijk toe, waarop de vroegere EO-presentator de gelegenheid kreeg uit te leggen dat Jezus Zichzelf omschrijft als Wijnstok en wat dat voor een christen inhoudt. Dat maakte snel een eind aan de vrolijkheid.

Desgevraagd zegt Van den Bosch (tegenwoordig directeur van Beter-uit Reizen) dat ook hij geen moment het gevoel had dat er respectloos met hem en zijn geloof werd omgegaan. De sfeer ervoer hij als plezierig en zeker niet als vervelend. Dat er werd gelachen om de uitdrukking van Jezus als ware Wijnstok, schrijft hij toe aan de onbekendheid van het publiek met Bijbeltaal. „Wij verliezen wel eens uit het oog dat de meeste mensen niet meer weten waar we het als christenen over hebben. Voor een van de volgende uitzendingen interviewde ik Alie Hoek-van Kooten, die het over de hemelse heerlijkheid had. Ik heb haar geadviseerd een andere uitdrukking te gebruiken, want het grote publiek weet gewoon niet meer wat je bedoelt.”

Het advies van Van den Bosch de taalkloof te overbruggen spreekt me persoonlijk meer aan dan de kritiek op Pauw en Witteman, al was het alleen al omdat we met kruit zuinig moeten omgaan.

Ref.Dagblad 14-03-08
Kicken op geweld

door Evert van Vlastuin

Tijdens de opmars naar Bagdad in 2003 schreef Jim Chynoweth ”Born to kill” op zijn helm. Wekenlang speurde hij rond of hij mensen kon doden. Maar een verborgen hand verhinderde telkens zijn kansen. „Als maten zeiden we ”killer” tegen elkaar. Wij waren echt niet de vredestichters uit de zaligsprekingen.”

Jim Chynoweth (spreek uit: Tsjinouweth) werd in 1980 geboren in Bophutatswana, een van de zwarte thuislanden in Zuid Afrika. Zijn ouders waren Amerikaanse zendelingen en werkten in verschillende landen in Afrika.

Zijn eerste herinneringen zijn dat hij als kind werd omringd door zwarte leeftijdgenootjes. Ze voelden aan zijn huid en probeerden het wit er af te krijgen. „Toch was ras nooit een belangrijk onderwerp in mijn belevingswereld. Het was meer de toegang tot geld. Louter en alleen vanwege onze afkomst –zeg maar; ons paspoort– waren we beter af dan velen in onze omgeving. Als blanke had je een beter leven dan de anderen.”

Hebt u veel armoede gezien?

„Ja, heel veel. Dat begon al 's ochtends bij de bushalte, waar kinderen in de vuilnis kropen. Mijn moeder gaf hun brood en melk. Ze vroegen om geld, maar daarvan zouden ze alleen maar lijm kopen.”

Wat voor indruk maakte dit?

Na een korte stilte: „Ik had meer een gevoel van opluchting en dankbaarheid dat ik niet was zoals hen. Ik had altijd het gevoel dat de meeste mensen anders zijn.

Door de politieke gebeurtenissen in Afrika was ik er ook al jong van doordrongen dat niet elke regering dezelfde is en dat sommige overheden beter zijn dan andere. Ik zag gewoon op straat dat de regering de rechten van haar onderdanen niet altijd respecteerde.”

Tijdens de genocide in Rwanda zaten jullie heel dichtbij, in Kenia. Merkten jullie er iets van?

„We wisten dat het gebeurde. Thuis stopten we tijdelijk met het eten van vis. De dode lichamen dreven allemaal naar het Victoriameer. De vissen kropen erin. Maandenlang werden er in vissen sieraden en andere voorwerpen gevonden die van mensen afkomstig waren.”

Cool

In 1996 vestigde de familie Chynoweth zich in Florida in de Verenigde Staten. Gezien zijn paspoort was dit wel altijd Jims vaderland geweest, maar toch had hij er moeite mee zich aan te passen. „Ik werd heel hip en heb zelfs een tijd een ringetje in mijn wenkbrauwgehad. Niet dat ik het mooi vond, maar ik moest en ik zou echt Amerikaans cool zijn.

Dit was een overreactie op onze tijd in Afrika. Toen kwamen we eens in de drie jaar op verlof in Amerika. Al op de luchthaven merkte ik dan dat mijn kleding en mijn kapsel weer helemaal uit waren. Vooral als tiener vond ik dat heel moeilijk.

Toch waren die eerste jaren in Floria geestelijk gezien mijn beste tijd. Ik was altijd in een christelijke omgeving geweest. Maar nu moest ik op school mijn eigen keuzes maken en verdedigen. Dat was heel goed voor me. Ik wandelde werkelijk met de Heere.

Uiteindelijk ben ik een tck geworden, een ”third culture kid”. Veel kinderen van diplomaten en zakenmensen zijn dat. Ze zijn opgegroeid tussen de cultuur van hun ouders en hun buitenlandse omgeving. Dat geeft een enorme strijd om identiteit. Mijn beste vriendschappen heb ik vaak met andere tck'ers. Mensen met een breder perspectief die niet zijn opgesloten in een gemiddelde stad.”

Trots en angst

Toen Jim 16 was, vestigde het gezin zich in het vaderland. „Om te bewijzen dat ik een stoere Amerikaan kon zijn, meldde ik me als reservist bij de mariniers.”

Op 31 januari 2000 stapte hij binnen in een gewelddadige en agressieve machocultuur. „Het had natuurlijk niets te maken met de zaligsprekingen. Met zwakheid werd hier afgerekend. Maar de kans op avontuur bezorgde me een enorme opwinding. We bestudeerden uitgebreid de geschiedenis van onze eenheid. Wij zouden de eer hooghouden. Trots en angst waren daarbij sterke drijfveren.”

Vond u het mooi?

Chynoweth trekt een brede grijns. „Deels wel. Ik sloot me aan bij het elitekorps omdat ik op zoek was naar identiteit en respect. Maar ik haatte de bureaucratie. Je leerde dat je op bevel alles deed. Het is ook een banale cultuur, vol met drank en vechten, seks en vuile grappen. Dat het nog eens oorlog zou worden, leek niet waarschijnlijk. Bovendien was mijn eenheid na de Tweede Wereldoorlog slechts tien maanden actief geweest. Ook de uitrusting betekende veel voor me. Nog steeds voel ik me zonder wapen soms naakt.”

In Chynoweths christenhart sluimerden wel enkele vragen rond het gebruik van geweld. „Dat besprak ik eens met mijn pastor. Hij wees me op het Schriftwoord dat de „staat het zwaard niet tevergeefs draagt.” Daarmee waren mijn vragen beantwoord.”

Opwinding

De kans op oorlog groeide ineens door de aanslagen op 11 september 2001. „Ik keek op de universiteit naar de tv, met mijn hand op mijn mobieltje. Ik verwachtte direct een oproep. Het bleef echter stil. Gevoelsmatig kwam het na de inval in Afghanistan dichterbij. Ik begon me al te verdiepen in het Farsi en het Arabisch. Een voetbalteam dat altijd oefent, wil ook graag een wedstrijd spelen. Zo wilde ik graag vechten voor de eer van de mariniers. Meer dan voor het Amerikaanse volk.”

De tocht naar Kabul ging dus aan Chynoweth voorbij. Maar de troepenopbouw voor Irak ging door. „Op 19 januari 2003 kwam de oproep. Dagenlang trilde ik van opwinding. Binnen vier weken stond ik in Koeweit. Snel bouwden we de zaak daar op. We waren een kleine macht. We noemden onszelfde de punt van een speer.”

Was u niet bang?

„Jawel. Ik had drie angsten. Allereerst dat ik zou worden getroffen in mijn geslachtsdelen. Een hand missen, prima, maar niet dat. Verder was ik bang dat mijn gezicht verminkt zou raken. Mijn derde angst was door chemische wapens te worden bestookt.

Dat laatste was niet denkbeeldig. Onze eenheid zat vlak achter de frontlinie en had het opruimen van mogelijk chemisch materiaal als taak. In de woestijn van Koeweit trainden we dat ook. We dachten zeker dat Saddam deze wapens zou gebruiken. Dat maakte me bang.”

Antistoffen

In de nacht van de 19e maart werd Chynoweth wakker gemaakt. „Pack your bags - we go to war”, werd er geroepen. De manschappen klommen in hun voertuigen en zetten koers in noordelijke richting, naar de grens. Onderweg troffen ze sporen van de strijd in 1991. Nog nooit zag Chynoweth een landschap dat zo zwaar was verwoest als de woestijn van Koeweit en Irak.

Bij de grens gaf de officier opdracht beschermende kleding tegen chemische wapens aan te trekken. Chynoweth hing zijn gasmasker links, de handschoenen rechts. De vele onderdelen van de uitrusting maakten een eind aan zijn lenigheid.

Hij wist hoe het werkte. Het gasmasker hadden ze getest met traangas. De kleding zou ook veel stoffen tegenhouden. Zou hij echter merken dat zenuwgas begon door te dringen, dan zaten er antistoffen in zijn zak. Hij zou een injectienaald door zijn broek heen steken en zichzelf inspuiten.

Even voorbij de grens wees een maat op een bord: „Geen Amerikaan mag hier voorbij.” Een lachsalvo golfde door de eenheid. Als stoute jongens reden de mariniers door. „De tocht kreeg iets avontuurlijks.”

Het hoofddoel van de operatie was zo snel mogelijk in Bagdad te zijn. „Het bevel luidde: Vaart maken. Ik zat boven op een truck achter een machinegeweer. Soms was de tocht gruwelijk saai, het volgende moment weer spannend. Elke voorbijganger moesten we in één oogopslag inspecteren. Droeg iemand legerschoenen, dan werd hij direct neergeschoten. Iedereen kon je vijand zijn.

Onze opmars verliep te snel. De bevoorrading kon het niet bijhouden. Algauw was er te weinig eten. We gingen, tegen de regels in, over op voedsel voor humanitaire doelen. Ik verloor vijf pond per week. Ik sliep ook maar twee of drie uur per nacht.”

Hoe kan een opmars te snel verlopen?

„Washington dacht: Hoe sneller we in Bagdad zijn, hoe minder schade en verlies van levens. Alles kreeg daardoor zo'n vaart dat de havens in Koeweit het niet konden bolwerken. Ons was al op diverse plaatsen in Amerika een stalen plaat voor in ons scherfvest beloofd. Later zou die in Koeweit komen. Uiteindelijk gingen we zonder pantser voor onze borst de oorlog in. Alles ging te snel.”

De omstandigheden tijdens de opmars waren moeilijk. „We leefden constant onder stress en kampten met te weinig slaap. Een maand lang konden we niet douchen. Hoewel onze beschermende kleding veel absorbeerde, was het toch niet lekker. Scheren moest wel, anders sloot het gasmasker niet meer.”

Twijfel

De zonzijde was echter dat er aan het front nauwelijks tegenstand was. „Velen gaven zich over. We lieten hen lopen, in de hoop dat de volgtroepen hen zouden inrekenen. Tegenstand van minder dan veertig man moesten we omzeilen en doorbellen. Stuitten we op wapenvoorraden, dan plaatsten we een kruisje op de kaart en gaven we de positie door. Alles stond in het teken van snelheid.”

Op 8 april, de dag dat Saddams standbeeld neerging, reed Chynoweth Bagdad binnen. „De mensen waren blij ons te zien. Voor kinderen hadden we snoepjes. We kregen thee aangeboden. Slechts hier en daar leefde twijfel.”

Na een paar weken zag Chynoweth het enthousiasme afnemen. „Wij bedienden onder meer controleposten. Het kwam voor dat auto's na stoptekens doorreden. Daarbij zijn hele gezinnen omgekomen.”

Hebt u tijdens de oorlog zelf mensen gedood?

„Ik wilde het wel graag, maar het is nooit gebeurd. Wel bijna. Eens werden we op een kruispunt van alle kanten beschoten. Ik zat boven op ons voertuig achter het machinegeweer. Op het moment dat ik wilde vuren, schoof er juist een tank tussen. Toen heb ik mijn crackers maar opgegeten.

Eens werden wij van achteren beschoten, terwijl voor ons plotseling een herder met zijn schapen de weg overstak. Dat was zeer onveilig. Bovendien hadden eerder mensen in burgerkleding aanslagen gepleegd. Iedereen begon te schreeuwen en tal van wapens werden op hem gericht. Pas op het laatste moment draaide hij zich om. Dat heeft zijn leven gered. Ik zat achter het machinegeweer boven op ons voertuig en zou zeker hebben gevuurd.

In mijn dagboek proef ik nog de frustratie dat ik niet heb kunnen doden. Steeds als ik mijn vinger aan de trekker had, gebeurde er iets onverwachts. Mijn broer zei later tegen me: „Ik heb steeds gebeden dat je niemand zou doden.” Het was duidelijk Gods bewaring.

Sommige militairen hebben wel mensen moeten doden. Maar zij kampten veel langer met nachtmerries. De gevolgen voor jezelf zijn zo veel erger. Maar toch wilde ik, de zendelingenzoon, het zo graag.”

Kick

De sfeer onder de soldaten was ruig, geeft Chynoweth toe. „In het grootste gevaar hebben mensen de meeste lol. Zwarte lol, welteverstaan. Ik stond eens in het veld te plassen, een meter of zes van een dode. Op dat moment lachte ik erom.

Zwarte humor is een manier om de confrontatie met de werkelijkheid tegen te houden. Je hebt niet de emotionele luxe alles onder ogen te zien. Thuis zouden we ons voor zulke walgelijke grappen hebben geschaamd. Je verliest een stukje menselijkheid.

Ik voelde me sterk aangetrokken tot het geweld. Het gaf een kick. Ik genoot ervan toen ik een berg lichamen in een massagraf zag liggen. We waren getuige van verwoesting op een schaal die we nooit eerder hadden gezien. Het verlangen om te doden hoort bij een leven onder dreiging. Een maat van een jaar of 18 had een sterke drang iets te vernielen of een dier dood te schieten.

Als maten zeiden we ”killer” tegen elkaar. Wij waren echt niet de vredestichters uit de zaligsprekingen. Ook geen bevrijders van Irak. Moordenaars waren we. Als mariniers vierden we het geweld.

Het was ook een smerig leven. Elke nacht sliepen we in een gat in de grond. Onze huid was zwart van stof, rook en kruitdamp. Nog steeds heb ik last van schuttersdoofheid. Maar al deze dingen doen je trots toenemen. Door de dreiging word je dapperder dan alle anderen.

Ik was er ook vast van overtuigd dat ik zou sneuvelen. Het was alleen nog de vraag wanneer. En hoe. Ik hoopte dat het niet te veel pijn zou doen.

We deden ons best ons te gedragen zoals onze voorbeelden. Om net zulke helden te worden moesten we in dezelfde houding op de foto. Net als in films over de Vietnamoorlog knipten we de mouwen van de shirts en trokken die als een bandje met een tekst om onze helm. Ik schreef erop: ”Born to kill”. Pas als we er net zo uitzagen als in de film, was het echt oorlog. Tijdens vuurgevechten schreeuwden we tegen elkaar: „Dit lijkt wel net als in een film.” Dan waren we pas echt trots.”

Stank

Chynoweths eenheid bleef ongeveer een maand in Bagdad. Toen trokken ze weer naar een basis in het zuiden. „Stukje bij beetje leverden we daar onze gevechtsuitrusting in. Voor het eerst gingen we onder de douche. Maar toen kwam het vuil eruit. Onze speciale kleding had het al die weken geabsorbeerd. Iedereen stonk verschrikkelijk. Ik kreeg er ook diarree. Via Koeweit gingen we terug naar Californië.”

Hoe was het om terug te zijn?

„Moeilijker dan ik dacht. Ik had vrij lang nachtmerries. Ik ging er 's nachts vaak per auto op uit. Ook dronk ik te veel. Het meeste ben ik te boven gekomen. Slechts een paar keer per jaar heb ik nog een nachtmerrie van Irak. Het leven werd wel heel anders. Ik was altijd student geweest, maar nu was ik veteraan. Veel collega's hadden het moeilijker. Een werd zelfs door zijn ouders het huis uit gezet. Uiteindelijk leefde hij enkele maanden in het bos. Anderen hebben zelfmoord gepleegd.”

De weekwisseling voordat hij werd opgeroepen, had Chynoweth een aardige vrouw leren kennen. „Tijdens de oorlog heb ik haar steeds geschreven. Pas na mijn terugkomst kregen we echt verkering en in 2004 zijn we getrouwd.”

Zou u opnieuw gaan?

„Het is zo'n belangrijke ervaring voor me geweest, dat ik me niet kan voorstellen die niet te hebben gehad. Het zou zijn alsof ik een arm moest missen. Misschien publiceer ik ook nog eens mijn dagboeken.”

Was het een rechtvaardige oorlog?

„Persoonlijk zeg ik: Nee. Ons land was niet in gevaar. Het werd natuurlijk gerechtvaardigd door de bevrijding die dit de mensen in Irak zou brengen.

Ik herinner me dat we in Bagdad een gevangenis inspecteerden en daar op de muren teksten aantroffen zoals: „God, help ons!” Een andere eenheid trof daar later nog een hoop uitgehongerde lichamen. Saddam was echt een schurk. Maar er zitten wereldwijd zo veel schurken in paleizen.”

Had de invasie dan niet moeten verlopen?

„Inderdaad. Het had in elk geval anders moeten gaan. Nu verliep de oorlog chaotisch. Men had er twee keer zo veel mensen op af moeten sturen en langzamer moeten oprukken.”

Hebt u een verklaring voor het ontbreken van de massavernietigingswapens?

„Misschien vinden we die later nog. Ik heb nooit een land gezien dat zo door graafwerk is aangetast als Irak. In die onmetelijke woestijn zou het best ergens kunnen liggen.

Wij hebben wel een uitrusting voor chemische oorlogvoering gevonden. Ook is er bevel gegeven de chemische wapens af te vuren. Het Iraakse leger verkeerde dus tot het laatst in de veronderstelling dat die wapens er waren. Het is dan niet verbazend dat ook de VS dachten dat er chemische wapens waren. Verder laat ik het aan de historici over.”

Kunt u begrijpen dat Bijbelgetrouwe christenen achter president Bush en zijn oorlogsvoering stonden?

„Door het tweepartijensysteem is in de VS alle politiek gepolariseerd. Bush was de christelijke president, dus die moest je volgen. Aan de andere kant was alles fout. Er werd niet gebeden voor wijsheid voor de president, maar voor de troepen.

Voor veel christenen was de oorlog een abstract idee. Als je echt oorlog hebt gezien, praat je anders. Stel de vragen over oorlog en vrede eens aan een Sudanese pastor. Dan krijg je heel andere antwoorden dan van een welvarende dominee in Florida. In Sudan zie je dode mensen, ontmoet je angst. Ik denk dat ook voor de evangelicalen in Amerika de oorlog heel lang een abstractie was. Totdat er echt bloed ging vloeien.

Achteraf is voor mij veelzeggend dat mijn grootvader -die in de Tweede Wereldoorlog bij de bevrijding van Europa betrokken was- fel tegen de oorlog was. Hij wist wat het was. Maar hij sprak daar -tot grote jaloezie van de familie- alleen met mij over toen ik uit Irak terug was.

In het koninkrijk van God staan ootmoed en dienstbaarheid centraal. Dat zijn heel andere waarden dan die je in de krijgsmacht leert. Als christen in uniform kun je niet zomaar je wapen richten op iemand en tegelijk vol zijn van barmhartigheid. No way.”

Is de christelijke leer van de rechtvaardige oorlog dan misschien niet Bijbels?

„Hierover ben ik in onzekerheid geraakt. Misschien is er wel plaats voor oorlog. Als iemand anders mensen moet doden omdat christenen dat niet willen doen, verandert dat natuurlijk niets. Dan is het hart van die ander vol van haat.”

Dus rest ons alleen nog het pacifisme?

„Tja. En dan Hitler laten doen wat hij wil. Dit is de crux van het probleem. In theorie is het mooi. Maar ik weet niet wat ik zou doen als mijn eigen gezin onder vuur zou komen te liggen.”

Momenteel bent u ontwikkelingswerker in Colombia. Van ”hard power” naar ”soft power”. Nogal een stap voor een stoere Amerikaanse marinier.

„Misschien. Ik denk dat ik altijd iets wil doen dat groter is dan ikzelf. Mijn vrouw en ik hadden enkele opties. Ik heb een achtergrond in de communicatie en zij is verpleegkundige. Op die manier konden we mensen helpen en het Koninkrijk van God helpen opbouwen.

Ik wilde nooit, zoals mijn ouders, zendeling worden. En zeker niet van giften leven. Maar op een dag lazen we in Mattheüs 5 dat we gezegend worden als we onszelf verloochenen. Laat God ons dan maar gebruiken.”

Ref.Dagblad 14-03-08
RoS andere artikelen:
„Ontbreken naam van God in kersttoespraak is gemiste kans”
Bert Monster Koning Willem-Alexander heeft op eerste kerstdag zijn eerste kerstrede gehouden in een huiselijke sfeer bij een knappend haardvuur. Vier reacties op de vorm en de inhoud van de t...
Strafproces Decembermoorden wordt hervat
PARAMARIBO (ANP) – De krijgsraad in Suriname gaat op 12 december verder met het strafproces van de Decembermoorden. Dat schrijft de Surinaamse krant De Ware Tijd zaterdag. De laatste zitting va...
Commentaar: RD : De bandeloosheid uitgeleefd in Haren
Wat bedoeld was als een uitnodiging aan vrienden voor een leuk verjaardagsfeestje, is vrijdagavond in Haren uitgelopen op een rel van ongekende omvang. De schade is immens. De 16-jarige Merthe is...
Christelijk geloof leidt tot echte vrijheid
Staat het christelijk geloof de vrijheid van de mens in de weg? Vrijheid moet je vieren – daarom is het nuttig en nodig om jaarlijks op 5 mei stil te staan bij bevrijding, of je nu denkt aan de...
De kredietcrisis een oordeel van God?
Prof. dr. Johan Graafland Als hoogleraar economische ethiek houd ik regelmatig lezingen over de economische crisis en word ik geconfronteerd met vragen die mensen bezighouden. Een van de vragen ...
Dordtse predikant vraagt ruimte op kerstmarkt
André Bijl DORDRECHT – Ds. R. den Dekker van de Grote Kerk (PKN) in Dordrecht betreurt het dat de kerken ogenschijnlijk niet meer welkom zijn op de Dordtse kerstmarkt, die vrijdag begon en tot...
Britse minister: 'Invoering euro een vergissing'
Maurits Kuypers Volgens William Hague, de Britse minister van buitenlandse zaken, was de invoering van de euro een vergissing.Is de euro een zegen of een vloek? Voor de Britse minister van b...
OVSE: Christenen doelwit van geweld
ROME – Geweld tegen christenen is een probleem in Europa. Maar er bestaan onvoldoende vergelijkbare gegevens om het probleem nauwkeurig in beeld te krijgen. Dat bleek maandag uit een studiedag van de ...
„Sociale media maken niet gelukkig”
GOUDA – Mensen worden niet gelukkig van contacten via sociale media. Dat bleek maandagmorgen uit een onderzoek in opdracht van alcoholproducent Bacardi onder 650 Nederlanders. Bijna 90 procent va...
Predikanten Urk waarschuwen voor festival
URK – Met een open brief roepen twaalf predikanten van Urk de inwoners op om afstand te nemen van een muziekfestival dat volgende week zaterdag in het dorp wordt gehouden. De predikanten hebben...
Commentaar: Trouwambtenaren
„De republiek Amsterdam heeft tolerantie als leidend beginsel”, zei oud-COC voorzitter Frank van Dalen –nu VVD-raadslid– deze week tijdens een vergadering van de Amsterdamse gemeenteraad. Die debattee...
'SGP vrouwonvriendelijk? Integendeel'
"De SGP is de meest vrouwvriendelijke partij van Nederland," vindt Elbert Dijkgraaf, Kamerlid voor de Staatkundig Gereformeerden. Het is juist zijn partij die de keuze van de vrouw respecteert, zegt h...
ChristenUnie : Ook naastenliefde voor PVV
EDE - De ChristenUnie moet de PVV bejegenen als elke andere partij waartegen zij zich principieel verzet... Met 146 stemmen voor en 112 stemmen tegen nam het ledencongres van de ChristenUni...
'Kans voor fatale slag tegen al-Qaeda'
WASHINGTON - De dood van de terrorist Osama bin Laden en de kolossale hoeveelheid informatie die in diens complex zijn buitgemaakt, geven de Verenigde Staten een kans een fatale klap uit te delen aan...
Hebben roddelblaadjes nog wel bestaansrecht?
Het gaat niet goed met de Nederlandse roddelpers Door Tom Rooduijn In de roman Liza beschrijft Ivan Toergenjev de escapades van een vrouw, die haar man via de roddelpers ter ore k...
Israël: geen atoombom Iran voor 2015
Israël verwacht dat Iran niet voor 2015 in staat is een atoombom te produceren. 'Preventieve aanval niet overhaast' Een preventieve aanval op Iraanse nucleaire installaties zou volgens...
Greenspan: tekort VS is beangstigend
Voormalig Fed-voorzitter Alan Greenspan vindt het Amerikaanse begrotingstekort beangstigend. De federale regering moet volgens hem snijden in de uitgaven in plaats van de belastingen te verhogen. ...
'EU mag niet onverschillig zijn over vervolging'
BRUSSEL - De Europese Unie mag zich niet onverschillig opstellen tegenover de vervolging van christenen in de wereld. ,,Driekwart van de sterfgevallen als gevolg van haat richting een godsdienst ...
Collectieve bezinning van christenen nodig
door Teun van der Weijden Al vele jaren bezoek ik de jaarlijkse Kroonbede, een gebedssamenkomst aan het begin van het parlementaire jaar ( Nederlands Dagblad 15 september). Vorige week dinsdag e...
Advocaat: dwangsommen 'Jezus redt' onterecht
GIESSENLANDEN – De dwangsommen die de gemeente Giessenlanden oplegt vanwege de tekst 'Jezus redt' op het dak van een boerderij zijn onterecht. Dat stelde Romana le Roy, de advocaat van bo...
Ambtenaren vinden dat ze met te veel zijn
Ambtenaren vinden zelf dat ze met te veel zijn. Als ze efficiënter gaan werken, kan de overheid met minder personeel toe. Dat blijkt uit een enquête van Abvakabo FNV, de grootste ambtenarenbond.Ruim 9...
Christenen genegeerd in de Pakistaanse watersnood
RAHIMJAR KHAN – Door iedereen genegeerd en vergeten. Dat lijkt het lot van honderden Pakistaanse christenen die in het zuiden van de Punjab voor het water zijn gevlucht. Ze moeten zelfs toezien hoe mo...
Islam: Ideologie of religie?
Jacob Hoekman | reacties (9) „De islam is een volledige ideologie, gericht op aardse macht.” Nee, dat zijn niet de woorden van een islamcriticus, maar van een orthodoxe moslim. Woorden die sec...
'Coalitie verliest oorlog tegen Taliban'
PARIJS - De Pakistaanse president Asif Ali Zardari heeft gewaarschuwd dat de internationale gemeenschap de strijd tegen de Taliban in Afghanistan aan het verliezen is. Dat heeft Zardari in een dinsda...
Grote zorg om christelijk-sociale gezicht CDA
DEN HAAG - ,,Je moet een partij hebben die niet alleen over geld praat, maar ook over geestelijke waarden.'' Met die woorden uit prof. Piet Steenkamp zijn bezorgdheid over het CDA, zaterdag in...
Wat laat Nederland achter wanneer de militairen uit Afghanistan vertrekken
Wij hebben de inkt, Talibaan hebben de rest Als Uruzgan een vel papier is, zitten er drie klodders inkt op. Alleen daar is het veilig. Door Jaus Müller Tarin Kowt, 14 juli. De eerste ki...
Alleen Christus kan vrede geven in Kirgizië
Osj Het grootste probleem in Kirgizië ligt niet in de aard van de botstende bevolkingsgroepen, maar in het feit dat God niet in de harten van de mensen woont, stelt Esther den Dunnen. In ...
Pers laaiend enthousiast over Oranje
De Nederlandse kranten zijn razend enthousiast over de overwinning van Oranje op Brazilië. Doorstomen naar titel Het vertrouwen is groot dat het team van bondscoach Bert van Marwijk nu kan doo...
'Nieuwe beurscrash is in aantocht'
door Mark Garrelts AMSTERDAM - Na de enorme opleving van de aandelenmarkten in 2009 moeten beleggers zich nu gaan voorbereiden op sombere tijden. Het risico van een dramatische terugval van de koe...
„Obama knabbelt aan godsdienstvrijheid”
NEW YORK – Het lijkt een miniem verschil. Maar Amerikaanse juristen zien wel degelijk het onderscheid. Obama spreekt nauwelijks meer over vrijheid van godsdienst maar vaak over „vrijheid van godsdiens...
Den Haag is oorverdovend stil over antisemitisme
Elise Friedmann, Een samenleving die toelaat dat een hele groep burgers wordt gedwongen zich te verbergen, op straffe van uitschelden of erger, ondergraaft zichzelf Prima idee van kamerlid Ahme...
'Merkels maatregelen zijn gemiste kans'
AMSTERDAM (AFN) - Regeringsleiders die vorig jaar nog miljarden uitgaven om een ineenstorting van de economie te voorkomen, zijn massaal op zoek naar de nooduitgang. Bezuinigingen moeten hen helpen d...
Spagaat
door Koert van Bekkum Menig orthodox christen voelt zich ten aanzien van het thema homoseksualiteit de laatste jaren in een spagaat gedrongen. Enerzijds gaat het hart uit naar de homoseks...
Aanval Rouvoet op Cohen om grondrechten
DEN HAAG - ChristenUnie-lijsttrekker André Rouvoet haalt uit naar PvdA-leider Job Cohen omdat hij ,,aan de fundamenten van de rechtsstaat komt''. Rouvoet vindt dat Cohen een rangorde ma...
Balkenende: Ik weet dat ik een missie heb
Addy de Jong en Gerard Vroegindeweij Zijn positie in de peilingen lijkt hopeloos. Toch toont CDA-leider Balkenende niet als een geknakt mens of moedeloos politicus. Hij blijft geloven in zijn mis...
Met Pinksteren niet binnen
door onze redacteur Gerard ter Horst BARNEVELD - De evangelische pinksterconferentie Opwekking bestaat veertig jaar en groeide in die tijd uit tot een massaal en interkerkelijk evenement. ,,Vee...
Collectief devalueren is oplossing voor wereldschulden
Munt. Er is een verrassende uitweg uit de wereldschuldenproblematiek, stelt prof. dr. René Tissen: het collectief devalueren van de euro, de yen en de dollar. Landen slaan dan twee vliegen in é...
Ongezond lijkende voeding zit vol gezonde stoffen
ROTTERDAM - Iedereen weet wel dat broccoli, waterkers en bessen boordevol vitamines en mineralen zitten. Toch zijn er heel wat verrassende producten die eerst ongezond lijken maar ook boordevol gezond...
Verhagen: speech Ahmadinejad onaanvaardbaar
NEW YORK - Voor minister Maxime Verhagen van Buitenlandse Zaken was de toespraak van de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad „een aaneenschakeling van ongefundeerde en onaanvaardbare beschuldigingen...
Balkenende pleit voor aanpak Pyongyang
SHANGHAI (ANP) – Premier Balkenende heeft zaterdag bij de Chinese president Hu Jintao aangedrongen op een andere aanpak van Noord–Korea. De premier was in Shanghai vanwege de opening van de Wereldtent...
PvdA discrimineert gelovig bruidspaar
Als het aan de PvdA ligt, mogen ambtenaren straks niet meer weigeren een homohuwelijk te voltrekken. Daarmee discrimineert de partij volgens mr. J. Cordia gelovige bruidsparen. Die kunnen straks geen ...
„Kerk moet tucht weer strikt gaan toepassen”
Prof. dr. A. van de Beek. APELDOORN – De christelijke kerk moet de tucht weer een strikt toepassen. Dat bepleit prof. dr. A. van de Beek, hoogleraar symboliek aan de Vrije Universiteit in Amsterd...
ir. B.J. van der Vlies
Dertig jaar inzet voor een stil en gerust leven 21-04-2010 09:15| gewijzigd 21-04-2010 09:54 Dertig jaar inzet voor een stil en gerust leven. In de Waalse Kerk in Den Haag wordt ieder...
Meer stilte in de kerk nodig”
PUTTEN – „Om een vindplaats van spiritualiteit te zijn, is er behoefte aan meer stilte in de christelijke samenkomst.” Dat zei Henk ten Voorde zaterdag tijdens het symposium ”Christelijke spiritualite...
Geen knusse televisie
door Jan van der Stoep Waarom moet de EO zonodig met Gordon in zee? Als je echt in gesprek wilt gaan, moet je de ander ook de ruimte bieden om te laten zien wie hij is. Ook al doet dat soms pijn ...
Harde kritiek op Israëlstandpunt van PKN
JERUZALEM - De brief van de Protestantse Kerk aan de Israëlische ambassadeur was ,,een klap in het gezicht'' van Israël. En het huidige Israëlstandpunt van de kerk is ,,een triest dieptepunt&#...
Predikant is geen leider maar dienaar”
LYON – „Van moderne predikanten worden te vaak leiderscapaciteiten gevraagd”, vindt ds. John MacPherson. Het regeerambt komt echter de ouderling toe, stelde hij gisteren in zijn lezing op de Colloque ...
Kersten: Beeld Luns verdient bijstelling
Kees de Groot DEN HAAG – Een grappenmaker, ja. Maar Luns was ook een groot politicus. „Hij is ver boven de Nederlandse maat uitgegroeid.” Vier jaar dacht A. E. Kersten te doen over zijn poli...
Milly Boele herdacht en begraven
Enkele honderden mensen hebben woensdagmiddag de vermoorde Milly Boele herdacht tijdens een dienst in de Ontmoetingskerk in Dordrecht. Na afloop werd het 12-jarige meisje in besloten kring begraven op...
Bond tegen vloeken heeft spijt van twitteractie
van onze redactie binnenland VEENENDAAL - De actie van de Bond tegen het vloeken om twitteraars op een positieve manier aan te spreken op hun taalgebruik was geen succes. Dat zegt Hans Alder...
SGP: Ordeverstoring kerk crimineel
DEN HAAG – De ordeverstoringen in de Sint Jan van Den Bosch zondag zijn een „criminele actie” waarvan het kabinet krachtig afstand moet nemen. Dat stelt SGP'er Van der Staaij in een reeks...
Willen we nog offers brengen?
Videowebsite YouTube plaatst heel de reformatorische gezindte voor een probleem, vindt Bert Jan Peters. Is er nog de bereidheid om offers te brengen als het gaat om het gebruik van media die schadelij...
Nederlandse terugtocht tijdens aanval
door onze redacteur Jan van Benthem Het komende anderhalf jaar is het erop of eronder in Afghanistan. Tienduizenden Afghaanse en ISAF-militairen hebben vorige week de aanval geopend op het hartla...
Commentaar: Einde Balkenende IV zorgelijk
Het is maar de vraag of de breuk die nu is ontstaan de PvdA voordeel zal opleveren. Echt een verrassing was het niet dat het kabinet Balkenende IV vannacht viel. De laatste weken wezen veel voor...
Griekenland, een failliet land vol rijken
door onze redacteur Jan van Benthem Terwijl de Europese ministers van Financiën vergaderen over de vraag of en hoe ze Griekenland uit het financiële moeras moeten helpen, roepen Grieken zelf o...
Roer moet om in gezondheidszorg voor ouderen
Ouderen. Er is meer afstemming nodig in de gezondheidszorg voor ouderen met meerdere ziekten, betogen dr. J. J. Meij en prof. dr. R. G. J. Westendorp. Het roer moet om in de opleiding en het denk...
Geloof iets anders dan een wensdroom
Is het christelijk geloof niet gewoon een illusie, iets wat prettig is om jezelf in te beelden? Tijdens een gesprek met verschillende mensen zei iemand tussen neus en lippen door tegen me: „Weet ...
Praten met taliban slimme zet
Praten met de taliban is geen softe strategie, maar een slimme zet om de strijders in Afghanistan onder druk te zetten en te beïnvloeden, betoogt Beatrice de Graaf. Sinds kort is er een nieuw pak...
Bijbel tegenover wetenschap in raad Staphorst
Op verzoek van de fracties van ChristenUnie en SGP in Staphorst wordt een rapport over archeologische waarden in deze plaats aangepast. Beide partijen willen graag dat ook de bijbelse visie over de le...
Afghaanse christen is eenzaam
Nieuws van 14:23 14:20 Interactieve kaart: Moslims in Europa 14:16 Meeroken is ook voor roker zelf schadelijk 14:10 Islamnota nog niet op synode PKN in april 14:02 Volledig in de ban van he...
Amerika's tegenaanval op China in cyberoorlog
door onze redacteur Jan van Benthem Hillary Clinton heeft zich de woede van China op de hals gehaald. Met haar bewering dat China de toegang tot internet zou beperken is ze wel erg ver van de w...
ANWB
door Ruurd Ubels Camiel Eurlings is geniaal. Of speelt de minister van Verkeer een spel? In het eerste geval is er sprake van een meesterzet van Eurlings, als hij de invoering van de kilometerhef...
Handen af van het beeld God
Door Sam Janse Geboorteregeling lijkt een typisch moderne problematiek. Een scala aan voorbehoedsmiddelen wordt mensen in deze tijd aangereikt en ook abortus is volgens velen een verantwoorde mo...
„Kerken zijn miljarden waard”
UTRECHT – Kerken, en met name het werk van de diaconie, zijn van grote betekenis voor de vitaliteit van de samenleving, vindt minister Rouvoet. „Ik ben benieuwd wat eruit zou komen als het maatschappe...
Rouvoet wijst in Peking op rechten ouders
ANP PEKING - In Nederland hebben ouders de vrijheid om zelf te beslissen wanneer en hoeveel kinderen ze nemen, zei minister André Rouvoet dinsdag in Peking. Minister Rouvoet (Jeugd en Gezin)...
Bond blij: bekroonde kinderboeken vloekvrij
ANP AMSTERDAM - De dit jaar bekroonde kinderboeken bevatten nagenoeg geen grove taal. Dat stelt de Bond tegen het Vloeken donderdag. Net als eerdere jaren beoordeelde de bond de bekroonde boeken ...
De wet van Maurice De Hond
door Gijsbert van den Brink Als veel mensen elkaar naar aanleiding van peilingen napraten, wordt wat ze zeggen soms vanzelf waar. Dat mechanisme zouden we de 'wet van De Hond' kunnen noem...
Merkel buigt voor slachtoffers WO II
Herdenking van begin Tweede Wereldoorlog. GDANSK (ANP/DPA) – Bondskanselier Angela Merkel van Duitsland heeft dinsdag stilgestaan bij de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog. „Ik buig voor de slac...
Goed doen in het verborgene
door Bart Wallet Kerken moeten goed doen, niet om de overheid te plezieren, maar uit gehoorzaamheid aan de roeping van haar Heer. Op de ( niet geplaatste) foto: belangstellenden brengen de ...
„Gezin in de bijstand komt tekort”
DEN HAAG – Een gezin met kinderen kan met een bijstandsuitkering niet behoorlijk rondkomen, is de mening van de gemiddelde Nederlander. Met drie kinderen komt een bijstandshuishouden per maand zo'...
Betrek menselijk kapitaal bij gezinsbeleid
„Moeders die fulltime voor hun kinderen zorgen hebben een positief effect op de ontwikkeling van het menselijk kapitaal van kinderen.” Ouders die hun kinderen fulltime thuis verzorgen, leveren e...
Vakantiespreiding: twee maanden zomerslaap
door Werner van Katwijk We offeren nogal wat op om de vakantiespreiding mogelijk te maken. Landelijke bijeenkomsten waar iedereen aanwezig moet zijn, zijn in juli en augustus vrijwel niet in t...
Werkloosheid Amerika eigenlijk al 16,5%
Het officiele werkloosheidscijfer in de VS steeg donderdag naar 9,5%. Maar volgens de Wall Street Journal staat de echte werkloosheid al op 16,5%, een cijfer dat aardig in de buurt komt van het werklo...
Obama's honeymoon is voorbij
door Ruud van Dijk Verkiezingsfraude en onderdrukking in Iran, bomaanslagen in Irak, nieuwe atoomproeven in Noord-Korea en onbuigzaamheid in Israël. De visie van president Barack Obama ...
Van Middelkoop: Wilders is overgangsfiguur
"Nederland is al veel verder met de integratie van migranten dan hij zelf gewenst had, vooral in de grote steden. Het is mijn overtuiging dat hij een overgangsfiguur is." Archieffoto EPA AMSTERDAM...
Michael Jackson overleden
door onze correspondent Frank Hendrickx WASHINGTON - Aan superlatieven en hyperbolen geen gebrek bij de terugblikken op het merkwaardige leven van de man die de 'King of Pop' werd genoemd...
OESO dringt aan op exit-strategie steunmaatregelen overheid
AMSTERDAM/PARIJS (Dow Jones)--Overheden moeten nu een exit-strategie bepalen voor hun simuleringsmaatregelen, anders lopen ze het risico dat hun tekorten in de toekomst enorme problemen gaan veroorzak...
Rusland geeft Westen geschiedenislesje
Van onze correspondent Arnout Brouwers MOSKOU - Westerse leiders hebben dit jaar bij de herdenking van de geallieerde landing in Normandië – op 6 juni 1944 – de grote bijdrage van de Sovjet-Unie...
E-mail is soms vloek, ook in de pastorie
UTRECHT - Escalerende conflicten in de kerkenraad, teksten die een eigen leven gaan leiden en veelvragers die daardoor ,,zo'n goed contact met de dominee'' hebben. E-mail blijkt soms ...
Christenen Irak lijden onder islamisering
DEN HAAG – Irak islamiseert steeds verder. Vooral in het zuiden van het land krijgt de islam de overhand. Christelijke vrouwen worden er vaker gedwongen om gesluierd over straat te gaan. Dat st...
Gaza is kreupel, maar beweegt
door Jaap Hamburger Jaap Hamburger, voorzitter van de stichting Een Ander Joods Geluid, reisde in maart naar Gaza. Hij is onder indruk van de veerkracht van de bevolking. ,,Waar mensen hun waa...
Invloed Europa hoort in Grondwet”
Jan Mark ten Hove DEN HAAG – De invloed van Europese verdragen op het nationale beleid van de lidstaten is zo groot dat voor goedkeuring van die verdragen door de Tweede en de Eerste Kamer geen g...
CU-SGP: Eurorealisme vanuit christelijke optiek
„Europa moet anders.” Lijsttrekker Peter van Dalen herhaalt het enkele keren in het gesprek. Hij geeft er in een paar woorden de opstelling van ChristenUnie-SGP tegenover de EU mee aan. Op sommige pun...
„Vluchteling op onze weg geplaatst”
door Ardjan Logmans „Een vluchteling verwacht opgenomen te worden in een christelijke gemeenschap.” „Als kerkenraden en predikanten echt hun schouders onder het werk voor vluchtelingen zett...
Gods Woord ook krachtig in het leger
„Het komt erop aan trouw Christus te volgen midden in het barre, gebroken bestaan.” Kerken die de Schrift en de gereformeerde belijdenis liefhebben, moeten zich geroepen weten om ook legerpredik...
Mr.Willem Aantjes:Rouvoet meet met twee maten
Als het gaat om beschermwaardigheid van het leven en de vrijheid van onderwijs en godsdienst moet de ChristenUnie geen grenzen stellen aan het compromis. Christen-Unie-partijleider Rouvout spr...
Karbonaadjes in Egypte
door Jos Strengholt Vorige week kwam ik terug in Egypte, na een paar dagen op reis te zijn geweest. Bij aankomst op het vliegveld stonden gemaskerde mannen en vrouwen me op te wachten. De ...
Obama, Netanyahu en het wantrouwen
door Jan van Benthem Nog twee dagen, dan vindt de eerste psychologische en tegelijk politieke krachtmeting plaats tussen de Amerikaanse president Obama en de Israëlische premier Netanyahu. 'I...
Machtsstrijd gaande in Kremlin
Er is in het Kremlin een machtsstrijd gaande tussen president Medvedev en premier Poetin, stelt Vladislav Inozemtsev. Medvedev lijkt gas niet als geopolitiek middel in te willen zeggen, in tegenstelli...
Calvijn stond om vier uur op voor gebed
door Maarten Stolk DORDRECHT – Iedereen lijkt zo zijn eigen opvatting over Calvijn en het calvinisme te hebben. Amerikadeskundige Maarten van Rossem heeft de indruk dat calvinisten door hun gel...
'Moeten' moet
door Dr. Ad de Bruijne Staat het woordje 'moeten' nog in het christelijke woordenboek? Soms zou je denken van niet. 'Wij moeten niet, wij mogen ', galmt mijn geheugen. Christelijk...
Raket doodt soldaat Uruzgan
DEN HAAG (ANP) - Soldaat der eerste klasse Azdin Chadli (20) is maandag om het leven gekomen door een raketaanval op de basis Kamp Holland in de Afghaanse provincie Uruzgan. Vijf andere militairen raa...
Koningin: ouderen niet afschrijven
Vergrijzing heeft ook nog eens een verrijkende kant, aldus de vorstin. ,,Ouderdom wordt vaak alleen als probleem gezien. Daarbij denkt men aan gebreken en hulpbehoevendheid, oplopende kosten en hoge e...
Waar is de ethiek van de Rabobank?
door Johan Graafland Banken hoeven geen schuld te bekennen voor de kredietcrisis zei Rabobank-topman Bert Heemskerk dinsdag tijdens een lezing op de Universiteit van Tilburg. ,,Iedereen de...
Bied echo aan bij 26 weken zwangerschap
„Wie zwangerschapsafbreking afwijst, kan in de huidige opzet beter geen twintigwekenecho laten maken.” Het aantal late abortussen is vorig jaar fors gestegen, vermoedelijk als gevolg van de z...
Meer Britten tegen abortus 'downbaby'
LONDEN - Doordat steeds meer Britten abortus afwijzen als bij een prenatale screening het syndroom van Down wordt geconstateerd, zijn er de afgelopen jaren meer Britse baby's met dit syndroom gebo...
Kanker woekert ook in je geest
Kanker tast niet alleen je lichaam aan. Tijdens en na de ziekte worstelen mensen vaak met angst en depressie. De Vruchtenburg biedt hulp. Het is een plek waar je je veilig kunt voelen: een...
Hof dreef wig in huwelijk Juliana
DEN HAAG - Koningin Juliana had in de jaren vijftig aan het hof vrijwel alleen aanhangers van de gebedsgenezers Greet Hofmans om zich heen. Die dreven een wig in het huwelijk van de koningin en prins ...
Drees was niet de 'redder van monarchie'
Door Hans Jacobs DEN HAAG - Premier Willem Drees heeft in 1951 gefaald door koningin Juliana niet op te dragen haar banden te verbreken met 'gebedsgenezeres' en 'medium' Greet Hof...
SGP: Jammer dat Gezinsnota trendbreuk mist
door onze redacteur Aldwin Geluk SGP-leider Bas van der Vlies vindt dat minister Rouvoet in zijn gezinsnota goede punten aansnijdt, maar vindt het jammer dat het visiestuk geen ,,wezenlijke trend...
Klaas Jan Mulder (1930-2008)
door Jaco van der Knijff KAMPEN - De zaterdag overleden musicus Klaas Jan Mulder nam in Nederland en daarbuiten zowel in de orgel- als in de koorwereld een grote plaats in. Ondanks succes en...
De rouw om een verloren kind begrijpt niemand
Erik Betten Leeuwarden - ,,Er rust een soort taboe op”, zegt Suzanne Sipma van de Friese Vereniging Ouders van een Overleden Kind (VOOK). ,,Ik sta geregeld achter de boekentafel van de vereniging, ...
De tienduizend dagen van SGP-kamerlid Bas van der Vlies
Bas van der Vlies, de geachte afgevaardigde van de Staatkundig Gereformeerde Partij, bereikt zaterdaag een mijlpaal: hij is tienduizend dagen Kamerlid. De politiek is veranderd, maar Van der Vlies bli...
Duivesteijn: 'Financiële crisis is verademing'
ODEKE DE JONG De verhuur en verkoop van kantoorruimte zullen in Almere verder onder druk komen te staan door de wereldwijde financiële crisis. Dat zegt wethouder Adri Duivesteijn van...
IMF-topman: financieel systeem staat op instorten
WASHINGTON (AFN) - Zorgen over de gezondheid van internationale banken hebben het financiële systeem aan de rand van de afgrond gebracht. Dat heeft Dominiqu Strauss-Kahn, topman van het Internationaa...
Racisme kan Obama winst kosten
WASHINGTON - De Democratische presidentskandidaat Barack Obama lijkt in de peilingen een veilige voorsprong te hebben genomen op zijn Republikeinse opponent John McCain, vier weken voor de Amerikaans...
Appels en peren: bezinning over de AEX
AMSTERDAM - Midden in de kredietcrisis een column beginnen als bestuursvoorzitter van de Amsterdamse beurs: daar is lef voor nodig. Ik hóór het de beurscritici al zeggen, maar ik moet ze teleurstelle...
Eén op de tien Nederlanders voelt zich eenzaam
AMSTERDAM - Eén op de tien Nederlanders voelt zich vaak eenzaam. Dat blijkt uit het onderzoek 'Geloof jij dat je betrokken bent?' door bureau Motivaction in opdracht van het Leger des Heils. ...
Best verkochte boeken in VS volgens New York Times
door Peter Bergwerff Het komt vaker voor, maar uitzonderingen blijven het: christelijke boeken die zich een plaats verwerven in de wekelijkse lijst van best verkochte boeken van de New York Times...
Redding Fortis onvermijdelijk
door Johan Graafland Is het rechtvaardig dat de belastingbetaler gaat opdraaien voor de problemen die ontstaan bij risicovolle banken? Dat is een reële vraag. Op korte termijn moet er iets gebeur...
'' Help Turks meisje net als een christelijk meisje'
door onze redacteur Petra Noordhuis Maak in het contact met moslims gebruik van de overeenkomsten tussen de islam en het christendom, adviseert antropoloog Cor Hoffer hulpverleners. AMSTER...
'Bankiers VS kunnen claims verwachten'
door onze redacteur Eduard Sloot De publieke opinie in de VS staat op z'n kop vanwege de miljoenensalarissen van bestuurders die hun banken naar de afgrond hebben geleid. Is er wat terug te ...
Obama erkent recent succes in Irak
WASHINGTON/SAINT-PAUL - De Democratische presidentskandidaat Barack Obama heeft gezegd dat de 'surge' een onvoorzien en onvoorstelbaar succes is geworden. Hij zei dit in een vraaggesprek met F...
Twee miljoen gedupeerd door beperking aftrek
DEN HAAG - De staat moet werknemers compenseren die via hun werkgever een ongunstige beleggingsverzekering hebben afgesloten. Zij liepen financiële schade op door de plotselinge beperking van het fisc...
Groente 'melkkoe' voor super
DEN HAAG - Supermarkten gebruiken hun verse groenten steeds meer als melkkoe. Terwijl de consument te maken heeft met alom stijgende prijzen, stuwen de winkels hun winstmarge op groenten naar recordho...
Zou Jezus?
commentaar door Peter Bergwerff Zou Jezus, als hij nu op aarde was, eerder op de Gay Pride rondlopen ,,dan dattie naar de EO Jongerendag zou gaan''? Voor een bekende presentator van een v...
'Schuldbelijdenis nodig in Zimbabwe'
HARARE - Het toedekken van de gruwelijke geweldsmisdrijven die de afgelopen maanden in Zimbabwe hebben plaatsgevonden, kan uiterst schadelijk zijn. Dat zegt Brian Rastopoulos, hoofd onderzoek van de S...
De mythe van vrijheid en verbroedering
De wereld gelooft in een mythe. De repressie in China is erger geworden. De Olympische Spelen in China kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van de mensenrechten in dat land...
Solzjenitzyn (89) had een profetische blik
door Johan Bakker De zondag overleden Russische schrijver en Nobelprijswinnaar Alexandr Solzjenitsyn (89) had scherpe kritiek op zowel communisme als liberalisme. Beide leverden Rusland uit aan het...
Amnesty:mensenrechtensituatie China slechter
. DEN HAAG - De situatie van de mensenrechten in China is in de aanloop naar de Olympische Spelen niet verbeterd maar eerder verslechterd. Het Chinese bewind is zijn toezeggingen om de rechten wel...
Onderzoek: Mobieltje schaadt hersenen
Kinderen moeten een mobiele telefoon helemaal niet gebruiken, is Ronald Herberman van de universiteit van Pittsburgh van mening. Foto ANP/Lex van LieshoutAMSTERDAM - De directeur van een gerenommeerd ...
Radovan Karadzic: nietsontziend nationalist met grootheidswaanzin
DEN HAAG - De grote vis is gevangen: Radovan Karadzic is opgepakt. De Serviër wordt gezien als een nietsontziende nationalist met grootheiswaanzin. Hij was verantwoordelijk voor de dood van talloze Bo...
Sudan
commentaar door Jan van Benthem Vrede zonder recht, dat leek afgelopen week wat de meeste betrokkenen bij het conflict in Darfur nastreven. De beschuldiging door de aanklager van het Internationa...
Trojaans
commentaar door Jan van Benthem De Trojaanse paarden hebben weer toegeslagen in de Veiligheidsraad. Met twee veto's van Rusland en China staat de VN met lege handen tegenover de Zimbabwaans...
Menselijk leven nooit wegselecteren
door Henk Hoksbergen Prof. J. Douma lijkt in zijn column van zaterdag embryo­selectie als het minst kwade van twee kwaden te beschouwen: het ergere kwaad is abortus. Wie deze mening is toegedaan...
Blinde vlek voor Molukken en Papoea
door Aad Kamsteeg Dezer dagen kreeg ik een onderzoek onder ogen over de vraag hoe media in verschillende staten omgaan met hun nieuwsvoorziening. Welke berichten pikken kranten en journaals op ui...
De Jackpot gaat vallen vanavond....
Heel even mogen we denken dat we steenrijk kunnen worden Joep Engels, redactie wetenschap Half Nederland hoopt vanavond multimiljonair te worden, maar er kan er maar één de Jackpot winnen...
Commentaar door Ruurd Ubels Met ratio had de klap die de Europese beurzen gisteren opliepen, weinig te maken. Nadat analisten van de zakenbank Lehman Brothers maandag de verwachting hadden uitges...
Kerk in de samenleving
door George Harinck Vorige week werd bekend dat de Nederlandse kerken het afgelopen jaar elf miljoen euro in de bestrijding van armoede staken. De kerken lijken vrijwel overal in onze samenleving...
Op de bodem van de Noordzee loert de dood
door Joost Sijtsma De mijnenjager Hr. Ms. Willemstad brengt vandaag op de Noordzee een explosief uit de Tweede Wereldoorlog tot ontploffing. Het is de vijfhonderdste bom in drie jaar tijd die on...
Kinderarbeid komt niet door armoede
Kinderarbeid is goed te bestrijden door kinderen uit de fabriek naar school te halen. Zo is er meer werk voor volwassenen die meer gaan verdienen en dus meer consumeren. Kinderarbeid is geen gevolg va...
Compromis
Commentaar door Koert van Bekkum Toen ik in het verborgene gemaakt werd / was mijn wezen voor U geen geheim. / Uw ogen zagen mijn vormeloos begin. Deze vaak geciteerde dichtregels uit Psalm 139 be...
Lessen van het EK-voetbal
door Dr. G.C. den Hertog Deze krant( Nederlands Dagblad) kiest ervoor om het grote voetbal aan zich voorbij te laten gaan. Dat vereist zeker in een maand als deze enige moed. Het zou me niet verbaz...
Gedenk vluchteling in voorbede
Op de VN-Wereldvluchtelingendag vraagt Marco Vermin aandacht voor het lot van de miljoenen vluchtelingen op deze wereld. Die dag is bij uitstek een gelegenheid om voorbede te doen voor deze zo snel ve...
Kerk moet op de bres tegen 'girogluren'
door onze redacteur Gerard ter Horst Armen helpen is misschien belangrijk voor de kerk, maar voor hun recht opkomen mag daar niet voor onder doen. Dat klonk gisteren op een bijeenkomst in Utrech...
Achterstevoren: Waarom zwijgen de werkers?
door Jan van Klinken Ze moesten eindeloos zoeken voordat ze een geschikt behandelcentrum hadden gevonden voor hun gedragsgestoorde dochter, ze werden overal met wachtlijsten geconfronteerd, ze m...
Potentiële loverboys worden jaar gevolgd
EINDHOVEN - De politie Brabant Zuidoost voert sinds drie maanden waarschuwingsgesprekken met vermeende loverboys. Na die gesprekken worden de jongens en mannen, indien nodig, nog een jaar gevolgd. Bij...
In Nederland leren wat ouderliefde is
door onze redacteur Peter Sneep Nijverdaller Jan Ebeltjes organiseert met 'zijn' stichting Christelijke Hulp Oost-Europa vakanties voor kinderen uit Oekraïne. Vorige week kwam weer een n...
Zuid-Afrika op drift door immigratie
„Op de langere termijn kan de regering van Zuid Afrika het probleem van de immigratie alleen maar beheersbaar maken door de grenzen streng te bewaken en iedereen te controleren die het land wil binnen...
'Kind vaker naar ouder in gevangenis'
van onze redactie binnenland LEIDEN - Minderjarige kinderen moeten meer mogelijkheden krijgen hun vader of moeder in de gevangenis te bezoeken. Dat vindt Exodus Nederland, een organisatie die nazor...
CU-discussie ademt orthodox liberalisme
door Krijn de Jong Het CU-rapport over de vraag of mensen met een homoseksuele relatie de partij geloofwaardig kunnen vertegenwoordigen, en de discussie daarover, ademen orthodox liberalisme: je...
„De weg terug hebben we zitten huilen”
RANGOON - Hulpverlening is oorlog met andere middelen. Het is een van de bizarre uitgangspunten van het Birmese regime, dat het al tientallen jaren ook daadwerkelijk in praktijk brengt. Daarom raken z...
Ook Putten treurt 'als ieder ander dorp'
door Arvid van der Wolf Putten is (weer) in de ban van de moord op Christel Ambrosius, en dat maakt spanningen los, vooral bij betrokken families. Maar waag het niet deze zaak te koppelen aan he...
Veel bakerpraatjes onder allochtonen
door onze redacteur Petra Noordhuis De zorg aan vrouwen die zwanger willen worden, kan beter, vindt minister Ab Klink. Hij wil onder meer bereiken dat meer allochtone vrouwen naar de zogeheten p...
Pinksteren: vakantietijd of oogsttijd?
„Rust niet juist Pinksteren ons toe om, naast andere dingen, vrees te overwinnen, zodat we de uitdagingen van onze tijd kunnen aangaan?” Pinksteren roept de vraag op waarom de kerken in Nederland...
Israël kon geen Zion of Judea gaan heten
door onze correspondent Ad Bloemendaal Wie heeft de naam Israël bedacht voor de moderne Joodse staat in het Midden-Oosten? Was het Ben-Gurion of iemand anders? TEL AVIV - Zestig jaar geleden ...
Gereformeerden radeloos in mei 1940
door onze redacteurWillem Bouwman Veel gereformeerden zaten in het verzet tegen de Duitsers. Dat is vreemd, want in mei 1940 noemden veel gereformeerde dominees de Duitse bezetting een straf van...
„De man als regel, de vrouw als uitzondering”
door Gerard Vroegindeweij ZEIST - Op 24 april 1918, precies negentig jaar geleden, werd de SGP opgericht. Anderhalf jaar later werd híj geboren. Van 1967 tot 1986 vertegenwoordigde hij de part...
Bijbellezen vinden ze niet raar”
UTRECHT - „Probeer je eerst in te leven in moslims, voordat je het Evangelie doorgeeft”, is het advies van Jim Mellis. De zendingswerker gaf zaterdag een lezing op een bijeenkomst van de stichting Eva...
Christianiseren islam doet beide religies tekort
door Jan Slomp In de discussie over de overeenkomsten en verschillen tussen islam en christendom doet dr. Jan Slomp een laatste poging om te verhelderen waarom hij het opnam voor de islam, de Ko...
Sergeant dood om 20 euro
door Charles Sanders AMSTERDAM - Een gruwelijke dood ingejaagd om voor zijn werkgever welgeteld twintig euro te besparen. Want dat is de prijs van het touw waaraan sergeant der eerste klasse Mic...
Deel in leefwereld onkerkelijken”
BARCELONA - „Als we willen dat de boodschap van het Evangelie echt landt, moeten we een vitaal onderdeel van onze cultuur willen zijn”, stelde de Duitse gemeentestichter Christian Nowatzky woensdag in...
„Kerk moet deur open zetten voor uitgaanspubliek"
DRACHTEN (ANP) – Kerken moeten 's nachts de deuren openen voor uitgaanspubliek. Op die manier worden jongeren in contact gebracht met het christelijk geloof, zegt Cees van Wieren (67) van de prote...
Duidelijkheid inzake islam nodig”
LEEUWARDEN - De islam is dé antigodsdienst bij uitstek. „Als christen”, aldus de Leeuwarder predikant ds. A. J. J. van Vliet, „kun je dan ook niet anders dan hopen en bidden dat deze antigodsdienst za...
Politici gaan niet over godsdienst
„Wilders heeft het debat gekraakt door cultuur te verwarren met godsdienst.” Na alle commotie over de film ”Fitna” wil Rogier Havelaar stilstaan bij enkele belangrijke vragen. De commotie rond d...
Visionaire leider doorstaat de tijd
Martin Luther King Leiders als Martin Luther King, die de samenleving een visie schenken die levenskrachtig en hoopvol is, kunnen ons nog steeds inspireren. Maar zonder de religieuze inzichten va...
Houden van moslims én van hun godsdienst
door Jan Slomp Wie de discussie over islam en christendom zuiver wil houden, moet eerst ideaal en norm in beide godsdiensten eerlijk beschrijven en daaraan de praktijk toetsen. Met het tweede ar...
Meldpunt discriminatie: Column Nu.nl strafbaar
Nu.nl neemt een door Meldpunt Discriminatie Internet strafbaar genoemde column, waarin christenen op de hak worden genomen, niet terug. AMSTERDAM - Het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) noemt...
SGP klem tussen artikel 36 en de onderbuik
door onze redacteur Gerard Beverdam Bas van der Vlies probeert er laconiek over te doen, maar eigenlijk gaf hij Wouter Bos geen antwoord toen deze de SGP-leider bekritiseerde om zijn reactie op ...
Kleur bekennen tegenover islam
door Bas van der Vlies De regering heeft de afgelopen maanden en weken veel energie gestoken in het te vriend houden van islamitische landen. De SGP vindt dat het kabinet nu ook een ander media-...
Balkenende verliest kort geding over neptoespraak
AMSTERDAM - Het weekblad Opinio hoeft de neptoespraak van premier Jan Peter Balkenende niet te rectificeren. Dat heeft de voorzieningenrechter in Amsterdam vrijdag bepaald in een door de Staat aanges...
Balkenende spant kort geding aan tegen Opinio
DEN HAAG (ANP) - Premier Jan Peter Balkenende spant een kort geding aan tegen het weekblad Opinio. Hij eist dat het een publicatie rectificeert over een faketoespraak van de premier. De Rijksvoorlicht...
'Balkenende': islam is het probleem
door onze redacteur Aaldert van Soest Het weekblad Opinio publiceert vandaag een 'geheime rede' van premier Balkenende over de islam. Als de toespraak niet nagemaakt is, zou deze het kab...
Een tip voor Wilders
Eunice Hoekman-van Stuijvenberg De evangelist dr. Daniel Shayesteh heeft geen film nodig om overtuigd te raken van het gewelddadige karakter van de islam. AALSMEER - Iraanse moslimfundament...
„Jezus was present, ook op het strand”
VEENENDAAL - „Om mensen te kunnen ontmoeten, moeten mensen bewegen.” Dat is de mening van prof. dr. J. C. Borst. „Het gaat niet vanzelf. Jezus had geen kantoor, maar hij was wel present in ziekenkamer...
Zinloos debat tussen moslims en christenen
door Gerard ter Horst Een inhoudelijk debat tussen moslims en christenen is zinloos omdat het een gesprek tussen doven is. Gerard ter Horst deed vorige week verslag van zo'n debat in het Lim...
Een atlas vol onderwijsfeitjes
door onze redacteur Hilbert Meijer Met de ontzuiling in het onderwijs valt het wel mee, driekwart van de scholieren gaat per fiets naar school, de schoolloopbaan naar een vmbo-diploma kost 77.00...
Koran , anders dan Bijbel, gevaarlijk boek
door ds. Alphons van Vliet De film is er. Provocatieve beelden. Koranverzen, selectief gekozen, in combinatie met gruwelijke beelden suggereren dat heel de Koran een verwerpelijk boek is. Kl...
Opinie
Storm door onze redacteur Gerard ter Horst Dankzij Geert Wilders weet christelijk-gereformeerd Goes nu waar hun predikant J.G. Schenau morgen over gaat preken: Psalm 139: 21 en 22,...
Opinie
Staphorst: dichtbij en toch ver weg door onze redacteur Aaldert van Soest De documentaire Staphorst in Tegenlicht, over geloof en politiek in het dorp, trekt volle zalen en wordt morgen ui...
Rogge moet verantwoordelijkheid nemen
door Pieter van den Hoogenband Afgelopen vrijdag mocht ik het eerste exemplaar van het boek 'Zwemmen in goud' in ontvangst nemen. Eindelijk, na jaren, is de geschiedenis van het Nederlandse ...